logo

2.4. Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen piirteet

Neuropsykiatristen potilaiden kattavaan kuntoutukseen sisältyy kaikkien sen menetelmien käyttö, mukaan lukien lääketieteellinen, sosiaalinen, kotitalous- ja työvoima, ja tämän kontingentin työvoiman kuntoutuksella ja huumeiden hoidolla on tärkeä rooli maksimaalisen kuntoutusvaikutuksen saavuttamisessa..
Viime vuosina mielenterveyspotilaiden kuntoutusongelmat ovat tulleet yhä tärkeämmiksi, mikä liittyy ensisijaisesti heidän lukumääränsä ja osuutensa lisääntymiseen vammaisten joukossa sekä mielenterveyden ilmenemisen vakavuuden ja vakavuuden vähenemiseen, sellaisten potilaiden määrän kasvuun, joilla on poistettuja mielenterveyshäiriöitä, jotka eivät vaadi paikallaan pysyvää hoitoon.
Neuropsykiatristen potilaiden sosiaalisen ja työelämän kuntoutuksen pääpiirteet ovat:
• teknisten toimintojen ja työn tyyppien valinta ottaen huomioon paitsi vakavuus ja työolot myös ensisijaisesti mielenterveyden luonne;
• yhteistä työtä tekevien ryhmien valinta ottaen huomioon työntekijän henkinen yhteensopivuus
• työntekijöiden jatkuva valvonta, mielenterveyspotilaiden yhteensopivuuden ja vuorovaikutuksen hallinta työn aikana;
• huumeiden tukihoidon suorittaminen käyttöaiheiden mukaan lääketieteellisten ja työpajojen sekä erityisyritysten olosuhteissa.
Sosiaalinen ja työhön liittyvä kuntoutus on erityisen tärkeää vammaisille oligofrenian vuoksi, koska yli puolet mielenterveyspotilaista on oligofrenioita, joilla on vaihteleva henkinen alikehittyneisyys, vammaisuus lapsuudesta lähtien.
Jo lapsuudessa ja murrosiässä, kun heitä opetetaan henkisesti vajaakuntoisten lasten apukoulussa, heidän ammatillista ohjaustaan ​​suoritetaan, heidät perehdytetään perustyyppisiin työvaiheisiin tai tiettyihin teknisiin toimintoihin.
Monimutkaisten vikatyyppisten aikuisten oligofreenien sosiaalinen ja työvoiman kuntoutus ja järkevä työjärjestely ovat vaikein tehtävä, joka ratkaistaan ​​eri tavoin - vikatyypistä riippuen. Psykopaattisen vian yhteydessä yksilöllinen työn organisointi on sopivin, asteninen vika - ryhmätyön organisointi ja paroksismaalinen vika - kotityö.
Merkittävä osa mielisairaista kontingenteista on oligofreenisten lisäksi epilepsiapotilaita. Epilepsiapotilaiden sosiaalisen ja työelämän kuntoutuksen onnistuminen varmistetaan taudin varhaisimmalla havaitsemisella ja kokonaisvaltaisella hoidolla, taudin olemuksen levittämisellä väestön keskuudessa, yhteiskunnan hyväntahtoisella suhtautumisella potilaisiin, psykohygienisillä toimenpiteillä ja uusien sosiaalisten ongelmien oikea-aikaisella ratkaisulla.
Epilepsiapotilaiden ammatillisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon kohtausten luonne ja taajuus, epileptisen prosessin kulku. Monet potilaat, joilla on taudin mutkaton muoto, työskentelevät ammattitaitoisissa sinikauluksisissa ammateissa ja henkisen työn ammattilaisissa. Heillä on henkinen työkyky keskimääräisen normin rajoissa, pysyvä työasenne, kyky kommunikoida riittävästi muiden kanssa. Tämän potilasryhmän kannalta on tärkeää vain poistaa loukkaantumisvaara työprosessissa ja jokapäiväisessä elämässä, suoja stressaavilta tilanteilta.
Skitsofrenian aiheuttamien vammaisten sosiaalinen ja työhön liittyvä kuntoutus ja työllistäminen on monimutkainen ongelma. Tämän osaston kuntoutus- ja työllistymismahdollisuudet riippuvat eniten taudin kulkutyypistä. Joten hitaasti etenevällä skitsofrenian kurssilla monet potilaat työskentelevät ilman pätevyyden alentamista (ja määrittämättä vammaisryhmää) tai vain rajoitetulla työkyvyllä (ryhmän 3 vammaiset). Paroksismaalisen etenevän ja toistuvan taudin kulun omaavien potilaiden joukossa on useammin vammaisia ​​(ryhmän 3 vammaiset henkilöt) tai pysyvää täydellistä työkyvyn menetystä (ryhmän 2 vammaiset).
Skitsofrenian aiheuttama vammaisten kuntoutus, jossa on psyykkisiä vikoja lopputuloksen seurauksena ja prosessin lopputilana, toteutetaan pääasiassa psyko-neurologisissa pansioneissa.
Kriteerit skitsofrenian tulosten aiheuttamien sosiaalis-terapeuttisten vaikutusten tehokkuuteen vammaisille ovat heidän kykynsä itsepalveluun, asenne työhön ja osallistuminen työhön, suoritetun työn monimutkaisuus ja toteutusvauhti, omien varojen omien varojen käytön järkevyys ja lopuksi johtavan oireyhtymän ilmenemisen vakavuus.
Psykopaattisista ja psykopaattisista syistä johtuvien vammaisten sosiaalisella ja työvoiman kuntoutuksella ja integroitumisella yhteiskuntaan ei ole vähemmän merkitystä kuin orgaanisten neuropsykiatristen sairauksien omaavien vammaisten kuntoutuksella. Tämän ehdollisen sosiaalityön tarkoituksena on ensisijaisesti järjestää ympäristö ja järkevä työllisyys, joka ei sisällä vasta-aiheita.
Psyykkisesti sairaiden ihmisten sosiaalisen ja työelämän kuntoutuksen ja työllistämisen yleinen periaate on halu järjestää ja kurata työn vaikutusta heidän käyttäytymisensä, ja käyttäytymisen epäjärjestyksen sattuessa näkyy työ pienessä ryhmässä, henkilökohtainen työ työpaikalla ja kotona..

Henkisesti sairaiden työhön liittyvä kuntoutus

Psykososiaalinen kuntoutus: moderni lähestymistapa
T.A. Solokhina

"Psykososiaalisen kuntoutuksen" käsitteen määrittely,
sen tavoitteet

Maailman terveysjärjestön mielenterveysraportissa (2001) todetaan: "Psykososiaalinen kuntoutus on prosessi, jonka avulla heikentyneen terveyden tai henkisen vamman omaavat ihmiset voivat saavuttaa optimaalisen itsenäisen toiminnan tason yhteiskunnassa..

Lisätään tähän määritelmään, että se on jatkuva, jatkuva prosessi, joka sisältää monimutkaisia ​​lääketieteellisiä, psykologisia, pedagogisia, sosioekonomisia ja ammatillisia toimenpiteitä..

Psykososiaalinen kuntoutustoiminta vaihtelee potilaiden tarpeiden, kuntoutustoimenpiteiden toteuttamispaikan (sairaala tai yhteisö) sekä mielenterveysmaiden kulttuurisen ja sosioekonomisen tilanteen mukaan. Mutta nämä toimet perustuvat yleensä:

· Työvoiman kuntoutus;
· Työllisyys
· Ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus
· Sosiaalinen tuki;
· Ihmisarvoisten elinolojen tarjoaminen
· Koulutus
· Psykiatrinen koulutus, mukaan lukien koulutus tuskallisten oireiden hallitsemiseksi;
· Viestintätaitojen hankkiminen ja palauttaminen
· Itsenäisen elämän taitojen hankkiminen
Harrastusten ja vapaa-ajan toteutuminen, hengelliset tarpeet.

Joten jopa epätäydellisestä luettelosta luetelluista toiminnoista on selvää, että mielisairaiden psykososiaalinen kuntoutus on kattava prosessi, jonka tarkoituksena on palauttaa ja kehittää ihmiselämän eri alueita..

Viime aikoina tutkijoiden, lääkäreiden, potilaiden itsensä ja heidän perheidensä kiinnostus psykososiaaliseen kuntoutukseen on lisääntynyt. Tällä hetkellä on olemassa suuri joukko psykososiaalisen kuntoutuksen malleja ja näkemyksiä sen toteuttamistavoista. Kaikki tiedemiehet ja ammattilaiset ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kuntoutustoimenpiteiden tulisi olla mielenterveyshenkilöiden paluu yhteiskuntaan. Samaan aikaan potilaiden tulisi itse tuntea olevansa yhtä täysivaltaisia ​​kansalaisia ​​kuin muut väestöryhmät. Tässä mielessä kuntoutuksen tavoite voidaan määritellä seuraavasti: se on mielenterveyshäiriöiden ihmisten elämänlaadun ja sosiaalisen toiminnan parantaminen voittamalla heidän sosiaalinen vieraantumisensa sekä lisäämällä heidän aktiivista elämäänsä ja kansalaisasemaansa.

Maailman terveysjärjestön yhteistyössä Maailman psykososiaalisen kuntoutuksen yhdistyksen kanssa vuonna 1996 laatimassa lausunnossa psykososiaalisesta kuntoutuksesta luetellaan seuraavat kuntoutustavoitteet:

· Psykopatologisten oireiden vakavuuden vähentäminen kolmikon avulla - lääkkeet, psykoterapeuttiset hoitomenetelmät ja psykososiaaliset interventiot;
· Henkisesti sairaiden ihmisten sosiaalisen osaamisen lisääminen kehittämällä viestintätaitoja, kykyä selviytyä stressistä sekä työtä;
· Syrjinnän ja leimautumisen vähentäminen
· Tuki perheille, joissa joku kärsii mielenterveydestä;
· Pitkäaikaisen sosiaalisen tuen luominen ja ylläpito, joka vastaa ainakin henkisesti sairaiden ihmisten perustarpeita, mukaan lukien asuminen, työllisyys, vapaa-aika, sosiaalisen verkoston (ystävyyspiiri) luominen;
Henkisesti sairaiden autonomian (itsenäisyyden) lisääminen, heidän omavaraisuuden ja itsepuolustuksen parantaminen.

Maailman terveysjärjestön mielenterveysosaston johtaja B. Saraceno kommentoi psykososiaalisen kuntoutuksen merkitystä seuraavasti: "Jos toivomme psykososiaalisen kuntoutuksen tulevaisuutta, sen pitäisi olla psykiatrinen hoito potilaiden asuinpaikassa - kohtuuhintainen, täydellinen, mielenterveyspotilaiden hoito ja vakavien saaminen tuki. Tämä hoito ei vaadi sairaaloita, ja lääketieteellistä lähestymistapaa tulisi käyttää vain vähän. Toisin sanoen, psykiatrin tulisi olla arvokas neuvoja tässä palvelussa, mutta ei välttämättä sen päällikkö tai hallitsija. ".

Lyhyt historiallinen tausta

Henkisesti sairaiden potilaiden kuntoutushistoriassa voidaan erottaa useita tärkeitä hetkiä, joilla oli merkittävä rooli sen kehityksessä..

1. Moraaliterapian aikakausi. Tämä kuntoutusmenetelmä, joka kehitettiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella, koostui henkisesti sairaiden inhimillisemmästä avusta. Tämän psykososiaalisen vaikutuksen perusperiaatteet pysyvät voimassa tähän päivään saakka..

2. Työ (ammatillinen) kuntoutus. Venäjällä tämä lähestymistapa mielisairaiden ihmisten hoitoon alkoi ottaa käyttöön 1800-luvun ensimmäisellä kolmanneksella, ja se liittyy V.F. Sabler, S.S. Korsakov ja muut progressiiviset psykiatrit. Esimerkiksi, kuten Yu.V. Cannabich, V.F.: n tekemien tärkeiden muutosten joukossa Perustaja vuonna 1828 Preobrazhenskaya-sairaalassa Moskovassa, sisältää "... puutarha- ja käsityölaitteen".

Erityistä huomiota on kiinnitetty toimintaterapiaan modernin kotipsykiatrian suuntauksena viime vuosisadan 50-luvulta lähtien. Siellä oli verkosto lääketieteellisiä ja työpajoja sekä erityisiä työpajoja, joissa sairaalahoidossa ja avohoidossa olleet henkisesti sairaat ihmiset voisivat toimia. Sosioekonomisten uudistusten alkaessa viime vuosisadan 90-luvulla noin 60% työvoiman kuntoutukseen osallistuneista laitoksista (lääketieteen ja tuotannon työpajat, erikoistuneet työpajat teollisuusyrityksissä jne.) Joutuivat lopettamaan toimintansa. Työllisyys ja toimintaterapia ovat kuitenkin jo nyt tärkeimmät osatekijät psykososiaalisessa kuntoutusohjelmassa..

3. Yhteisössä hankitun psykiatrian kehittäminen. Mielenterveydenhuollon painopisteen siirtämisellä sairaalan ulkopuolisille palveluille ja ymmärtämiselle, että potilasta voidaan hoitaa lähellä perhettä ja työpaikalta, oli suuri merkitys sairaan ihmisen toipumiselle..

Viime vuosisadan 30-luvulla maassamme alkoi avautua neuropsykiatrisia sairaaloita ja luotiin puoliasematon avustusmuoto, jolla oli valtava kuntoutusarvo..

50- ja 60-luvuilla psykiatriset toimistot poliklinikoissa, keskussairaaloissa ja muissa yleislääketieteellisen verkoston laitoksissa, teollisuusyrityksissä, oppilaitoksissa, päivä- ja yökeskussairaaloissa sekä muut henkisesti sairaiden potilaiden tarpeisiin vastaavat avustukset.

Ulkomailla (Iso-Britannia, Japani, Kanada jne.) Tänä aikana alettiin aktiivisesti perustaa avustus- ja tukiryhmien kuluttajajärjestöjä..

Ambulatorisen psykiatrian kehittäminen mahdollistaa myös psykiatrista hoitoa tarvitsevien henkilöiden aktiivisen tunnistamisen, hoidon aloittamisen varhaisessa vaiheessa ja vammaisuuden, sosiaalisen epäonnistumisen muodossa olevien seurausten torjunnan.

4. Psykososiaalisen kuntoutuksen keskusten syntyminen. Heidän löytönsä alku putoaa 1900-luvun 80-luvulle. Ensimmäiset keskukset (klubit) ovat potilaiden itsensä luomia (esimerkiksi klubitalo Yhdysvalloissa), ja heidän toimintansa tarkoituksena on auttaa potilaita selviytymään jokapäiväisistä ongelmista, kehittämään toimintakykyä myös vammaisilla. Siksi alussa tällaiset keskukset keskittyivät toimintaan, joka auttaisi potilaita selviytymään elämän vaikeuksista, olemaan periksi heille, samoin kuin terveyden parantamiseen eikä mielenterveyden oireiden poistamiseen. Psykososiaalisella kuntoutuskeskuksella on ollut valtava rooli sellaisen osa-alueen kehittämisessä kuin vammaisten henkilöiden kuntoutus mielisairauksien vuoksi. Tällä hetkellä tätä avustusmuotoa käytetään laajalti Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Kanadassa, kuntoutusohjelmien määrä vaihtelee huomattavasti (18: sta 148: een).

Venäjällä tällaisia ​​keskuksia (instituutioita) alettiin luoda 1900-luvun 90-luvun puolivälissä, mutta toistaiseksi ne eivät selvästikään riitä. Nämä ovat yleensä valtiosta riippumattomia instituutioita. Esimerkkinä tästä on Moskovan klubitalo, joka oli olemassa vuoteen 2001 asti. Tällä hetkellä maassamme toimivat kuntoutuskeskukset ovat erikoistuneet tiettyyn suuntaan - taideterapiaan, korjaaviin toimenpiteisiin, vapaa-aikaan, psykoterapiaan jne..

5. Kehitetään taitoja, joita tarvitaan elämän vaikeuksien voittamiseksi. Tämän suuntauksen syntyminen johtuu siitä, että vakavien mielenterveyshäiriöiden kärsivät ihmiset tarvitsevat tiettyjä tietoja, taitoja ja kykyjä ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen. Taitojen ja kykyjen kehittäminen perustuu menetelmiin, jotka on kehitetty ottaen huomioon sosiaalisen oppimisen periaatteet. Samalla käytetään aktiivisen direktiivin oppimisen menetelmiä - käyttäytymisharjoituksia ja roolipelejä, käyttäytymisen elementtien peräkkäistä muodostumista, mentorointia, kehotusta sekä hankittujen taitojen yleistämistä. Taitojen ja kykyjen kehittämisen on osoitettu kehittävän vakavien mielenterveyshäiriöiden ihmisten kykyä elää itsenäisesti.

Nykyaikaiset lähestymistavat psykososiaaliseen kuntoutukseen Venäjällä

Tieteellisen tiedon kerääminen mielisairaiden potilaiden kuntoutuksesta, käytännön kokemus on vaikuttanut siihen, että nykyisin maassamme on monimutkaisen hoidon, mukaan lukien lääke- ja toimintaterapia, fysioterapia, kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan toiminta, lisäksi kehitetty seuraavia psykososiaalisia interventioita psykososiaalisen kuntoutuksen yhteydessä. :

· Potilaiden psykiatrian koulutusohjelmat
· Psykiatrian koulutusohjelmat potilaiden sukulaisille
· Koulutukset päivittäisen itsenäisen elämän taitojen kehittämiseksi - ruoanlaittoon, ostoksiin, perhebudjetointiin, taloudenhoitoon, liikenteen käyttöön jne.
· Sosiaalisten taitojen kehittämistä koskevat koulutukset - sosiaalisesti hyväksyttävä ja luottavainen käyttäytyminen, viestintä, arjen ongelmien ratkaiseminen jne.
· Koulutukset mielenterveyden hallinnan taitojen kehittämiseksi
• potilaiden ja heidän sukulaistensa itse- ja keskinäisen avun ryhmät, psykiatrisen hoidon kuluttajien julkiset järjestöt;
· Kognitiivinen-käyttäytymisterapia, jonka tarkoituksena on parantaa muistia, huomiota, puhetta, käyttäytymistä
Perheterapia, muun tyyppinen yksilö- ja ryhmäpsykoterapia.

Kattavia psykososiaalisia kuntoutusohjelmia tarjotaan monissa alueellisissa mielenterveyspalveluissa sekä mielenterveyslaitoksissa että yhteisössä. Tässä on vain muutama esimerkki..

Tverissä on alueellisen neuropsykiatrisen sairaalan perusteella avattu ruokakauppa, jossa työskentelee mielisairaita ja tuotteita myydään säännöllisen jakeluverkoston kautta. Lisäksi samassa apteekissa on keraaminen työpaja ja kankaiden maalaustyöpaja, jossa mielisairauksista kärsivät ihmiset työskentelevät menestyksekkäästi. Kaikki näiden yritysten tuotteet ovat kysyttyjä väestön keskuudessa..

Tambovin alueellisessa psykiatrisessa sairaalassa psykososiaalisen kuntoutuksen osasto suorittaa seuraavat ohjelmat: psykiatrian koulutus, taideterapia, vapaa-aika, terapia lomien kanssa, mukaan lukien henkilökohtaiset (potilaiden syntymäpäivät jne.). Sairaalassa avattiin "Talo, jossa on tuki", jossa pitkään sairaalassa olleet potilaat saivat siitä itsenäisen elämän taidot ja vasta sen jälkeen palaavat kotiin. Yhteisössä avattiin ammattilaisten mukana teatteri "Me", jossa potilaat, heidän sukulaisensa, teatterikoulun opiskelijat leikkivät.

Tärkeää kuntoutustyötä tehdään monissa Moskovan psykiatrisissa sairaaloissa. Esimerkiksi sairaaloissa nro 1, 10 ja 14 ovat taiteelliset studiot avoinna potilaille, käytetään toimintaterapiaa, toteutetaan psykiatrian koulutusohjelmia potilaille ja heidän sukulaisilleen, järjestetään koulutuksia sosiaalisten taitojen ja itsenäisen elämän osaamisen kehittämiseksi..

Sverdlovskin alueella on perustettu yksiköiden välisiä yhteistyöryhmiä, joihin kuuluu lääketieteen, koulutus-, ammatillisten laitosten, työvoimatoimistojen ja sosiaalisen suojelun laitosten työntekijöitä, mikä mahdollistaa mielisairaiden ongelmien kattavan ratkaisun ja tarjoaa monenvälisen lähestymistavan heidän kuntoutukseensa..

Kysymyksiä kuntoutuksesta,
useimmiten potilaiden sukulaiset

Henkisesti sairaiden ihmisten sukulaiset kysyvät hyvin usein: milloin voit aloittaa kuntoutustoiminnan? Kuntoutusta potilaille, joilla on mielenterveyshäiriöitä, samoin kuin somaattisissa sairauksissa, on suositeltavaa aloittaa tilan vakauttamisesta ja patologisten oireiden heikkenemisestä. Esimerkiksi skitsofreniaa sairastavan potilaan kuntoutus on aloitettava, kun oireiden, kuten harhaluulojen, hallusinaatioiden, ajatteluhäiriöiden jne., Vakavuus vähenee, mutta vaikka taudin oireet pysyvätkin, kuntoutus voidaan suorittaa potilaan kyvyn mukaan alistua oppimiseen, vastata psykososiaalisiin toimenpiteisiin. Kaikki tämä on tarpeen toiminnallisen potentiaalin (toiminnallisuuden) lisäämiseksi ja sosiaalisen vajaatoiminnan vähentämiseksi..

Toinen kysymys: mitä sosiaalisella vajaatoiminnalla ja potilaan toimintakyvyn heikkenemisellä tarkoitetaan? Merkki sosiaalisesta puutteesta on esimerkiksi työn puute. Henkisesti sairaiden ihmisten työttömyysaste on yli 70 prosenttia. Tämä johtuu heidän toiminnallisten kykyjensä vähenemisestä psykopatologisten oireiden ja heikentyneiden kognitiivisten (kognitiivisten) toimintojen vuoksi. Toiminnan heikkenemisen merkkejä ovat matala fyysinen kestävyys ja työtoleranssi, vaikeudet noudattaa ohjeita ja työskennellä muiden ihmisten kanssa, vaikeudet keskittyä, ratkaista ongelmia sekä kyvyttömyys vastata riittävästi kommentteihin, hakea apua.

Asunnottomuuden ilmiö kuuluu myös mielisairaiden sosiaaliseen vajaatoimintaan..

Valitettavasti yhteiskuntamme ei ole vielä kyennyt ratkaisemaan täysin vakavien mielenterveyshäiriöiden potilaiden työllisyys- ja asumisongelmia ja vähentämään siten heidän sosiaalista vajaatoimintaansa. Samaan aikaan psykososiaaliset kuntoutusohjelmat auttavat lisäämään potilaan pätevyyttä, antavat hänelle mahdollisuuden hankkia taitoja stressin voittamiseksi psykotraumaattisissa tilanteissa ja arjen vaikeuksissa, taitoja henkilökohtaisten ongelmien ratkaisemisessa, itsehoitoa, ammatillisia taitoja, mikä viime kädessä lisää toiminnallista potentiaalia ja vähentää sosiaalista vajaatoimintaa..

Mitkä asiantuntijat osallistuvat psykososiaaliseen kuntoutukseen? Potilaiden ja heidän perheidensä tulisi olla tietoisia siitä, että psykiatrit, psykologit, sosiaalityöntekijät, työllisyysasiantuntijat, toimintaterapeutit, sairaanhoitajat sekä mielisairaiden sukulaiset ja ystävät osallistuvat psykososiaaliseen kuntoutukseen..

Onko erityisiä periaatteita, menetelmiä, lähestymistapoja asiantuntijoiden työssä, jotka osallistuvat vakavien mielenterveyshäiriöiden psykososiaaliseen kuntoutukseen?

Kaikki mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden kuntoutukseen osallistuvat asiantuntijat osallistuvat koulutukseen, johon sisältyy erityisten menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen. Kuntoutusterapeutin työ on monimutkaista, pitkää ja luovaa. Se perustuu seuraaviin periaatteisiin:

· Optimismi tuloksen saavuttamisesta
· Luottamus siihen, että jopa pieni parannus voi johtaa positiivisiin muutoksiin ja parantaa potilaan elämänlaatua;
Vakaumus siitä, että motivaatio vaihtaa asemaa voi syntyä paitsi potilaaseen liittyvien erityisten kuntoutustoimenpiteiden lisäksi myös hänen omien ponnistelujensa ansiosta.

Mikä muu hyödyllisten taitojen kehittämisen lisäksi voi auttaa potilasta palauttamaan toiminnallisuuden?

Luennon alussa puhuimme integroidusta lähestymistavasta kuntoutukseen. Jälleen kerran luetellaan näkökohdat, jotka ovat tärkeitä vakavasta mielenterveydestä kärsivälle henkilölle:

· Perhesuhteiden parantaminen
· Työvoima, mukaan lukien siirtymätyö (välituote)
· Laajentamalla viestintämahdollisuuksia, mikä saavutetaan osallistumalla klubin aktiviteetteihin ja muihin erityisohjelmiin;
· Sosiaalinen ja taloudellinen tuki
Ihmisarvoinen asunto, myös suojattu asunto.

Mitä perhe voi tehdä potilaan psykososiaaliseen kuntoutukseen?

Perheen tärkeä rooli vaikeaa mielenterveyttä sairastavan potilaan psykososiaalisessa kuntoutuksessa on nyt osoitettu. Tämä tarkoittaa eri toimintojen suorittamista sillä. Ensinnäkin on sanottava, että potilaiden sukulaisia ​​tulisi pitää hoidossa liittolaisina. Heidän ei tarvitse vain oppia paljon, mutta heillä itsellään on usein paljon tietoa ja kokemusta - tämä antaa merkittävän panoksen kuntoutusprosessiin. Lääkärille sukulaiset voivat olla arvokas tietolähde potilaan tilasta, joskus he ovat tietoisempia kuin asiantuntijat joistakin hänen sairautensa näkökohdista. Perhe toimii usein linkkinä potilaan ja mielenterveysjärjestelmän välillä. Sukulaiset auttavat muita perheitä, joiden elämään on tarttunut mielisairauksia, neuvoja, jakavat oman kokemuksensa ongelmien ratkaisemisessa. Kaiken tämän perusteella voimme sanoa, että potilaiden sukulaiset ovat sekä opettajia että kouluttajia muille perheille ja jopa ammattilaisille..

Rakkaimpien tärkein tehtävä on hoitaa sairaita. Sukulaisten tulisi ottaa huomioon, että skitsofreniapotilaat tuntevat itsensä parhaiten, jos jokaiselle talon perheenjäsenelle on olemassa tiettyjä menettelyjä, sääntöjä ja jatkuvaa vastuuta. On välttämätöntä yrittää luoda potilaan kykyjä vastaava järjestelmä. Sukulaiset voivat auttaa ihmisiä, joilla on henkilökohtaista hygieniaa, pukeutumista, säännöllistä syömistä ja lääkityksen oikeaa ottamista sekä lääkityksen sivuvaikutusten hallintaa. Ajan myötä voit antaa potilaalle kotitöitä (astioiden pesu, huoneiston siivoaminen, kukkien hoito, lemmikkieläinten hoito jne.) Ja kodin ulkopuolella (ostokset kaupassa, käynti pesulassa, kuivapesu jne.).

Perheen osallistuminen mielenterveyskasvatusohjelmiin on toinen tärkeä panos sairaan sukulaisen psykososiaaliseen kuntoutukseen. Perhepsykiatrisen koulutuksen merkityksestä on keskusteltu jo aikaisemmissa luennoissa. Muistutetaan vielä kerran, että psykiatrian ja psykofarmakologian perusteiden tuntemus, kyky ymmärtää taudin oireet, taitojen hallitseminen perheen sairaan henkilön kanssa tarjoavat todellisen mahdollisuuden vähentää taudin pahenemisvaiheita ja toistuvia sairaalahoitoja..

Potilaan oikeuksien suojelu. Perheenjäsenet voivat myötävaikuttaa merkittävästi leimautumisen ja syrjinnän torjumiseen sekä henkisesti sairaita ihmisiä ja heidän perheitään koskevan lainsäädännön parantamiseen. Tätä varten sukulaisten on kuitenkin toimittava yhdessä järjestäytyneesti: perustettava tukiryhmiä ja kuluttajajärjestöjä. Tällöin he eivät vain saa samanlaisten ongelmien edessä olevien ihmisten tukea, vaan heistä tulee myös voima, joka on otettava huomioon sekä ammattilaisten että hallituksen rakenteiden kanssa, jotka vastaavat laadukkaasta mielenterveydestä ja sosiaalihoidosta..

Lisäksi työskentelemällä ryhmässä potilaiden omaiset voivat itse toteuttaa psykososiaalisia kuntoutusohjelmia - vapaa-ajan, lomaterapian, väestön kouluttamisen potilaan leimautumisen ja syrjinnän vähentämiseksi, ja yhdessä ammattilaisten kanssa he voivat toteuttaa koulutusohjelmia psykiatrian, ammatillisen koulutuksen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja monet muut.

Lähes puolella Venäjän alueista potilaat, potilaiden sukulaiset ja ammattilaiset ovat luoneet tukiryhmiä, julkisia organisaatioita, jotka työskentelevät aktiivisesti psykososiaalisen kuntoutuksen puolesta suoraan yhteisössä luottaen sen resursseihin sairaaloiden tai sairaaloiden seinien ulkopuolella. Luennon seuraava osa on omistettu julkisten avustusmuotojen panokselle potilaiden ja heidän perheidensä psykososiaaliseen kuntoutukseen..

Julkiset avustusmuodot

Julkisten organisaatioiden tavoitteet

Psykiatrisen hoidon käyttäjät - potilaita ja heidän perheitään on pitkään pidetty passiivisina osallistujina hoitoprosessissa. Ammattilaiset päättivät, minkä tyyppisiä potilaan tarpeita potilas tarvitsee, eivätkä ottaneet huomioon potilaiden itsensä ja heidän läheistensä tarpeita ja toiveita hoidossa. Viime vuosikymmeninä tilanne on muuttunut, mikä liittyy lääketieteen, mukaan lukien psykiatrisen hoidon, kuluttajien liikkumisen kehitykseen, julkisten organisaatioiden perustamiseen.

Jo pitkään, monissa maissa julkisen liikkeen panoksen merkitys mielenterveyspalvelujen kehittämisessä, psykososiaalisten kuntoutusohjelmien toteuttamisessa on kiistaton..

On huomionarvoista, että sosiaalisen liikkeen psykiatriassa ulkomailla aloitti yksi sen kuluttajista - Clifford Byrnes (USA), joka itse oli pitkään psykiatrisen sairaalan potilas. Tämän miehen ympärillä tunnetut amerikkalaiset lääkärit, yleisön edustajat, liittyivät viime vuosisadan alussa etsimään parempia olosuhteita mielenterveyspotilaiden hoidolle ja hoidolle. Tämän yhteisen toiminnan tuloksena kansallinen mielenterveyskomitea perustettiin vuonna 1909..

Kanadassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Japanissa, Australiassa, Intiassa ja monissa muissa maissa potilaat ja heidän sukulaisensa tyydyttävät osan heidän tarpeistaan ​​lukuisilla kansalaisjärjestöillä - julkisilla hoitokuluttajien järjestöillä, myös kansallisilla. Esimerkiksi skitsofrenian ja siihen liittyvien häiriöiden maailmanlaajuinen apuraha on edistynyt merkittävästi potilaiden ja perheiden yhdistämisessä..

Venäjällä oli vuoteen 1917 saakka henkisesti sairaiden sosiaalinen huoltajuus, jonka päätehtävinä oli houkutella väestöä antamaan hyväntekeväisyysapua, tarjoamaan psykiatrisille laitoksille varoja lahjoituksista jne. Aktiivisin kehitys tällaisissa avustusmuodoissa laski zemstvo-lääketieteen aikaan, jolloin yö ja päivä turvakodit, majatalot, ilmaiset ruokalat avattiin heikommassa asemassa oleville, henkisesti sairaiden suojelupalvelut järjestettiin.

Nykyaikaisessa Venäjällä psykiatrisen hoidon kuluttajien julkisten organisaatioiden toiminta aktivoitui vasta viimeisten 10–15 vuoden aikana, mutta viime vuosisadan 90-luvun loppuun mennessä mielenterveyden alalla työskenteli useita kymmeniä organisaatioita. Vuonna 2001 perustettiin Venäjän yleinen mielenterveyshäiriöistä kärsivien henkilöiden ja heidän sukulaistensa julkinen järjestö "Uudet mahdollisuudet", jonka päätavoitteena on antaa käytännön apua tällaisille vammaisille ja parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa. Nykyään tämän organisaation puitteissa on yli 50 alueellista osastoa, joiden jäsenet ovat pääasiassa potilaita ja heidän sukulaisiaan..

Analyysi mielenterveyden alalla toimivien alueellisten julkisten organisaatioiden toiminnasta osoitti, että monien heistä tavoitteet ovat samanlaiset - tämä on mielenterveyshäiriöistä kärsivien henkilöiden integroituminen yhteiskuntaan sosiaalis-psykologisen ja työelämän kuntoutuksen kautta, heidän oikeuksiensa ja etujensa suojaaminen, mielenterveyskuvan muuttaminen. henkilö yhteiskunnassa, mielisairaiden ja heidän perheidensä vastavuoroinen tuki, apu kriisitilanteissa, mielenterveydestä johtuvan vammaisuuden ehkäisy. Toisin sanoen julkisten organisaatioiden toiminnalla pyritään parantamaan mielisairaiden potilaiden ja heidän sukulaistensa elämänlaatua..

Julkiset organisaatiot tarjoavat myös mahdollisuuden kommunikointiin, kokemusten vaihtoon, kuuluvuuden tunteen kehittämiseen: Potilaiden sukulaiset näkevät, etteivät he ole yksin, että tällaisia ​​perheitä on paljon.

Julkisten yhdistysten tehtävät ovat:

· Itse- ja keskinäisen tuen ryhmien luominen
· Ryhmäkehitystyön tekeminen eri-ikäisten potilaiden kanssa, vapaa-ajan ohjelmat;
· Maalaustyöpajojen, käsityön, teatteristudioiden, kesän virkistysleirien järjestäminen;
Koulutusseminaarien järjestäminen sukulaisille sekä henkisesti sairaiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

Monet organisaatiot ovat kehittäneet mielenkiintoisimmat menetelmät, kertyneet runsaasti kokemuksia.

Kansainvälinen kokemus osoittaa, että monissa maissa kuluttajaliike on vaikuttanut merkittävästi mielenterveyspolitiikkaan. Erityisesti mielenterveyshäiriöistä kärsivien ihmisten työllisyys on lisääntynyt perinteisessä mielenterveysjärjestelmässä sekä muissa sosiaalipalveluissa. Esimerkiksi British Columbian terveysministeriö (Kanada) on nimittänyt mielenterveyshäiriöisen henkilön vaihtoehtoisen hoidon johtajan virkaan, jolla voi nyt olla merkittävä vaikutus mielenterveyspolitiikkaan ja siihen liittyviin palveluihin. [1].

Henkisesti sairaiden oikeuksien suojelu on tärkeä tehtävä monissa maamme julkisissa järjestöissä. Tiedetään, että Venäjän federaation laissa "Psykiatrisesta hoidosta ja kansalaisten oikeuksien takaamisesta sen tarjoamisen aikana" säädetään erityisestä artiklasta - nro 46 "Julkisten yhdistysten valvonta kansalaisten oikeuksien ja oikeutettujen etujen noudattamisen suhteen psykiatrisen hoidon tarjoamisessa". Tässä lain §: ssä ja sen kommentissa todetaan julkisten yhdistysten toiminnan merkitys sekä potilaille että psykiatrisille laitoksille, näiden laitosten hallinnon vastuu on päättänyt antaa apua julkisten organisaatioiden edustajille, antaa heille tarvittavia tietoja, julkisten organisaatioiden oikeus valittaa henkilöiden toimista tuomioistuimessa jotka loukkaavat kansalaisten oikeuksia ja oikeutettuja etuja psykiatrisen hoidon tarjoamisessa. Julkisten järjestöjen edustajien oikeus on otettu mukaan useisiin toimikuntiin, psykiatristen laitosten toimikuntiin, terveysviranomaisiin, jotka on perustettu valvomaan mielenterveyspotilaiden hoidon laatua, heidän ylläpidonsa ehtoja ja parantamaan psykiatristen palveluiden työmuotoja. Julkisten organisaatioiden ja valtion psykiatristen laitosten yhteisen toiminnan merkitys tiedotusvälineiden, terveysviranomaisten, hallituspiirien ja koko yhteiskunnan huomion herättämiseksi nykyaikaisiin psykiatrian ongelmiin, mielisairaiden ja psykiatristen laitosten negatiivisen kuvan muuttamiseen on havaittu..

Kun avun kuluttajien liikkuminen aktivoituu, ihmisoikeustoimintaa olisi kehitettävä mielenterveyspotilaiden ja heidän perheidensä edunvalvonnassa lainsäätäjien, poliitikkojen, julkisuuden henkilöiden keskuudessa, ja työn heidän kanssaan olisi oltava jatkuvaa..

Toinen näkökohta hoidon kuluttajien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden puolustamisessa voi liittyä itse psykiatristen laitosten suojeluun, kun heitä uhkaavat esimerkiksi rahoituksen leikkaukset.

Ammattilaisten rooli

Näemme sen olevan sukulaisten ja potilaiden itsensä aloitteessa luoda yhteisöorganisaatioita tai tukiryhmiä. Ammattilaiset voivat olla kriittisessä asemassa tällaisten organisaatioiden muodostumisvaiheessa.

Tämän jälkeen ammattilaisten tulisi avustaa organisaatiota toiminnan kehittämisessä - kuulla jatkuvasti sen tai tukiryhmien johtajia psykiatrian koulutuksesta, mukaan lukien oikeudelliset näkökohdat.

Ammattilaiset voivat myös auttaa organisaation strategisten suunnitelmien laatimisessa. Erittäin hyödyllinen apu ammattilaisilta julkisille kuluttajajärjestöille voi olla sanomalehtien, kirjasen, manuaalisesti sairaiden perheiden käsikirjojen julkaiseminen.

Siksi psykiatrisen hoidon kuluttajien sosiaalisen liikkeen kehittämisestä on tulossa tärkeä linkki nykyaikaisessa mielenterveysjärjestelmässä, joka pystyy vastaamaan moniin mielenterveyspotilaiden tarpeisiin, heidän asemaansa yhteiskunnassa, vähentämään sairauden taakkaa, parantamaan potilaiden ja heidän perheidensä elämänlaatua..

Julkisten organisaatioiden toiminta
"Perhe ja mielenterveys"

Kaikki tämän käsikirjan kirjoittajat ovat sosiaalisen, psykologisen ja informatiivisen tuen keskusjärjestön "Perhe ja mielenterveys" jäseniä, joka sai oikeudellisen aseman 6. kesäkuuta 2002. Sen luomisen alullepanijat ovat Venäjän lääketieteen akatemian mielenterveyden tiedekeskuksen mielenterveyspalvelujen organisaation työntekijät mielenterveyspotilaat.

Vuonna 1996 avattiin itse asiassa ensimmäinen Moskovassa sosiaalis-psykologinen koulu tukemaan mielisairaiden perheitä, mikä muodosti perustan tulevalle organisaatiollemme. Virallista rekisteröintiä edelsi siis kuuden vuoden ajanjakso, jonka aikana mielenterveyshäiriöiden ja heidän sukulaistensa psykososiaalisesta kuntoutuksesta on kertynyt laaja kokemus..

Tällä hetkellä organisaatioomme kuuluu mielenterveyden ammattilaisten lisäksi mielenterveysongelmia omaavia ihmisiä, heidän sukulaisiaan ja ystäviään..

Julkinen liike kiinnittää viranomaisten huomion kaikkein kiireellisimpiin ongelmiin, saa heidät etsimään tapoja ratkaista ne. Osallistuminen julkisen organisaation työhön edistää aktiivisen kansalaisaseman muodostumista mielenterveyspotilaiden ja heidän perheenjäsentensä keskuudessa, kannustaa heitä etsimään tapoja parantaa asemaansa yhteiskunnassa.

Miksi annoimme organisaatiollemme nimen "Perhe ja mielenterveys"?
Tämä otsikko heijastaa elämämme kahta perusarvoa - perhettä ja mielenterveyttä..

Mielenterveys on välttämätöntä yksilöiden, yhteiskuntien ja maiden hyvinvoinnille. Se on erottamaton fyysisestä terveydestä ja sillä on valtava vaikutus minkä tahansa kansakunnan kulttuuriseen, henkiseen, luovaan, teolliseen ja puolustuspotentiaaliin. Perheen rooli mielenterveyshäiriössä olevan ihmisen elämässä on valtava. Perhe kohtaa mielenterveyden ennen lääkäriä - varhaisessa vaiheessa ja voi edistää tai torjua sen varhaista tunnistamista ja tehokasta hoitoa.

Perhe tarjoaa sairastuneelle hoitoa ja emotionaalista tukea, jota ammattilaiset eivät usein voi.

Hyvät suhteet perheenjäsenten välillä ovat avain suotuisiin olosuhteisiin toipumiseen, kuntoutukseen ja lääketieteellisten suositusten toteuttamiseen.

Perheessä muut vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen ja puolestaan ​​vaikuttavat heihin. Jos jotain menee pieleen perheessä, se voi estää sen normaalin toiminnan. Siksi yksi itsellemme asettamista päätehtävistä on perheen sosiaalis-psykologinen ja informatiivinen tuki sekä perhesuhteiden yhdenmukaistaminen..

Mielestämme organisaatiomme on suuri ja ystävällinen perhe, jonka jokainen jäsen on valmis pitämään huolta muista ja auttamaan niitä tarvitsevia. Siksi mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä voi tulla organisaation jäseniä, mutta myös heidän perheistään, ystävistään sekä lääkäreistä, opettajista ja psykologeista, muusikoista ja taiteilijoista. Ymmärryksemme perheestä ei rajoitu potilaan välittömään ympäristöön - se kattaa myös ne, jotka välittävät mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kohtalosta..

Järjestömme tavoitteena on parantaa mielenterveysongelmista kärsivien perheiden elämänlaatua voittamalla heidän sosiaalinen syrjäytyminen, osallistuminen yhteiskuntaan ja aktiivisen kansalais- ja elämänaseman muodostuminen..

Organisaation päätoiminta

1. Sosiaalipsykologinen ja informatiivinen tuki.
2. Psykiatrinen koulutus.
3. Psykososiaalinen kuntoutus.
4. Ohjelmien toteuttaminen mielenterveyshäiriöiden ja heidän perheidensä sosiaalisen leimautumisen ja syrjinnän vähentämiseksi.
5. Osallistuminen psykiatrian sosiaalisen liikkeen kehittämiseen.
6. Psykiatriaa ja mielenterveyttä käsittelevän suositun kirjallisuuden julkaisu.
7. Mielenterveysalan konferenssien ja seminaarien järjestäminen mielenterveyden ammattilaisille ja kuluttajille.

Organisaatiomme suorittaa seuraavat ohjelmat.

1. Potilaat, joilla on mielenterveysongelmia:

· Koulutukset viestintätaitojen kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää ja parantaa viestintätaitoja ja itsevarma käyttäytyminen jokapäiväisessä elämässä;

· Psykiatrian koulutusohjelma. Tavoitteena on tarjota tietoa psykiatrian alalta, kouluttaa tuskallisten ilmenemismuotojen oikea-aikaista tunnistamista ja hallintaa niiden suhteen, tietoisuus varhaisen avun hakemisen tarpeesta;

· Sosiaalisten ja kotitalouden taitojen kouluttaminen. Tavoitteena on kehittää taitoja itsenäiseen elämään yhteiskunnassa, mukaan lukien itsepalvelu, kotitalous ja arjen taidot;

· Taideterapia. Tavoitteena on henkilökohtainen kehitys, mielikuvituksen ja luovuuden aktivoiminen;

· Ryhmäanalyyttinen psykoterapia. Tavoitteena on kehittää itseluottamusta, hallita harmonisen elämän taidot muiden ihmisten kanssa, lisätä vastustuskykyä stressille.

Perhe- ja mielenterveyskeskuksessa on taidetalo, taidekäsityöpaja ja musiikkistudio. Lääkärin neuvoja hoidon korjaamiseksi.

Potilaiden kanssa tehtävän monimutkaisen työn tulokset osoittavat persoonallisuuden kehittymisen, riittävän strategian kehittämisen taudin selviytymiseen, vastuun muodostumisen sosiaalisesta käyttäytymisestä, häiriintyneiden sosiaalisten kontaktien palauttamisen ja sosiaalisen osaamisen kasvun..

2. Potilaiden sukulaisille:

· Psykiatrinen koulutusohjelma. Tavoitteena on tiedotustuki, kumppanuuksien muodostaminen hoitohenkilökunnan kanssa. Antaa tietoa mielisairauksista ja niiden hoidosta, keskustelee mielisairaiden perheenjäsenten kanssa käytävän viestinnän piirteistä sekä perehtymisestä nykyaikaiseen psykiatrisen, sosiaalisen ja oikeudellisen avun järjestelmään;
· Ryhmäanalyyttinen psykoterapia. Tavoitteena on kehittää taitoja perheongelmien ratkaisemiseen, vähentää mielenterveyden esiintymiseen liittyvää stressiä perheenjäsenessä, tunnistaa omat tarpeensa ja lisätä tyytyväisyyttä elämään. Luokat johtavat kokeneet psykoterapeutit ja psykologit;

· Psykologinen neuvonta (yksilö ja perhe). Tavoitteena on parantaa sukulaisten psykologista tilaa, tarjota heille emotionaalista tukea.

3. Koko perheelle:

· Vapaa-aikaohjelma. Tavoitteena on parantaa vapaa-aikaa, yhdenmukaistaa perhesuhteita. Juhlakonsertteja ja temaattisia musiikki-iltoja pidetään säännöllisesti, ja ne päättyvät perinteisesti perheen teejuhlaan. Kaikki organisaation jäsenet osallistuvat aktiivisesti ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen..
· Koulutusohjelma "Moskovan tutkimukset lauantaisin". Tavoitteena on henkilökohtainen kehitys, vapaa-ajan ja vapaa-ajan parantaminen. Ohjelma sisältää vierailuja museoihin, näyttelytiloihin, retkiä ympäri Moskovaa.

Psykososiaalisen kuntoutuksen aiheita käsittelevän luennon lopussa on jälleen kerran korostettava tämän suunnan korvaamatonta panosta henkisesti sairaiden ihmisten toipumiseen, heidän kansalais- ja elämänasentonsa aktivoimiseen sekä perheenjäsentensä elämänlaadun parantamiseen..

[1] Lainattu. Mielenterveys: Uusi ymmärrys, Uusi toivo: Maailman terveysraportti. WHO, 2001.

Skitsofrenian kanssa eläminen: miten psykiatristen potilaiden kuntoutus tapahtuu Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Venäjällä

Skitsofrenian hoidossa tärkeä rooli ei ole vain huumetuki, vaan myös kuntoutusohjelmat: avustaminen elämän järjestämisessä, ammatin hankkimisessa, työpaikka, psykologinen tuki ja rakkaille tiedottaminen. Yhdessä skitsofreniaa käsittelevän tietoportaalin isännän Ekaterina Tarasovan kanssa tutkimme, kuinka diagnosoidut ihmiset autetaan integroitumaan yhteiskuntaan Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Venäjällä.

Skitsofrenian esiintyvyys on 1% (joidenkin lähteiden mukaan 0,55%). Skitsofrenia vaikuttaa molempiin sukupuoliin yhtä usein, mutta miehillä se alkaa yleensä aikaisemmin, huipputiheys on 20–28 vuotta (naisilla 26–32)..

Venäjällä 40% skitsofreniapotilaista saa henkisen vamman. Lääketieteellisen ja sosiaalisen tutkimuksen yhteydessä I-ryhmän vammaisuus myönnetään, jos henkilö on työkyvytön ja ei voi palvella itseään, II-ryhmää pidetään työttömänä ja III annetaan vähäisillä mielenterveyshäiriöillä, kun valtio voi vakiintua.

Mikä on skitsofreniapotilaiden kuntoutus

Niin kauhealta kuin skitsofrenian diagnoosi saattaa tuntua, potilailla on täysin erilaiset näkökulmat elämään - riippuen siitä, kuinka paljon he ovat tietoisia sairaudestaan. Kieltäytyminen myöntämästä sairautensa osoittaa taudin ilmenemisen vakavuuden, tämä tila voi vain pahentua.

Jos huomaat olevasi sairas, se ei tee sinusta terveellistä - mutta aloitat kriittinen tilasi, noudata kaikkia lääkärin suosituksia ja ota lääkkeitä. Asianmukaisella hoidolla ja itsekriitikalla elämä diagnoosilla voi olla melko rauhallinen ja tulevaisuus suhteellisen suotuisa..

Lue myös:

Kun akuutin psykoottisen tilan vakavuus vähenee hoidon aikana (harhaluuloisten ideoiden, hallusinaatioiden, vääristyneen havainnon, ahdistuneisuuden, pakko-oireisten tilojen intensiteetti vähenee), skitsofreniapotilaat voivat osallistua kuntoutustapahtumiin. Tämä auttaa palaamaan yhteiskuntaan, sopeutumaan uudelleen perheessä ottaen huomioon heidän sairautensa ja hankkimaan taidot, joiden avulla voit elää vakavan mielisairauden kanssa..

Kuinka mielenterveyspotilaat kuntoutetaan Isossa-Britanniassa

Kuntoutus Isossa-Britanniassa luotiin toisen maailmansodan aikana, ja haavoittuneiden sotilaiden palauttaminen varhaisessa vaiheessa on asetettu toisaalta kansanterveysjärjestelmän ja sosiaaliturvajärjestelmän piiriin..

Englannissa ongelmana on nimenomaan toimivallan rajaaminen näiden kahden laitoksen välillä: jakaminen johtaa siihen, että lääketieteellinen kuntoutus maassa toteutetaan ottamatta huomioon ammatillisia ja sosiaalisia näkökohtia (ne eivät ole terveydenhuoltojärjestelmän vastuulla)..

Englantilaisten mielisairaiden kuntoutus tapahtuu lyhytaikaisesti sairaalahoidon viimeisessä vaiheessa - osittain sairaaloiden kuntoutusosastojen lukumäärä on riittämätön. Ison-Britannian virallinen hakemisto Britannia kertoo, että kuntoutuspalveluja tarjotaan tukihoitona vanhuksille ja aivojen toimintahäiriöistä kärsiville ja mielenterveysongelmilla, ja sen tavoitteena on integroida ihmiset yhteiskuntaan..

Kuntoutuksen toimimiseksi on oltava synergiaa eri alojen välillä: koulutus, valmistus, asuminen, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut - painottaen tietojen saattamista tarvitsevien saataville..

Yksityinen terveydenhuolto kasvaa nopeasti Englannissa, ja erityisen pitkä kysyntä on pitkäaikaishoitoklinikoilla.

Mutta yksityisissä sairaaloissa jokainen palveluala esittää oman laskunsa: hoitavien lääkäreiden ja sairaalahoitohenkilöstön palveluista, hotellipalveluista ja laitoksen infrastruktuurin käytöstä. Potilaiden lääkkeistä peritään lisämaksu.

Samaan aikaan vain kansallisella sosiaalivakuutusmaksulla maksavilla henkilöillä on oikeus luottaa sosiaalipalveluihin kuten eläkkeisiin, sairausetuuksiin ja työttömyysetuuksiin, ja näiden sosiaalietuuksien taso riippuu suoraan maksettujen sosiaaliturvamaksujen tasosta..

Erikseen on sanottava Ison-Britannian kansainvälisestä järjestöstä, joka edistää psykoterapiaa ja psykologisia menetelmiä skitsofrenia-ISPS-potilaiden hoidossa. Hän työskentelee 16 maassa Euroopassa, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa ja on omistautunut tutkimaan uusia skitsofrenian hoitoja.

Iso-Britannian ISPS-verkko perustettiin vuonna 1997, ja vuonna 2004 siitä tuli rekisteröity brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö, johon osallistui valittuja mielenterveysalan ammattilaisten, palvelujen käyttäjien ja hoitajien komiteoita. ISPS UK järjestää yhden tai kaksi yhden päivän konferenssia vuodessa, julkaisee oman uutiskirjeen ja isännöi keskusteluryhmää mielenterveyshäiriöiden hoidon laadun parantamiseksi.

Jotkut organisaatiot, kuten British Conservation Volunteer Foundation, järjestävät suojelutoimia maaseudulla, jossa sairaat ihmiset voivat ansaita muutaman kilon, tavata uusia ystäviä ja tehdä arvokasta työtä ympäristön hyväksi..

Se auttaa henkisesti vammaisia ​​ihmisiä kommunikoimaan keskenään ja löytämään yhteisen pohjan.

Strategiset elvytysohjelmat

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on strategisia ohjelmia skitsofreniaa sairastavien ihmisten auttamiseksi.

I TUFR on palautumisstrategia, jonka Iso-Britanniassa on kehittänyt henkilö, joka kärsi pitkästä ja erittäin vakavasta psykoosista ja pystyi toipumaan ja palaamaan normaaliin elämään muutaman lyhyen uusiutumisen jälkeen.

I TUFR (joka tarkoittaa "minä kovempaa" englanninkielisestä I kovemmasta) kuvaa strategian pääkomponentteja, joita sairas henkilö voi käyttää parantamaan hyvinvointiaan:

 • huumeiden vähimmäismäärä;
 • keskusteluterapia;
 • hyödyllinen toiminta;
 • perheen ja ystävien tuki;
 • lepo ja rentoutuminen.

WRAP-omavalvontastrategia

WRAP - toinen wellness-toimintasuunnitelma - kehitettiin Yhdysvalloissa, mutta sitä käytetään nyt laajalti Isossa-Britanniassa. Se on jäsennelty järjestelmä tilasi seurantaan ajanjaksoina, jolloin et tunne hyvin..

WRAP: n ensimmäinen osa on suunnitelma päivittäisistä toiminnoista, joita potilas tarvitsee jokapäiväisessä elämässään voidakseen paremmin..

Osa sisältää potilaan terveydentilan ajatusten ja tunteiden seurannan, jotka hän yhdistää hyvinvointiin.

Tällainen itsetarkkailu on välttämätöntä, jotta potilas voi itsenäisesti päättää, milloin hänen tilansa muuttuu..

WRAP-strategian seuraavassa osassa etsitään varhaisvaroitusmerkkejä pahenevasta tilasta. Jotkut varhaiset merkit voivat olla melko vähäisiä, kuten tarpeettomien esineiden ostaminen tai unohtaminen; toiset voivat olla merkittävämpiä, kuten alkoholin tai katuhuumeiden kaipuu. Olipa nämä merkit merkitseviä tai merkityksettömiä, ne toimivat signaalina ilmoittaa läheisille tai lääkärille pahenevasta tilasta..

WRAP-strategian kolmas osa on määrittää, milloin jokin kaatuu ja menee pieleen. On aikoja, jolloin riippumatta siitä kuinka kovasti yritämme, tilamme huononee - on tärkeää pystyä tunnistamaan tämän vaiheen merkit.

Tällöin varoitusmerkit voivat olla melko merkittäviä: esimerkiksi keskeytymätön uni, unen puute, itsemurha-ajatukset tai itsensä vahingoittaminen..

Tässä vaiheessa on aktivoitava henkilökohtainen hoitosuunnitelma, joka sisältää melkein varmasti ammatillisen lääketieteellisen hoidon saamisen..

WRAP: n seuraava osa on kriisin suunnittelu. Siihen sisältyy yksityiskohtaisten raporttien antaminen itsestäsi muille, kuvaaminen itsestäsi suhteellisen terveessä tilassa ja tiedottaminen muutoksista, jotka tapahtuvat potilaan tilan heikkenemisen myötä. On myös tarpeen kertoa rakkailleen, mikä toimi hyvin, kun potilas oli viimeksi huonossa tilassa (esimerkiksi mitkä lääkkeet olivat tehokkaita ja minkä tyyppiset hoidot olivat hyödyllisiä). On suositeltavaa laatia etukäteen luettelo henkilöistä, joihin kriisitilanteessa tulee ottaa yhteyttä..

WRAP-strategian viimeinen osa - valinnainen - kehittää palautumisen jälkeistä suunnitelmaa, joka auttaa sinua selviytymään vaikeuksista ajan myötä.

Yksi WRAP-strategian pääperiaatteista on tarve ilmoittaa itsestäsi tilastasi.

”Kun käsittelet mielenterveysongelmia omassa elämässäsi, opi näiden ongelmien mahdollisista syistä ja siitä, mitä voit tehdä niiden ratkaisemiseksi. Oikeiden päätösten tekemiseksi on tärkeää löytää vastaukset avainkysymyksiin, jotka voivat vaikuttaa terveyteesi, toipumiseen ja elämään. ".

- Mary Ellen Copeland, mielenterveyden hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelmajärjestelmän luoja

Lääketieteellinen kuntoutus Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kuntoutus itsenäisenä lääketieteen alueena on ollut olemassa vuodesta 1947. Sen tavoitteena on vähentää fyysistä heikkoutta, parantaa elämänlaatua ja kehittää kärsivän ihmisen sosiaalisia kykyjä. Sairaalan kuntoutushoito koostuu pääasiassa varhaisesta kuntoutuksesta suurten sairaaloiden erityisosastoilla tai erillisissä kuntoutusklinikoissa..

Amerikkalaista kuntoutuksen rahoitusjärjestelmää (sairaalassa tai avohoidossa) edustaa suuri joukko vaihtoehtoja vakuutuksiin julkisella tai yksityisellä tasolla. Yhdysvaltojen sairaaloihin (joiden perusteella on kuntoutusosastoja) sovelletaan tiukkaa laadunvalvontaa, ja niiden on vahvistettava akkreditointi kolmen vuoden välein. Sairausvakuutusjärjestelmän kuntoutuspalvelut rajoittuvat usein vain 60 hoitopäivään.

Yhdysvallat on kehittänyt ammatillisen kuntoutuksen osaston ja yhtenäisen koulupiirin välisen yhteisen ohjelman tukemaan siirtymistä koulusta työhön WECARE (Work Ethics Career and Real life Experience - work, etiics, uran ja elämänkokemus). Se antaa vammaisille (mielenterveys mukaan lukien) opiskelijoille mahdollisuuden saada ammatti koulunsa jälkeen.

Amerikkalaiset kognitiiviset kuntoutusohjelmat auttavat palauttamaan ajattelun, muistin, huomion, käsityksen, jotka ovat heikentyneet skitsofreniassa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällainen skitsofreniaa sairastavien kuntoutus vähentää kognitiivisia puutteita ja yhdistettynä muihin kuntoutusohjelmiin voi johtaa pitkäaikaisiin parannuksiin kognitiossa ja päivittäisessä toiminnassa..

Vanhuksille (yli 65-vuotiaat) ja valtion sairausvakuutuksille on olemassa valtion sairausvakuutusohjelma Medicaid. Se takaa sairaanhoitoa työttömille ja köyhille..

VR ja sovellukset - psykoosia vastaan

Yhdysvalloissa tutkimus VR: n käytöstä psykoositerapiassa osoittaa lupaavia tuloksia.

Tämän työkalun avulla potilaat voivat puhua avatareille hallusinaatioistaan, tutkia huolenaiheita ja harjoitella puhumista muiden kanssa erilaisissa uhkaavissa tai ei-uhkaavissa tilanteissa. VR antaa potilaille mahdollisuuden työskennellä pelkojensa kautta.

He jatkavat VR: n mahdollisuuksien tutkimista kognitiivisen toiminnan, sosiaalisten taitojen, haastattelutaitojen parantamiseksi ja skitsofrenian kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) tehostamiseksi..

Lääketieteen historiassa m-terveysteknologioiden käytön laajentaminen Amerikassa on ennennäkemätöntä. Yritykset ja tutkijat julkaisevat kuukausittain uusia älypuhelimia ja älykellosovelluksia sekä anturiteknologioita terveydenhuollon markkinoille. Esimerkiksi sovellukset, kuten Epocrates, UpToDate, Medscape tai DynaMed, ovat suosittuja..

Amerikan psykiatrinen yhdistys auttaa psykiatreja ja muita mielenterveyden ammattilaisia ​​ratkaisemaan sovellushaasteita saadakseen digitaaliset tekniikat toimimaan potilaille.

Sosiaalinen tuki ja uiminen

Yhdysvalloissa on kehitystä psykoosin ehkäisemiseksi skitsofreniassa. RAISE on uusi terapeuttinen malli skitsofrenian alkuvaiheiden seurantaan ja se on Kansallisen mielenterveyslaitoksen 10 tärkeintä saavutusta vuonna 2014.

Laajamittainen tutkimushanke RAISE (toipuminen skitsofrenian ensimmäisestä jaksosta) alkoi kahdella tutkimuksella skitsofreniapotilaiden koordinoidun erikoishoidon (CSC) eri näkökohdista.

Tutkijat etsivät tapoja lyhentää hoitamattoman psykoosin kestoa ja vähentää tulevien jaksojen todennäköisyyttä, vammaisuuden kestoa ja auttaa ihmisiä saamaan elämänsä takaisin raiteilleen..

Tässä ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota potilaiden sosiaaliseen tukeen, yksilölliseen hoitoon ja perheen tukemiseen. Tukea saavilla potilailla on paremmat toipumisnopeudet kahden ensimmäisen hoitovuoden aikana kuin yksin lääkkeitä saaneilla potilailla.

Tutkijat ovat myös tunnistaneet uimisen valtavan roolin kuntoutusprosessissa: sillä on myönteinen vaikutus mielenterveyshäiriöiden psykologiseen tilaan ja myötävaikuttaa hyvään mielialaan..

Kuinka mielisairaat ihmiset kuntoutetaan Ranskassa

Kuntoutus Ranskassa alkoi vuonna 1950, jolloin maan oli järjestettävä kuntoutusapua potilaille, joilla on polio, joten Ranskan kuntoutus on lääketieteen ala ja sitä tehdään pääasiassa osana sairaalahoitoa (sairaalahoitoa) sairausvakuutuksen alaisena. 90% kaikista meneillään olevista mielisairaiden kuntoutustoimenpiteistä määrätään ja toteutetaan sairaalan hoitolaitoksissa.

Ranskassa on noin 600 000 skitsofreniaa sairastavaa. 30-50% kodittomista on tämä diagnoosi.

Julkiset sairaalat ja yksityiset klinikat, jotka toimivat julkisen sairausvakuutuksen nojalla, rahoitetaan alakohtaisista ja alueellisista budjeteista.

Kroonisesti skitsofreniaa sairastavat potilaat voidaan vapauttaa korvauksista, mutta vain perussairauden hoidon kustannuksella. minkään muun samanaikaisen sairauden (esimerkiksi diabetes mellituksen tai sydänsairauden) hoito ei ole vapautettu korvauksista.

Samaan aikaan Ranskassa he keskustelevat aktiivisesti paitsi mielisairaiden kuntoutuksen suuresta roolista myös rahoituksen puutteesta klinikoille ja kuntoutuskeskuksille.

Näyttelyt, remontit ja ruoanlaitto mielisairaille

Sateenkaarien maa on yksi yhdistyksistä, jotka toimivat Ranskassa iskulauseella "Luomme yhdessä uusia suhteita ja uuden yhteiskunnan näkemyksen mielenterveydestä". Hän johtaa useita taiterapiaohjelmia saven, paperimassan jne. Käsittelyyn. Useita kertoja vuodessa järjestetään taidenäyttelyitä ateljeen teoksilla, ja joissakin niistä potilaat esittävät ja myyvät maalauksia, mikä lisää merkittävästi heidän itseluottamustaan..

Tärkeä näkökohta mielisairaiden ihmisten toipumiselle "Sateenkaarien maalla" on ammatillinen kuntoutus: esimerkiksi potilaat voivat suorittaa korjaus- tai siivoustöitä.

Arvioituaan työn määrän ja kustannukset (asiakkaan suostumuksella) potilas pesee katon, seinät, valkaisee, maalaa, liimaa taustakuvan ja suorittaa muita korjaustöitä, lääkärin veljen (tai tarvittaessa kokonaisen useiden ihmisten tiimin) osallistuessa. Tämän tyyppinen kuntoutus auttaa potilaita seurustelemaan ja huolehtimaan itsestään, kun taas yhdistyksen kautta suoritettavat korjaukset ovat kaksi kertaa halvempia kuin tavallisen yrityksen kautta..

Yksi ammatillisen kuntoutuksen tavoista on erikoistuminen ruoanlaittoon. Yhdistyksellä on ammattimaisesti varustettuja ateljeja, joilla on erilaiset kulinaariset osastot: yksi valmistaa alkupaloja, toinen pääruokia ja kolmas jälkiruokia. Ateljeella on toimisto, joka tarjoaa myös potilaille annetut toimitukset.

Ammatilliseen kuntoutukseen sisältyy myös: puutarhanhoito, kukkaviljely, siivous, ompelutyöpajat.

Pariisin mielisairauksiin erikoistuneessa Saint Annen sairaalassa on julkinen yhdistys, jonka lääketieteelliset veljet ovat perustaneet potilaiden hoitoa, sosiaalistamista ja ammatillista kuntoutusta varten.

Ranskalaiset järjestöt järjestävät ulkomaisia ​​matkoja tapaamaan muita kuntoutuksen alalla toimivia järjestöjä ja kommunikoimaan muiden maiden potilaiden kanssa.

Psykiatri Marie Joelle Besançon siitä, miten hän alkoi luoda kuntoutusta mielenterveyspotilaille:

”Kutsuin yhdistystäni” Juhlan vieraille ”. Hän aloitti työn avaamalla sunnuntai-vastaanoton, jossa potilas voi yksinkertaisesti tulla ja nauttia hiljaa kupillisen teetä tai keskustella muiden kanssa, tai jakaa jotain hyvin henkilökohtaista jonkun kanssa, joka kiinnittää hänelle oikeaa huomiota, tai pelata raapia muiden kanssa.

Lyhyesti sanottuna yhdistyksestä on tullut paikka, jossa potilasta tervehditään avoimesti, hymyillen, ilolla, rakkaudella ja ystävällisesti, tasa-arvoisena, veljenä Kristuksessa riippumatta siitä, onko hän uskovainen vai ei. Tämän seurauksena vieraantumisen, ujouden, kömpelyyden tunne korvattiin vähitellen luottamuksella.

On tärkeää, että seurassa potilaat pystyivät kommunikoimaan paitsi muiden potilaiden kanssa myös vapaaehtoisten kanssa, jotka jakavat aikaa ja erilaisia ​​aktiviteetteja heidän kanssaan. Potilaat iloitsivat näistä kokouksista ja erosivat odottaessaan seuraavaa.

Siellä on jo yli kymmenen vuoden ajan asunut noin kaksi tusinaa mielenterveyspotilasta. Päivän aikana päivävastaanotot ja useat tunnit (taide- ja saviterapia, musiikkiterapia) jatkuvat. Potilaat, vapaaehtoiset ja työntekijät osallistuvat niihin. Potilaat jakavat aikansa päiväsairaalan välillä, jonne he saapuvat joka päivä, jotkut kerran viikossa saamaan lääkkeitä. keskustelut psykologin kanssa; työskennellä logopedin, psykiatrin kanssa; henkilökohtainen aika itsenäisessä studiossa talossa ja talon sosiaalinen elämä.

Kodin elämää säätelee laki, joka muistuttaa kaikkia siitä, että jokaisella on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Esimerkiksi potilaat suorittavat vuorotellen useita tehtäviä, kuten huoneen siivoamisen, kunnossapidon ruokasalissa ja aulassa, puutarhanhoidon ja kukkaviljelyn. Avoliittosäännöt perustuvat kolmeen periaatteeseen: vapaus, tasa-arvo, veljeys. Lähestymistapamme kokemusten ja tulosten perusteella avattiin yhdeksän uutta keskusta, jotka sijaitsevat eri alueilla Ranskassa, Belgiassa ja Ugandassa ".

Hoito ja työ - integroitu lähestymistapa

Ranskan kuntoutuksessa kiinnitetään paljon huomiota integroituun lähestymistapaan potilaiden paranemiseen.

Clermont de l'Oisen psykiatrinen yksikkö CRISALID Cognitive Rehabilitation Center tarjoaa kattavan hoito-ohjelman nimeltä COMBIMod. Se yhdistää useita terapeuttisen koulutuksen ja kognitiivisen kuntoutuksen moduuleja, joihin henkilö voi osallistua yksilöllisen arvioinnin jälkeen - kliinisen, kognitiivisen ja toiminnallisen. Jokaiselle potilaalle luodaan henkilökohtainen kuntoutushanke. Ohjelman avulla voit korjata muistin, huomion, havainnon ja ajattelun rikkomukset, mikä tarkoittaa psykopedagogista.

Ranskassa kuntoutuslaitoksiin kuuluvat poliklinikat ja kuntoutuskeskukset, joissa on suljetut työpajat.

Useat keskukset tarjoavat ammattikeskusten sijoittamista ja työpaikkavalvontaa. Tämäntyyppinen keskus on uusi innovaatio, joka auttaa vakiintuneita skitsofreniapotilaita löytämään pysyvän työpaikan..

Santé des Étudiants de France (Ranskan opiskelijoiden terveyssäätiö) ansaitsee erityismaininnan, koska se tarjoaa kuntoutusta lukiolaisten ja yliopistojen opiskelijoille.

Tällaiset laitokset eivät kuitenkaan riitä, koska ranskalaiset psykiatrit tajusivat vasta äskettäin kuntoutuksen tärkeyden. Rahoitusinvestoinnit julkiseen mielenterveyteen eivät vastaa ihmisten todellisia tarpeita. Siksi kuntoutuslaitoksia hoitavat yksityiset yhdistykset (Les Croix Marines, UNAFAM, MGEN, Santé des Étudiants Foundation, Route Nouvelle Alsace, CAPPA Clermont-Ferrand jne.).

Ranskalaiset tiedemiehet ja lääkärit tukevat monimutkaisen kuntoutuksen kehittämishanketta, koska oikea-aikainen hoito ja sosiaalistaminen auttavat diagnoosipotilaita elämään ihmisarvoisesti eivätkä tule yhdeksi monista kodittomista.

Kuinka henkiset potilaat kuntoutetaan Alankomaissa

Alankomaissa jokaisella kansalaisella, jolla on sosiaalivakuutus, on oikeus kuntoutukseen. Perhe- tai sairaalalääkärit voivat määrätä mielenterveyden kuntoutustoimenpiteitä, kuntoutushakemuksia ei tarvitse jättää erikseen. Samalla sosiaalisella asemalla, työttömyydellä ja sosiaalisen tilanteen piirteillä ei ole merkitystä..

Kuntoutusta säätelevät kaksi lakia: yleinen sairausvakuutuslaki ja erityishoitokustannuslaki. Ensimmäinen ohjeistaa maan sairausvakuutuskassoja rahoittamaan kuntoutushoitoa sairaalassa tai avohoidossa enintään vuoden ajan. Jos kuntoutushoidon kokonaiskesto on yli 12 kuukautta, se maksetaan budjettivaroista.

Kuntoutuspalvelut Alankomaissa rahoitetaan:

 • julkiset sairausvakuutuskassat (maksaa tapahtumista enintään 365 päivää, myös sairaalahoidot);
 • yksityiset sairausvakuutuskassat;
 • Erityiset hoitokustannukset kattavat yleiset vakuutusrakenteet (ne kattavat toiminnan 366. sairauspäivästä alkaen);
 • työkyvyttömyysvakuutusrakenteet maksavat ammatillisen kuntoutuksen.

Alankomaissa ammatilliseen kuntoutukseen kiinnitetään paljon huomiota.

Budjetista myönnetään rahaa työpaikkojen löytämiseen (ja muuttamiseen) diagnoosin saaneille, ja taloudellista tukea annetaan yrityksille, jotka palkkaavat ja tekevät työsopimuksia potilaiden kanssa kuntoutusta varten. Joissakin tapauksissa työnantajille annetaan jopa taloudellista apua potilaiden palkkojen maksamiseen kuntoutuksen ensimmäisestä vaiheesta..

Siksi kuntoutajien työ on välttämättä palkallista, ja mielenterveyshäiriöillä on oikeus jatkokoulutukseen ja ammatilliseen uudelleenkoulutukseen..

Taide potilaille: kokemus museon ja klinikan yhteistyöstä

Eindhovenin kaupungissa, GGzE-klinikalla, jossa pysyvästi sijaitsee 20000 potilasta, järjestettiin tapahtuma - Van Abbe -museo. Hänen päätehtävänsä kuulosti hieman epämääräiseltä: taistella psykiatrisen sektorin leimaamista vastaan ​​taiteellisilla keinoilla. Tapahtuman tarkoituksena oli sosiaalistua skitsofreniapotilaita, avata uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ilmaista itseään luovuuden avulla.

Elena Melkumova, yksi Van Abbe -museon järjestäjistä:

- Klinikan alueella oli kahviloita, kauppoja, puutarhoja, joissa työskentelivät mielenterveyshäiriöt - klinikan asukkaat. Potilaat osallistuivat kuntoutukseen: taideterapia, musiikkiterapia, hippoterapia ".

Klinikalla, jossa potilaat asuivat, he eivät sanoneet "potilas", vaan kutsuivat mielenterveyshäiriöitä "asiakkaiksi" pehmentäen sanamuotoa vähemmän traumasta. Museoprojektin asiakkaat toimivat osallistujina ja sisällöntuottajina, ja paikalliset korkeakouluopiskelijat auttoivat potilaita luomaan luovia projekteja ja valvomaan tapahtumistilan järjestämistä.

Museon järjestäjät keskustelivat hoitavien lääkäreiden kanssa, jotta he eivät vahingoittaisi asiakkaita eivätkä aiheuttaisi taudin pahenemista tapahtuman valmistelussa ja pitämisessä, koska potilaiden psyyke on hyvin herkkä: kaikki muutokset voivat johtaa hajoamiseen.

Van Abbe -museon tapahtuma alkoi 2 päivän työpajalla. Päivä 1 sisälsi tapahtuman ja sen osallistujien tuntemisen. Potilaat kävivät näyttelyssä, rekisteröivät projektinsa. Seuraavassa vaiheessa järjestettiin konsertti klinikalla ja näyttely, jossa näytettiin kuntoutajien tekemät työt. Potilaat saivat rahapalkkioita työstään..

- Klinikan kukkakaupassa työskentelevät potilaat koottivat meille koostumuksen, kun taas toiset jauhivat kahvia klinikan alueella sijaitsevaan Kofeiinikauppiaan kahvilaan. Kaikki tämä esiteltiin myös näyttelyssä ".

Hankkeeseen osallistui muun muassa skitsofreniapotilaita. Tapahtuma auttoi monia tuntemaan olevansa osa yhteiskuntaa, jossa heitä kohdellaan kuin tavallisia ihmisiä ilman kauheaa leimautumista.

Tällaisella itsensä toteuttamisella on myönteinen vaikutus suhteisiin muihin ja henkilökohtaisiin muutoksiin: se auttaa tuntemaan oman arvonsa ja saamaan itsetuntoa.

Alankomaiden psykososiaaliset ohjelmat auttavat hallitsemaan vakavien mielisairauksien vaikutuksia rutiininomaisen kattavan mielenterveyden hoidon avulla. Se sisältää lääkehoitoa, psykoterapiaa, ammatillista kuntoutusta sekä perheen osallistumista ja sairaalahoitoa tarvittaessa..

Alankomaiden Trimbos-instituutti pyrkii parantamaan skitsofreniaa sairastavien ihmisten elämää. Sen tarkoituksena on tiedottaa ja levittää kokemuksia mielenterveyskysymyksistä. Trimbos on osaamiskeskus, jonka asiantuntijat neuvovat instituutioita ja hallitusta mielenterveyspolitiikassa.

Kuinka kuntoutus järjestettiin Neuvostoliitossa

Neuvostoliitossa työllistämisterapia on levinnyt 1930-luvulta lähtien. Toimintaterapia joissakin Neuvostoliiton erityispsykiatrisissa sairaaloissa oli pakollista, joissakin vain hallinnon kannustama. Hänelle oli ominaista joukko puutteita: työ oli pääsääntöisesti matalapalkkaista ja houkuttelevaa potilaille; tarjottu työtyyppivalinta supistui pääasiassa rutiini- ja primitiiviseen työhön: lattian pesu, avustaminen keittiössä, ruoan toimittaminen sairaalan osastoille, työskentely etupihalla.

Yksi psykiatrisen sairaalan potilaista, joka vietti siellä 20 vuotta ja kärsi skitsofreniasta, V.P.Rafalsky, puhui tällaisen kuntoutuksen erityispiirteistä:

”Mielisairaalassa on tehdas viidelle sadalle autolle. Työpäivä on kuusi tuntia, kiitos Jumalan, sillä tehtaalla on kohinaa - seinät vapisevat. Ajoimme töihin ensimmäisistä päivistä. Voitteko kuvitella, mitä tarkoittaa työskentely psykoosilääkkeiden alla? Ja he työskentelivät ".

Työvoima oli uuvuttavaa, vaati paljon voimaa, jota potilailla ei ollut. Se oli erityisen vaikeaa skitsofreniaa sairastaville, koska heillä on vähäinen energiapotentiaali ja tahdon puute - tällaiset potilaat olivat useammin passiivisia ja kärsivät siitä, että heidän täytyi työskennellä.

Lue myös erikoisprojektimme:

Turbiinien ja asuntoloiden tuotanto

Kalugan alueellisessa psykiatrisessa sairaalassa nro 1 avattiin vuonna 1973 lääketieteen ja työpajojen pohjalta turbiinilaitoksen kuntoutuspaja, jossa potilaat saivat koulutuksen teollisuusyrityksessä.

Työryhmässä työskentelivät ryhmien I ja II vammaiset mielisairauksien vuoksi. Siellä työolojen, terveys- ja hygieniatoimenpiteiden sekä potilaiden henkisen tilan seurannan ansiosta he pystyivät nostamaan sosiaalista sopeutumistaan..

Sama teollinen kuntoutus tapahtui Tomskin alueella, johon osallistuivat aktiivisesti Tomskin lääketieteellisen instituutin psykiatrian osaston ja Tomskin alueellisen psykiatrisen sairaalan henkilökunta. Tällaisen kuntoutuksen vaikutus saavutettiin 70 prosentilla potilaista, jotka olivat aiemmin täysin sosiaalisesti ja ammatillisesti sopeutuneet..

Pietarissa Bekhterevin psykoneurologisen instituutin asiantuntijat ovat luoneet uusia rakenteita, jotka edistävät potilaiden kuntoutusta.

Potilaille, joilla ei ole perhettä tai jotka ovat menettäneet sen, avattiin erityisiä hostelleja, joiden elämäntapa oli mahdollisimman lähellä tavanomaista. Elämä tällaisissa hostelleissa oli yksi tärkeimmistä vaiheista potilaiden resosialisointiprosessissa..

Tätä kuntoutusmuotoa ei kuitenkaan koskaan kehitetty..

Kuntoutus modernilla Venäjällä

Venäjällä mielenterveyshäiriöiden kuntoutus sisältää seuraavat toimet:

 • psykoopetus potilaille;
 • sukulaisten psykoopetus;
 • koulutus kotitalouden taitojen opettamiseen;
 • sosiaalisten taitojen koulutus: apu konfliktitilanteiden ratkaisemisessa, itsevarma käyttäytyminen, viestintä;
 • potilaan itsehoitoryhmät, joissa potilaat voivat kommunikoida, juoda teetä yhdessä, mennä näyttelyyn;
 • koulutus muistin, huomion, puheen parantamiseksi;
 • taideterapia;
 • biblioterapia;
 • musiikkiterapia;
 • yksilöllinen psykoterapia kognitiivis-käyttäytymis- tai dialektinen käyttäytymisterapia.

Kuntoutustöitä tehdään monissa Moskovan psykiatrisissa sairaaloissa. Esimerkiksi sairaaloissa nro 1, 10 ja 14 taidegalleriat ovat avoinna potilaille, psykiatriassa on toimintaterapia- ja koulutusohjelmia potilaille ja heidän läheisilleen, ja sosiaalisten taitojen ja itsenäisen elämän taitojen kehittämiseksi järjestetään koulutuksia..

Valtiosta riippumattomat laitokset osallistuvat myös mielisairaiden kuntoutukseen, esimerkiksi Venäjän sosiaalisten aloitteiden talon keskus, jonka henkisten sairaiden sukulaisten ryhmä perusti 13. marraskuuta 2000..

Moskovassa järjestetään vuosittain mielenterveyshäiriöille tarkoitettu festivaali "Ariadnen lanka", jonka järjestää "Psykiatriyhdistys" ja joka on omistettu mielenterveysvammaisten ihmisten työlle. Festivaalin tunnuslause on ”Avoimuus. Luominen. Integraatio "- tarkoittaa ihmisten lähentämistä yhteisten arvojen (pääasiassa taiteen), avoimuuden ja keskinäisen kiinnostuksen taustalla.

Skitsofrenia-tietoportaalista löydät korkealaatuista tietoa hoitolaitoksista ja hyödyllisiä materiaaleja: kirjoja ja artikkeleita skitsofreniapotilaiden psyykestä, taudin oireista ja syistä. Portaalissa on erillinen moduuli sukulaisille, josta voit lukea tietoja skitsofreniapotilaan kanssa tapahtuvasta kommunikoinnista. Portaalin pohjalta on online-tukiryhmä, jossa ihmiset voivat vaihtaa kokemuksia ja tukea toisiaan..

Tärkeä näkökohta skitsofreniaa sairastavien potilaiden kuntoutuksessa on paitsi laadukas psykofarmakologisten lääkkeiden valinta ja moniammatillisten asiantuntijaryhmien luominen myös tietoa. Tieto auttaa ymmärtämään mitä tapahtuu ja kohtelemaan itseäsi ja muita suvaitsevaisesti.

Tiedot avaavat uusia mahdollisuuksia ja saavat ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi käyttämällä sukulaisten ja ammattilaisten tukea.

Työllisyys diagnoosilla

Venäjällä skitsofreniaa sairastavia ei palkata työskentelemään lainvalvontaviranomaisissa, rautatie- ja tieliikenteessä, vaarallisissa töissä (kemianteollisuus, työ sähköllä). Joillakin alueilla työskentelemiseksi on välttämätöntä ("Lääketieteellisten psykiatristen vasta-aiheiden luettelo tietyntyyppisten ammatillisten toimintojen ja lisääntyneen vaaran lähteeseen liittyvien toimintojen toteuttamiseksi" mukaan) läpikäydä tutkimus ja saada todistus psykiatrilta. Sairas henkilö ei läpäise lääkärintarkastusta, mikä tarkoittaa, että työnantaja ei voi palkata häntä virallisesti.

Työnantajalla on oikeus vaatia todistus siitä, että henkilö on läpäissyt lääkärintarkastuksen - mutta hänellä ei ole oikeutta oppia henkilön diagnoosista. Psykiatrin diagnoosi on luottamuksellista tietoa, jota ei jaeta kolmansille osapuolille. Jos työnantaja saa tietää sairaudesta lääketieteellisiltä työntekijöiltä, ​​se rikkoo lääketieteellistä salassapitoa koskevaa lakia..

Skitsofreniasta kärsivät potilaat, joilla ei ole vammaisryhmää, voivat työskennellä kirjastoissa, tutkimuslaboratorioissa, tuotannossa, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Jos henkilöllä ei ole taudin oireita, taidot ja tiedot säilyvät, hän voi suorittaa hissikuljettajan, lukkosepän, ​​insinöörin, kirjanpitäjän, apulaissihteerin, toimittajan tai yliopistonopettajan työn..

Mitä lukea skitsofreniasta:

 • Margarit Seshey "Skitsofrenisen päiväkirja";
 • Arnhild Lauweng "Huomenna olin aina leijona" ja "Hyödytön kuin ruusu";
 • Barbara O'Brien "Epätavallinen matka hulluuteen ja takaisin";
 • Frances Harding, Karhu-sydämen tyttö;
 • Stephen Chbosky on hyvä olla hiljainen;
 • Yunas Bengtson "Aminan kirjeet".

Skitsofreniasta toipuminen on todellista suurelle osalle sairastuneista.

Toipuminen on kuitenkin pitkä ja usein uuvuttava tie, joka vaatii valtavia ponnisteluja potilaalta, hänen sukulaisiltaan ja hoitajiltaan..

Vaikka on välttämätöntä saada aikaan strategioita sairaille, on välttämätöntä, että skitsofreniassa elävät ihmiset ottavat vastuun toipumisestaan ​​- ja ottavat johtajuuden sen hallinnassa..