logo

Psykoosilääkkeiden luettelo | Anksiolyyttiset lääkkeet lapsille

Seuraavat lääkkeet ovat hyväksyttäviä lapsille:

Psykoosilääkkeiden luettelo

Aminazin on neuroleptinen lääke lapsille

Aminazine (plegomatsiini, klooripromatsiini, hibernali, largaktiili, megafeeni, toratsiini jne.) On valkoinen tai valkoinen hieno kiteinen jauhe, jolla on heikko kerman sävy. Hieman hygroskooppinen. Pimenee valossa. Liuotetaan hyvin helposti veteen, alkoholiin ja kloroformiin. Aminatsiiniliuokset matalan pH: n (3,5-5) vuoksi eivät ole yhteensopivia emäksisten liuosten kanssa.

Neuroleptisen lääkkeen farmakologia:

Sillä on voimakas rauhoittava vaikutus. Suuret annokset voivat aiheuttaa tilan, joka on lähellä fysiologista unta. Tehostaa anestesia-aineiden, unilääkkeiden, kipulääkkeiden, paikallisten anestesia-aineiden vaikutusta.

Sillä on voimakas antiemeettinen vaikutus. Lievittää hikka nopeasti. Sillä on voimakkaita adrenolyyttisiä ominaisuuksia. Aiheuttaa perifeeristä vasodilataatiota, valtimoiden hypotensiota ja kompensoivaa takykardiaa.

Klooripromatsiinin ominaisuudet selitetään sen inhiboivalla vaikutuksella subtaalisen alueen retikulaariseen muodostumiseen ja adrenergiseen järjestelmään..

Neuroleptisen lääkkeen käyttö:

Klooripromatsiinia käytetään pääasiassa antiemeettisenä aineena ja perifeeristen verisuonten kouristusten lievittämiseen. Käyttö sedaatioon on mahdollista. Lämpösäätelymekanismien perusteella sitä käytetään hypertermian hoidossa.

Neuroleptisen lääkkeen vapautumismuoto:

 • dražee 0,025, 0,05 ja 0,1 g kukin;
 • ampullit, joissa on 1, 2 ja 5 ml 2-prosenttista liuosta.

Droperidoli on neuroleptinen lääke lapsille

Neuroleptisen lääkkeen farmakologia:

Droperidoli (droleptaani, dehydrobentsperidoli, inapsiini) on butyrofenonijohdannainen. Muuttaa dopamiinin, noradrenaliinin, serotoniinin ja gamma-aminovoihapon leviämistä keskushermoston synapseissa. Sillä on voimakas rauhoittava vaikutus, aiheuttaa henkisen mukavuuden ja välinpitämättömyyden tunteen.

Antiemeettinen vaikutus toteutuu oksentamiskeskuksen kemoreseptorin laukaisualueen estämisen kautta. Lääkkeellä on 1-adrenolyyttinen vaikutus, joka vähentää systeemistä verisuoniresistenssiä ja verenpainetta.

Droperidoli ei aiheuta kliinisesti merkittäviä muutoksia aivojen verenkierrossa, aivojen aineenvaihdunnassa ja kallonsisäisessä paineessa.

Potilaan yliherkkyydellä tai yliannostustapauksessa se voi aiheuttaa ekstrapyramidaalisia oireita. Vasta-aiheinen potilailla, joilla on Parkinsonin tauti.

Neuroleptisen lääkkeen käyttö:

Sitä käytetään sedaatioon, yleisanestesiaan, antiemeettisena aineena.

Metaboloituu maksassa, erittyy munuaisten kautta.

Laskimonsisäisen ja lihaksensisäisen annon jälkeen vaikutuksen alkaminen on 3-10 minuuttia, huippuvaikutus on 30 minuutin kuluttua, vaikutuksen kesto on 2-4 tuntia.

Neuroleptisen lääkkeen vapautumismuoto:

Saatavana ampulleina ja injektiopulloina liuoksena, jonka konsentraatio on 0,25%.

Esilääkitystä ja yleisanestesiaa varten neuroleptanalgesian menetelmällä sitä tuotetaan yhdessä talamonaaliksi kutsutun fentanyylin kanssa 10 ml: n injektiopulloissa, joissa 1 ml sisältää 0,05 mg fentanyyliä ja 2,5 mg droperidolia.

Haloperidoli - antipsykoottinen lääke lapsille

Haloperidoli (galdol, galperon) - kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään.

Neuroleptisen lääkkeen farmakologia:

Estää dopaminergisen välittäjäaineen keskushermostossa. Se tukahduttaa pelon tunteen psykoottisissa reaktioissa (esimerkiksi ennen leikkausta). Heikko kolinerginen ja 1-adrenolyyttinen. Sillä on ganglionia estävä vaikutus. Voi aiheuttaa ekstrapyramidaalisia oireita.

Metaboloituu maksassa. Vasta-aiheinen potilailla, joilla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, koska metaboliitit erittyvät kokonaan munuaisten kautta.

Neuroleptisen lääkkeen käyttö:

Äskettäin haittavaikutusten suuren määrän vuoksi se on kielletty laskimonsisäisesti, joten sitä ei käytetä yleisanestesiassa. Anestesiologiassa sitä käytetään vain esilääkitykseen.

Lihakseen annettuna vaikutuksen alkaminen kestää 10-30 minuuttia, suun kautta annettuna - 1-2 tuntia. Vaikutus kestää 12-38 tuntia.

Neuroleptisen lääkkeen vapautumismuoto:

Tämä lääke on neuroleptinen:

 • pulloissa ja ampulleissa liuosten muodossa, joiden konsentraatiot ovat 0,5%, 5% ja 10% - lihakseen annettavaksi;
 • 0,5-tableteina; 1; 2, 5; 10 ja 20 mg;
 • ja myös liuoksena oraalista antoa varten, jonka konsentraatio on 2 mg / ml.

Anksiolyyttiset lääkkeet lapsille

Diatsepaami - anksiolyyttinen lääke lapsille

Lääkkeen farmakologia anksiolyyttinen:

Diatsepaami (Relanium, Seduxen, Sibazone, Valium) on bentsodiatsepiinijohdannainen, joka vaikuttaa limbiseen järjestelmään, talamukseen ja hypotalamuksen alueeseen ja jolla on hyvä rauhoittava vaikutus. Diatsepaami tukahduttaa täydellisesti pelon tunteen, aiheuttaa välinpitämättömyyden (ataraxia). Sen käyttöön liittyy retrogradisen amnesian kehittyminen. Sillä on kouristuksia estävä vaikutus.

Kun se annetaan nopeasti tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, se voi aiheuttaa hengityslamaa ja valtimon hypotension kehittymistä.

Metaboloituu maksassa, erittyy munuaisten kautta ja maha-suolikanavan kautta.

Anksiolyyttinen huumeiden käyttö:

Sitä käytetään kohtausten lievittämiseen, sedaatioon, esilääkitykseen ja yleisanestesiassa.

Anksiolyyttisen lääkkeen vaikutus alkaa laskimonsisäisesti 1 minuutissa, lihaksensisäisesti - 3-5 minuutin kuluttua, suun kautta - 15-40 minuutin kuluttua. Huippuvaikutus laskimoon annettuna - 3-4 minuutin kuluttua, lihakseen - 30 minuuttia, suun kautta - 1 tunti. Vaikutusaika laskimonsisäiseen antoon on 30-60 minuuttia, lihakseen - enintään 2 tuntia, suun kautta - 2-6 tuntia.

Lääkkeen anksiolyyttisen vapautumisen muoto:

 • anksiolyyttiset tabletit 2, 5 ja 10 mg;
 • seos, jonka lääkepitoisuus on 5 mg / 5 ml ja 5 mg / 1 ml;
 • ampullit, joissa on 2 ml 0,5-prosenttista liuosta.

Midatsolaami - anksiolyyttinen lääke lapsille

Lääkkeen farmakologia anksiolyyttinen:

Midatsolaami (flormidal, dormicum, perehtynyt) on lyhytvaikutteinen lääke bentsodiatsepiinijohdannaisten ryhmästä. Sillä on anksiolyyttisiä (lievittää pelon tunnetta), rauhoittavia, kouristuksia estäviä vaikutuksia. Indusoi retrograadin amnesian. Tämä anksiolyyttinen aine kykenee indusoimaan luurankolihasten rentoutumista. Ei vaikuta hermo-lihassiirtoon eikä muuta ei-depolarisoivien lihasrelaksanttien vaikutusta.

Midatsolaamimolekyyli on sekä hydro- että lipofiilinen. Lääkkeen hydrofiilisyys sallii sen liukenemisen nopeasti vereen, ja sen lipofiiliset ominaisuudet varmistavat, että midatsolaami ei ärsytä verisuonia.

Lääkkeen vaikutusmekanismia lapsilla ei ole tarkalleen tiedossa, mutta todennäköisesti, kuten kaikki bentsodiatsepiinijohdannaiset, se vaikuttaa gamma-aminovoihapon metaboliaan keskushermostossa.

Midatsolaamin vaikutuksesta aivoverenkierto, aineenvaihdunta aivoissa ja kallonsisäinen paine laskevat. Anksiolyyttinen lääke voi aiheuttaa hengityslamaa ja perifeeristä verisuonten laajenemista valtimoiden hypotensiolla, erityisesti huumeiden käytön aikana ja / tai hypovolemiapotilailla.

Diatsepaamiin verrattuna midotsolaami alkaa toimia nopeammin, aiheuttaa syvempää amnesiaa ja 3-4 kertaa voimakkaampaa sedaatiota.

Hyvin harvoin aiheuttaa allergisia reaktioita lapsilla.

Erittyy munuaisten kautta.

Anksiolyyttinen huumeiden käyttö:

Sitä käytetään sedaatioon, sedaatioon ja yleisanestesiassa.

Vaikutus alkaa, kun sitä annetaan laskimoon 15-30 sekunnin kuluttua; huippuvaikutus - 3 minuutin kuluttua, vaikutuksen kesto - 15-30 minuuttia. Lihaksensisäisellä injektiolla: vaikutus alkaa 5 minuutissa, huippuvaikutus 15-30 minuutissa, vaikutuksen kesto 80 minuuttiin.

Lääkkeen anksiolyyttisen vapautumisen muoto:

Saatavana 3 ml: n ampulleina 0,1% ja 0,5% liuosten muodossa.

Psykoosilääkkeet - luettelo lääkkeistä: TOP 10 parasta

Psyykkisten häiriöiden hoidossa pääasiassa käytetään psykoosilääkkeitä, luettelo lääkkeistä on todella laaja. Varat on tarkoitettu keskushermoston virityksen vähentämiseen, hallusinaatioiden poistamiseen ja masennuksen hoitoon. Monilla heistä on paljon vasta-aiheita ja sivuvaikutuksia, joten niitä käytetään tiukasti asiantuntijan määräämällä tavalla..

Psykoosilääkkeet - mikä se on, toimintamekanismi

Psykoosilääkkeet (psykoosilääkkeet) ovat lääkkeitä, jotka on suunniteltu helpottamaan potilaan mielenterveyden häiriöitä. Uuden sukupolven lääkkeet eroavat vähemmän kehon negatiivisista reaktioista, mutta niitä ei tule käyttää ilman psykoterapeutin tai neuropatologin reseptiä..

Luokittelu suoritetaan tyypillisiksi ja epätyypillisiksi psykoosilääkkeiksi, analysoimme kutakin ryhmää yksityiskohtaisemmin.

Tyypilliset psykoosilääkkeet

Tehokkaat antipsykoottiset lääkkeet, joilla on laajat parantavat ominaisuudet. Haittavaikutukset ovat yleisiä, kun ne otetaan. Lääkkeet perustuvat seuraavien aineiden johdannaisiin:

 • indoli;
 • fenotiatsiini (pipyridiini / piperatsiini / alifaattinen ydin);
 • difenyylibutyylipiperidiini;
 • tioksanteeni;
 • bentsodiatsepiini;
 • butyrofenoni jne..

Psykoosilääkkeet ovat eri suuntiin suuntautuvia lääkkeitä, ominaisuuksien luettelo sisältää psykoosilääkkeet, rauhoittavat ja masennuslääkkeet.

Epätyypilliset psykoosilääkkeet

Moderni ("säästävä") lääkeryhmä, jolla on pienempi luettelo negatiivisista reaktioista ja joka vaikuttaa kehoon seuraavasti:

 • parantaa kognitiivisia toimintoja (muisti, reaktio, keskittyminen jne.);
 • sillä on neurologinen vaikutus;
 • ehkäisee ja hoitaa masennusta;
 • rentouttaa ja rauhoittaa, lievittää ahdistusta.

Epätyypillisen ryhmän eduista korostamme:

 • vähäinen vaikutus dopamiinireseptoreihin;
 • mahdollisuus käyttää lasten hoidossa;
 • vaikutuksen puute moottorin toimintoihin;
 • pieni komplikaatioiden todennäköisyys;
 • hyvä suvaitsevaisuus;
 • nopea erittyminen elimistöstä.

Käyttämällä epätyypillisiä psykoosilääkkeitä (luettelo lääkkeistä on alla), et voi pelätä prolaktiiniparametrien muutosta. Laktogeeninen hormoni pysyy samalla tasolla, kun terapeuttisia annoksia noudatetaan.

Psykoosilääkkeet - käyttöaiheet

Ryhmä lääkkeitä on määrätty eri alkuperää olevien neuroosien hoitoon. Psykoosilääkkeitä on löydetty käytöstä kaikkien yksilöiden hoidossa iästä ja sukupuolesta riippumatta..

Käyttöaiheita ovat:

 • fobiat;
 • jatkuva oksentelu;
 • usein mielialan vaihtelut;
 • moottorin toimintojen rikkominen;
 • akuutti / krooninen psykoosi;
 • unihäiriöt;
 • kirurgisen toimenpiteen valmistelu;
 • skitsofrenia;
 • Touretten oireyhtymä;
 • psykomotorinen levottomuus;
 • psykosomaattiset, somatoformiset häiriöt;
 • aistiharhat.

Jopa parhaita ja turvallisimpia psykoosilääkkeitä ei tule ottaa ilman lääkärin etukäteen antamaa lupaa. Käyttöaiheiden luettelo on paljon laajempi, asiantuntija vertaa merkkejä ja määrää hoidon.

Luettelo tyypillisistä psykoosilääkkeistä

Psykoosilääkkeet eivät ole vapaita sivuvaikutuksista. Niitä käytetään tarkoin ilmoitetuissa annoksissa käytön tiheyden mukaisesti..

# 1. Aminazine

Tarkoittaa fenotiatsiinijohdannaisia. Sillä on voimakkaita rauhoittavia, antipsykoottisia, antiemeettisiä ominaisuuksia. Se auttaa poistamaan psykomotorista levottomuutta, lievittää tai vähentää osittain hallusinaatioita ja harhaluuloja. Vakauttaa psyko-emotionaalista tilaa, käytetään liialliseen ahdistukseen, ahdistukseen, pakkomielle. Indikaatioita ovat alkoholipsykoosi, maanis-depressiivinen psykoosi, vainoharhaisuus, pysyvät unihäiriöt.

# 2. Fluphenatsiini

Antipsykootit, kuten flufenatsiini, ovat laajakirjoisten lääkkeiden luettelossa. Lääke perustuu kolmeen komponenttiin - fluphenatsiinidekanoaatti, seesamiöljy, bentsyylialkoholi. Se vapautuu injektionestesuspensiona. Se vapautuu hermoston vakavasta ärtyneisyydestä, ympyräpsykoosista, skitsofreniasta, hyperaktiivisuudesta, heikentyneestä henkisestä aktiivisuudesta, jatkuvasta oksentelusta. Käyttöä yhdessä kouristuslääkkeiden kanssa ei suositella.

Numero 3. Sonapax

Psykoosilääke, johon sisältyy tioridatsiini, fenotiatsiinijohdannainen. Toimii keskus- ja perifeerisessä NA: ssa tarjoten masennuslääkkeen. "Sonapaxilla" on antiemeettisiä, kutinaa estäviä, rauhoittavia ominaisuuksia. Tärkeimmät käyttöaiheet ovat monimutkaiset käyttäytymishäiriöt, joihin liittyy aggressiota. Lääke on määrätty skitsofreniaan, psykomotoriseen levottomuuteen, pidättymiseen. On suositeltavaa käyttää sitä unihäiriöihin, fobioihin, kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen.

Nro 4. Levomepromatsiini

Se sisältyy VED-luetteloon ja on fenotiatsiinijohdannainen. Lääkkeellä on verenpainetta alentavia, rauhoittavia, masennuslääkkeitä. Se ei vaikuta kielteisesti aivojen toimintaan, suodatetaan munuaisten kautta ja erittyy nopeasti. Se päästetään henkilöryhmiin, joilla on diagnosoitu motorinen ja psyykkinen häiriö, skitsofrenia, kohtaukset eri etiologioilla. Tehokas jatkuvaa unettomuutta, kutisevaa dermatoosia, dementiaa vastaan.

Nro 5. Ketiapiini

Psykoosilääkkeet aiheuttavat riippuvuutta, mutta ketiapiini on suhteellisen turvallisten lääkkeiden luettelossa. Lääke ei aiheuta negatiivisia reaktioita, jos terapeuttisia annoksia noudatetaan. Lääkkeen perusta on ketiapiini, joka ei aiheuta prolaktiinin lisääntymistä. Imeytyy ruoansulatuskanavasta, suodatetaan maksassa. Vasta-aiheisiin kuuluvat lapsuus, imetys, raskaus, yliherkkyys komponenteille.

Nro 6. Haloperidoli

Viittaa butyrofenonin johdannaisiin, sillä on pysyvä antipsykoottinen vaikutus ja kohtalainen sedatiivinen vaikutus. Oikein valitulla annoksella se lopettaa jatkuvan oksentelun, lievittää minkä tahansa alkuperän psykomotorista levottomuutta, änkyttämistä ja psykoosia. Tehokas akuutteja mielenterveyshäiriöitä vastaan, joita seuraa sekavuus, aistiharhat.

Luettelo epätyypillisistä psykoosilääkkeistä

Muuten epätyypillisiä psykoosilääkkeitä kutsutaan uuden sukupolven psykoosilääkkeiksi, joiden hoito etenee ilman sivuvaikutuksia (oikeiden annosten mukaisesti). Lääkkeet ovat kysyttyjä mielenterveyden ja neurologisten häiriöiden hoidossa. Ne lievittävät ahdistusta, kiihtyvyyttä, unihäiriöitä ja muita psyko-emotionaalisen ympäristön häiriöitä.

# 1. Olantsapiini

Se auttaa vähentämään psykomotorista toimintaa säätelevien neuronien aktiivisuutta. Sitä määrätään henkilöryhmille, jotka altistuvat usein stressille. Kohtelee aiheetonta aggressiota, pakkomielteisiä ajatuksia, ahdistusta, fobioita, masennusta.

# 2. Eglonil

Epätyypillinen psykoosilääke parantaa mielialaa, lievittää masennusta ja vähentää psykomotoristen häiriöiden todennäköisyyttä. Käytetään yksin tai yhdessä muiden ahdistuneisuus- ja neuroosilääkkeiden, skitsofrenian, käyttäytymishäiriöiden kanssa.

Nro 5. Klotsapiini

Psykoosilääke, jolla on voimakkaita rauhoittavia ominaisuuksia, viittaa paljon antipsykoottien analogeihin (emme luetella lääkeluetteloa). Se on kuuluisa voimakkaasta rentouttavasta vaikutuksestaan, poistaa ahdistuksen ja tuhoisat häiriöt. Tehokas maanista-masennuspsykoosia, skitsofreniaa, negativismia, kaksisuuntaista mielialahäiriötä vastaan.

Nro 4. Aprizol

Osoittaa hyviä tuloksia psykoositerapiassa, sillä on rentouttava vaikutus hermostoon, sillä on lievä rauhoittava vaikutus. Positiivinen dynamiikka ilmenee käytön 5. päivänä. Lääkettä pidetään erityisen vahvana masennuksen torjunnassa..

Psykoosilääkkeet - Mahdolliset komplikaatiot ja sivuvaikutukset

Jos terapeuttinen kurssi perustuu suoritettuihin tutkimuksiin, potilaan terveydentilaan, suositeltuun annostukseen, haittavaikutusten kehittymisen riski on vähäinen..

Haittavaikutusten esiintymiseen vaikuttavat tekijät:

 • kroonisten patologioiden esiintyminen;
 • ikäluokka;
 • kurssin kesto;
 • lääkityksen annostus;
 • yhdistelmänä muiden rahastoryhmien kanssa.

Mahdollisia negatiivisia reaktioita ovat:

 • kehon painon muutos, ruokahalun menetys tai lisääntynyt ruokahalu;
 • vaikeudet hormonaalisen järjestelmän toiminnassa (pitkittyneellä hoidolla);
 • letargia, apatia lääkkeen ottamisen ensimmäisinä päivinä;
 • epäselvä puhe, lihaskouristukset (poistetaan pienentämällä annosta).

Tänään olemme tarkastelleet kaiken, mikä vaikuttaa psykoosilääkkeisiin, toimittaneet luettelon lääkkeistä ja kuvanneet käytön hienovaraisuudet. Muista, että mielenterveyslääkkeet voivat laukaista arvaamattoman reaktion kehossasi. Epätyypillisiä psykoosilääkkeitä pidetään "säästävinä".

Äidit, jotka antavat lapsille psykoosilääkkeitä.

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia ​​lääkkeitä annat? Se, että psykoosilääkkeet ovat myrkyllisiä lääkkeitä, jotka tuhoavat hitaasti ja varmasti sisäelimiä... ja mikä tärkeintä, eivät parane. VÄLIAIKAINEN "KORJAAVA KÄYTTÖ" Voisi sanoa laillistetun lääkkeen, joka tappaa kehon - - vieroitusoireiden vakavilla seurauksilla. Mitkä ovat psykoosilääkkeiden käytön edut? Sitten on helpompaa tehdä lobotomia kuin tappaa lapsia, joilla on neurodiodit.

 • sekalainen
 • # Aivohalvaus ja tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt
 • #Vammainen henkinen toiminta
 • # Puhehäiriöt
 • #Keskoset
 • #Onkologiset sairaudet
 • # Downin oireyhtymä
 • # Varhaislapsuuden autismin oireyhtymä
 • #Epilepsia
 • * Yhteisön säännöt
 • Vinossa

Käyttäjien kommentit

Valitettavasti sanonta on totta: "Yksi lääke parantaa ja muut lonkkaavat." Mikä tahansa hoito on valinta kahden pahan välillä. Jos lääkkeen vaikutus tuo potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa, se on otettava.

Juonut kovasti hienonnettua neleptiiliä, hänellä oli käyttäytymisongelmia, se kesti 3 kuukautta voimakkaasti. Sitten he vaihtoivat lääkäriä, hän poisti hänet ollenkaan, sanoi, ettei hän tarvitsi meitä. Määrätty toinen hoito

Millaista hoitoa, älä kerro?

kaikki riippuu diagnoosista, käyttäytymisemme menee toisinaan mittakaavassa, juot antikonvulsantteja ja magnesiumia glysiinin kanssa. nyt en anna mitään lainkaan, esitin protokollan, jota Nemechika muutti paljon

Onko sinulla epin oireyhtymä? Tai epilepsia? Miksi juot antikonvulsantteja?

Sinä zpp, zpr, rodut laittaa?

epi: tä ei ole, meillä on ADHD- ja käyttäytymisongelmia, antikonvulsantti näyttää rentoutuvan jotenkin.

Jos sinulla ei ole kouristuksia ja epi, miten sinulle voitaisiin antaa kouristuksia? Ne tuhoavat myös maha-suolikanavan. Ja ne on määrätty epilepsiakohtauksiin. Meillä on epi-aktiivisuus eegittäin. Mutta meille ei määrätty edes sitä. Myrkytyksen merkitys?

En huomannut mitään muutoksia ruoansulatuskanavassa, siirtymällä määrätään antikonvulsantti, lue, jos et ole tietoinen siitä ja huomautuksessa on määrätty jotain kompleksin käyttäytymisen korjaamiseksi. No, jos tiedät kuinka väittää, niin pillerit ovat haitallisia ja neuroletit ovat vielä pahempia

Tuttava lääkemääräyksestä ruokkii lasta jonkinlaisella lääkkeellä, hän on jo unohtanut, mutta jostain syystä se tuntuu nootrooppiselta. Kysyin miksi, hän vastasi, että tärkeintä on, että lapsi on rauhallinen, muuten hän kidutti häntä, oli liian aktiivinen.

Siitä huolimatta lääkärit määräävät ne tonneina kaikille, jopa lapsille. Kaikki vanhemmat eivät ymmärrä psykoosilääkkeiden vaikutuksen periaatetta..

Valitettavasti joskus et voi elää ilman heitä. Monista lääkkeistä, ei vain lapsista, maksan ja haiman kärsivät ensin. On ulospääsy - antaa lääkkeitä maksaan, kuten ursofalk, ja jopa hautua yrttejä, kuten kamomilla tai antaa holosaa. Jopa vitamiinit ovat itse asiassa haitallisia.

Ajattelitko viestiä ja sen olemusta vai jotain sen innoittamaa? Kaikki lääkkeet ovat myrkkyä... Ja jopa ruoka on haitallista, jonka ostat joka päivä.

Olla samaa mieltä. Psykoosilääkkeet ovat kemiallinen lobotomia. Ensimmäinen psykoosilääke keksittiin kirppumyrkystä, koska he huomasivat, että sille suihkutetut siat käyttäytyivät välinpitämättömästi, eivät taistelleet. Muuten, autismin merkinnät heille ovat aggressiivisuutta ja itsensä aggressiota, jota ei voida korjata käyttäytymisterapialla. Ei itse diagnoosin tosiasia.

Skitsofreniaa voidaan valitettavasti hoitaa vain heillä. Mutta uskon, että vanhemman on lähestyttävä huolellisesti tätä asiaa ja tiedettävä, mitä he antavat lapselle. Luin jossain, että WHO antoi suosituksen psykiatreille määrätä psykoosilääkkeitä lyhyeksi ajaksi ja vain akuutin psykoosin tapauksessa, koska niiden käyttö, erityisesti pitkäaikainen, johtaa sinänsä mielenterveyteen, mukaan lukien. masennus, itsemurha-ajatukset. Puhun tästä aiheesta myös psykiatrien kanssa.

Joten kaikilla lääkkeillä on systeeminen vaikutus. Mutta nyt, hoitaa skitsofreniaa yrtteillä?

Ja psykoosilääkkeet eivät paranna mitään, vaan vain pysäyttävät oireet, mutta kun tina poistetaan, kaikki palaa sata kertaa.

Kyllä, hän sanoi väärin. Skitsofreniaa ei tietenkään hoideta.) Mutta lääkkeet mahdollistavat täysin normaalin elämän. Kyllä, hyväksy koko elämän ajan, mutta itse asiassa ei ole vaihtoehtoja.

Joka tapauksessa uskon, että psykoosilääkkeiden tulisi olla äärimmäinen vaihtoehto, kun henkilöä ei todellakaan voida hallita.

Mitkä ovat nämä lääkkeet, nimet, mistä ne ovat peräisin

Psykiatria. Psykoosi, neuroosin kaltainen oireyhtymä, aggressio ja auto-aggression autismissa, zpr ja zd, skitsofrenia jne..

Sonopax, tiapridi, fematsipaami jne..

En tiedä millaisia ​​lääkkeitä ne ovat, mutta rohkaisen ehdottamaan, että lääkärit ovat määränneet ne, ja jos äitini meni lääkäriin reseptin saamiseksi, on vakavia ongelmia... Onko sinulla tieteellinen tutkinto farmasiassa? Tai kokenut lääkäri? Mistä tällaiset johtopäätökset ovat peräisin?

Uuden sukupolven psykoosilääkkeet ilman sivuvaikutuksia. Nimet, luettelo huumeista. Hinnat

Psykoosilääkkeet ovat lääkkeitä, joita käytetään psykiatristen häiriöiden hoitoon. Uuden sukupolven epätyypillisillä psykoottisilla aineilla ei ole käytännössä mitään sivuvaikutuksia, se antaa sinun säilyttää henkilön henkinen aktiivisuus, ei häiritse yksilön sosiaalista sopeutumista hoidon päätyttyä.

Epätyypillisten psykoosilääkkeiden tyypit

Psykoosilääkkeet - lääkkeet erilaisten psykiatristen patologioiden, hermoston häiriöiden hoitoon, auttamalla:

 • normalisoida ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen;
 • lopeta yskä, pahoinvointi, oksentelu;
 • alempi ruumiinlämpö;
 • eliminoida lisääntynyt ahdistus, unettomuus;
 • vähentää autonomisia reaktioita.

Aikaisemmin skitsofrenian oireiden lievittämiseen käytetyt kaksisuuntaisen mielialahäiriön esteet estivät kokonaan dopamiinin metabolian aiheuttaen ihmisen henkisen ja fyysisen aktiivisuuden vähenemisen. Uuden sukupolven epätyypillisillä psykoosilääkkeillä, toisin kuin edeltäjillä, on lievempi vaikutus, ne aiheuttavat harvoin kehon sivureaktioita.

Epätyypillisten psykoosilääkkeiden luokitus perustuu:

 1. Tuotetun vaikutuksen kesto. Nykyaikaisessa farmakologiassa tuotetaan antipsykootteja, joilla on nopea ja pitkäaikainen vaikutus.
 2. Hoidon kliinisen kuvan vakavuus.
 3. Lääkkeen vaikutusmekanismi dopamiinin hermopäätteisiin (lääkäri voi valita potilaalle sopivan hoidon).
 4. Lääkkeen kemiallinen koostumus. Lääkkeen synteettinen kaava valitaan tiukasti yksilöllisesti hoidon mahdollisten epämiellyttävien seurausten vähentämiseksi.

Uuden sukupolven psykoosilääkkeiden tehokkuus

Uuden sukupolven psykoosilääkkeillä, joilla ei ole sivuvaikutuksia, jotka häiritsevät aivojen henkistä työtä, on heikko psykoosilääke. Vaikuttaa tiettyihin dopamiinireseptoreihin aivoissa. Toisin kuin tyypilliset psykoosilääkkeet, joiden käyttö johtaa henkilön täydelliseen desorientoitumiseen, epätyypilliset psykoosilääkkeet vaikuttavat vain limbiseen järjestelmään.

Niillä on vähän anti-dopamiinia, korkeat sedatiiviset ominaisuudet:

 • eliminoida psykoosin ilmeiset ja piilevät oireet;
 • rauhoittaa, vähentää ahdistusta, repimisheijastusta;
 • estää ihmisen psyyken häiriöiden eteneminen;
 • eivät vaikuta aivolisäkkeeseen, ekstrapyramidaalijärjestelmään, hypotalamukseen;
 • säilyttää kognitiivinen toiminta kokonaan.

Epätyypillisten psykoosilääkkeiden edut

Uuden sukupolven psykoosilääkkeillä, joilla ei ole sivuvaikutuksia henkilön persoonallisuuden myöhemmässä seurustelussa, on useita etuja tyypillisiin psykoosilääkkeisiin verrattuna:

 • pitää potilaan motorinen aktiivisuus täysimääräisesti;
 • älä vähennä hedelmällisyyttä, ovulaatiota, tehoa;
 • eivät vaikuta dopamiinin metaboliaan;
 • erittyy helposti ihmiskehosta;
 • poistaa akuuttien ja kroonisten mielenterveyshäiriöiden oireet;
 • tukea henkilön henkisiä toimintoja;
 • hoidon jälkeen ne antavat sinun palata normaaliin elämään;
 • ei aiheuta riippuvuutta.

Lääkeyhtiöt ovat kehittäneet useita lääkkeitä, jotka on hyväksytty psykoosin hoitoon raskaana olevilla naisilla, alaikäisillä potilailla.

Psykoosilääkkeet ilman sivuvaikutuksia: katsaus lääkkeisiin

Uuden sukupolven psykoosilääkkeet, jotka eivät aiheuta sivuvaikutuksia, estää henkisen patologian kehittymisen ja säilyttävät samalla ihmisen kognitiiviset toiminnot. Suositut lääkkeet:

Abilifioi

Lääke on keltainen, kermanvärinen kapseli, jossa on 10, 15, 30 mg. Vaikuttava aine on aripipratsoli.

Työkalulla on:

 • suuri dynaamisuus suhteessa D2-, D3-reseptoreihin, hermopäätteisiin 3HT1a, 5HT2a;
 • kohtalainen vaikutus D4-, 5HT7-reseptoreihin;
 • ei lopeta muskariinipäätteitä.

Nimitetty:

 • skitsofrenian äkilliset taudinpurkaukset;
 • ajatteluprosessin krooninen hidas rappeutuminen pitkällä aikavälillä;
 • äkillinen puhkeaminen kaksisuuntainen mielialahäiriö manuaalisen tai sekoitetun jakson jälkeen.

Lääkitys on humalassa kerran, riippumatta ruoan saannista. Annoksen määrää lääkäri erikseen jokaiselle potilaalle..

Suositeltu hoito:

 1. Skitsofrenia (akuutti kohtaus, krooninen kulku). Ensimmäisellä viikolla se on määrätty - 10-15 mg / vrk. Tilan parantamisen jälkeen lääkkeen päivittäistä annosta pienennetään (korkeintaan 10 mg).
 2. Kaksisuuntainen mielialahäiriö - 15-30 mg / vrk.

Abilify imeytyy välittömästi ruoansulatuskanavaan. Suurin pitoisuus veressä havaitaan 3-7 tuntia kapselin ottamisen jälkeen. Lääkkeen positiivinen vaikutus ilmenee aktiivisesti 14. päivästä hoidon aloittamisen jälkeen. Metaboloituu maksassa, erittyy kokonaan kehosta hajoamistuotteilla.

Lääkitystä ei käytetä potilailla:

 • joilla on suvaitsemattomuus lääkkeen mihin tahansa komponenttiin;
 • alle 18-vuotiaita.

Vasta-aiheinen raskaana oleville naisille ja imettäville äideille.

Lääkehoito "Abilifay" toteutetaan varoen henkilöillä, jotka kärsivät:

 • sydän- ja verisuonitaudit;
 • maha-suolikanavan toimintahäiriöt;
 • endokrinologiset häiriöt;
 • hengityselinten krooniset sairaudet;
 • itsetuhoisia taipumuksia;
 • munuaisten, maksan vajaatoiminta.

Yli 65-vuotiaiden potilaiden psykiatristen patologioiden korjaaminen ei edellytä vakioannoksen muuttamista.

Fluphenatsiini

Yksi parhaista moderneista psykoosilääkkeistä. Lievittää hermostuneisuutta, eliminoi psykiatristen sairauksien, hallusinogeenisten häiriöiden oireet.

Komponentit:

 • fluphenatsiinidekanoaatti;
 • bentsyylialkoholi;
 • seesamiöljy.

Lääke on suspensio i./m: lle. injektiot, vaaleankeltainen, öljyinen.

Se on määrätty hoitoon:

 • akuutti skitsofrenia;
 • pyöreä psykoosi;
 • hyperaktiivisuus;
 • lisääntynyt hermostuneisuus;
 • henkisen toiminnan dynamiikan häiriöt.

Osoittaa antipsykoottisia vaikutuksia. Häiriö aivojen dopaminergisen järjestelmän D-reseptorien työhön.

Hallussaan:

 • antiemeettinen vaikutus - aktiivinen D2-päätteitä, maha-suolikanavan vagus-hermoa vastaan;
 • verenpainetta alentavat ominaisuudet - vapauttaa hypotalamuksen, aivolisäkehormonit;
 • tehostava vaikutus suhteessa prolaktiinin tuotantoon;
 • vähäinen expiramidinen vaikutus.

Elimistössä "flufenatsiinin" vaikuttavat aineet hajoavat yhdistettynä plasman proteiiniin.

Potilaan hoidon kulku valitaan yksilöllisesti potilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien, hermostopatologian tyypin, vaiheen mukaan.

Suositeltu annos aikuisille potilaille:

 • suun kautta - 1 - 5 mg 2-3 kertaa päivässä (kokonaismäärä on enintään 20 mg);
 • i / m-injektio - 1,25 - 2,5 mg 6-8 tunnin välein.

Alaikäisille "flufenatsiini" on määrätty "esittelymuotona" - 250-750 mg / kg (1-4 kertaa päivässä). Enintään 100 mg. Hoito suoritetaan pakollisesti 14 päivän välein.

Lääke aiheuttaa harvoin riippuvuutta, sivupatologioiden kehittymistä.

Vasta-aiheinen henkilöille, jotka kärsivät:

 • tajunnan menetys hengitystoiminnan täydellisellä lopettamisella;
 • aivoverenkierron häiriö;
 • sydämen ja verisuonten patologiat;
 • verisairaus;
 • masennus;
 • maksan ja munuaisten vajaatoiminta.

Ei määrätty vauvaa odottavien naisten ja imettävien äitien hoitoon.

Kun sitä käytetään yhdessä kouristuslääkkeiden kanssa, se voi heikentää hengitystoimintoja, keskushermoston toimintaa. Parantaa alkoholin, psykotrooppisten aineiden vaikutusta.

Ketiapiini

Turvallisin psykoosilääke. Ei riippuvuutta. Haittavaikutuksia esiintyy vain, kun päivittäin otettavan lääkkeen suurin sallittu määrä ylitetään. Farmakologiassa "ketiapiinia" edustavat kuperat valkoisen sävyn kapselit.

Komponentit:

 • ketiapiini;
 • polysorb;
 • maitosokeri;
 • natriumkarboksimetyylitärkkelys;
 • povidoni K-30;
 • talkki;
 • magnesiumsuola;
 • piidioksidiselluloosa.

Psykoosilääke. Aktiivisin suhteessa serotoniinipäätteisiin 5HT2, vähemmän D1-, D2-reseptoreihin. Ei aiheuta prolaktiinin määrän lisääntymistä. Sillä on voimakas anti-siolyyttinen vaikutus. Estää H1-antihistamiinireseptorin. Imeytyy ruoansulatuskanavasta. Yhdistyy plasman proteiinien kanssa. Liukenee aktiivisesti maksassa.

Sitä määrätään akuuteille ja kroonisille mielenterveyshäiriöille, joilla on erilaisia ​​etymologioita ja joilla on vahva antisosiaalinen suuntautuminen.

Käyttötapa:

 • aikuiset - 50 mg / vrk;
 • vanhukset - 25 mg kerran päivässä;
 • maksan ja munuaisten kroonisista toimintahäiriöistä kärsivät henkilöt - 25 mg.

Ajan myötä ketiapiinin päivittäinen saanti kasvaa (jopa 700 mg).

Lääkkeiden määrääminen on kielletty:

 • henkilöt, jotka kärsivät yliherkkyydestä lääkkeen ainesosille;
 • pienet lapset;
 • raskaana olevat naiset;
 • imettävät äidit.

Fluanksol

Psykoosilääke, saatavana muodossa:

 • ruskeankeltaiset sokerilla päällystetyt tabletit;
 • nesteet lihaksensisäiseen injektioon.

Tioksanteenijohdannainen:

 • vähentää herätettävyyttä ja psykomotorista aktiivisuutta;
 • sillä on estovaikutus;
 • vähentää ahdistuksen ja pelon tunteita;
 • estää masennuksen kehittymisen;
 • heikentää dopamiinireseptorien aktiivisuutta (D1, D2).

Hoidon tehokkuus riippuu lääkkeen annoksesta. Tableteille altistumisen kesto 2-4 viikkoa.

Komponentit:

 • flupentiksolidihydrokloridi;
 • magnesiumstearaatti;
 • gelatiini;
 • laktoosimonohydraatti.

Kerran kehossa lääke jaetaan cis-flupentiksoliksi ja kapriinihapoksi. Erittyy suolistosta.

Annostus valitaan jokaiselle potilaalle henkilökohtaisten ominaisuuksien, taudin vaiheen mukaan.

"Fluanksolia" määrätään enintään 3 mg / vrk. eliminoimiseksi:

 • masentavat mielenterveyshäiriöt, joihin liittyy apatia;
 • krooniset neurologiset ongelmat, jotka ovat luonteeltaan hälyttäviä;
 • stressaavat olosuhteet;
 • psykosomaattiset häiriöt ja asteniset reaktiot.

Sitä määrätään 3-40 mg / vrk. sairas, kärsivä:

 • paranoia deliriumin kanssa;
 • hallusinaatio-oireyhtymä;
 • henkisen toiminnan väheneminen;
 • apatia, autismi.

Annostus 40-150 mg / vrk. sopii kuppaamiseen:

 • psykiatriset häiriöt;
 • neurologiset ja fysiologiset häiriöt, jotka johtuvat vieroitusoireyhtymän ilmenemisestä alkoholiriippuvaisilla henkilöillä.

Hyväksytyn lääkkeen enimmäismäärä on 150 mg / vrk. jaettu 3 vaiheeseen. Lihaksensisäisillä injektioilla - jopa 200 ml 2-4 viikon välein.

Lääkitystä ei käytetä henkilöillä, joilla on:

 • akuutti lääke, alkoholimyrkytys;
 • hypertermia;
 • parkinsonismi;
 • kuume;
 • allergiset reaktiot lääkkeen komponentteihin;
 • munuaisten ja maksan toimintahäiriöt.

"Fluanksol" on vasta-aiheinen:

 • potilaat, joilla on ollut toksinen agranulosytoosi;
 • raskaana olevat naiset;
 • imettävät äidit.

Triftazin

Lääkitys psykoosin eliminoimiseksi, toissijainen fenotiatsiinille.

Sitä käytetään torjumaan:

 • erilaiset psykoottiset häiriöt;
 • neuroosit, joihin liittyy ahdistus, pelko;
 • pahoinvointi (vähentää gag-refleksin ilmenemistä).

Trifluoperatsiini, joka sisältyy suspensioon lihaksensisäistä injektiota varten, pakastaa hermostossa olevat postsynaptiset mesolimbiset D-reseptorit.

Osoittaa:

 • gag-refleksien väheneminen (johtuen D2-reseptorin, ruoansulatuskanavan pariksi liitetyn hermon, toiminnan eliminoinnista);
 • alfa-adrenerginen estoaktiivisuus;
 • verenpainetta alentava vaikutus.

"Triftazin" -vastaanotto vähentää hieman potilaiden aivo- ja työvoimaa.

Lääkkeen annostus määrätään erikseen:

 • aikuiset - 1-5 mg 8-12 tunnin välein;
 • lapset - 1 mg (2-3 injektiota päivässä).

Käyttörajoitukset:

 • syvä pyörtyminen ja hengenahdistus;
 • masennus;
 • onkologia;
 • hengenahdistus;
 • vapiseva halvaus;
 • munuaisten toimintahäiriöt;
 • lapsen odotusaika;
 • imetys;
 • epilepsia;
 • mahahaava.

Yli 70-vuotiaiden hoitoon määritetään alennettu annos.

Levomepromatsiini

Lääke on saatavana tabletteina, liuos lihakseen, laskimoon. Fenotiatsiinijohdannainen. Sisältyy tärkeiden lääkkeiden luetteloon.

Tisercin on uuden sukupolven neurolepti, jonka vaikuttava aine on levomepromatsiini

Lääkityksen runkoon pääseminen:

 • suorittaa rauhoittavia, antipsykoottisia, antiemeettisiä, verenpainetta alentavia vaikutuksia;
 • tukahduttaa masennusta vähentämättä henkilön aivoja ja henkistä toimintaa;
 • parantaa aivolisäkkeen prolaktiinin tuotantoa;
 • sulautuu plasman proteiiniin (korkein pitoisuus näkyy 1-3 tunnin kuluttua);
 • erittyy suolistossa, munuaisissa.

Lääke on esitetty:

 • henkiset ja motoriset häiriöt, joihin liittyy voimakas herkkyys;
 • pyöreä psykoosi;
 • skitsofrenia;
 • Vanhuusiän dementia;
 • psykotrooppisen, alkoholiriippuvuuden aiheuttamat kohtaukset;
 • masennus, johon liittyy ahdistusta, ahdistusta;
 • neurologiset ongelmat;
 • unihäiriöt;
 • voimakas kipu, joka johtuu kolmoishermon tulehduksesta, vyöruusuista, onkologiasta;
 • kutiava dermatoosi.

Annostusohjelma:

 • aikuisten on käytettävä 25-50 mg;
 • lapsille määrätään 15 mg / kg / vrk. 2-3 kertaa;
 • injektiot - 24-50 mg.

Lääkkeen käyttö on rajoitettua henkilöillä, joilla on:

 • sydänlihaksen toimintahäiriöiden dekompensointi;
 • olennainen verenpainetauti;
 • verenkiertojärjestelmän patologiat;
 • munuaisten ja maksan häiriöt.

Pienin annos on määrätty raskaana oleville naisille. Toimituksen ajankohtana käytetyn lääkkeen määrää pienennetään atropiinin kaltaisten vaikutusten kehittymisen estämiseksi vastasyntyneellä lapsella.

"Levomepromatsiinia" annetaan varoen:

 • lapset;
 • Vanhoille ihmisille;
 • syöpäpotilaat;
 • henkilöt, jotka kärsivät Reyen oireyhtymästä, Parkinsonin taudista, hengityselinten kroonisista toimintahäiriöistä;
 • epilepsiapotilaat.

Psykoosilääkkeet, joilla ei ole sivuvaikutuksia ja joita voi ostaa ilman reseptiä

Uuden sukupolven psykoosilääkkeitä, joilla ei ole hermo-, hormonaalisiin järjestelmiin liittyviä sivuvaikutuksia, käytetään laajalti neurologisten ja psykoottisten häiriöiden poistamiseen. Lääkkeiden lääkinnällisten ominaisuuksien tarkoituksena on estää dopamiinireseptorit D1, D2, vähentää lisääntynyttä ärtyneisyyttä, ahdistusta.

Määritetyllä antipsykoottisten aineiden luettelolla on rauhoittava vaikutus, sitä käytetään masennus- ja stressiolosuhteissa, unihäiriöissä:

 1. "Olantsapiini" - vähentää hermosolujen toimintaa, rauhoittaa hermoreittien toimintaa, jotka säätelevät motorisia toimintoja. Poistaa ahdistuksen, stressin negatiiviset ilmenemismuodot. Sitä määrätään masennuksesta, mielenterveydestä, lisääntyneestä pelosta. Lääkettä ei tule käyttää raskaana oleville ja imettäville naisille, alle 18-vuotiaille lapsille, veren, maksan ja munuaissairauksien alla.
 2. "Amisulpride" on neurolepti, jolla on rauhoittava, masennuslääke. Se on tarkoitettu skitsofreniaan, henkisiin patologioihin, joihin liittyy harhaluuloja, hallusinaatioita, heikentynyttä ajattelua, vetäytymistä.
 3. Arizolia käytetään psykoosin hoitoon. Vaikuttaa dopamiiniin ja sedatiivisiin reseptoreihin. Rentouttaa hermostoa. Suurin lääkinnällinen vaikutus ilmenee 4-5 päivää hoidon aloittamisen jälkeen. Suositellaan masennukseen. Voi olla vaarallista potilaille, joilla on sydän- ja verisuonijärjestelmän patologioita.
 4. Serdolect on geneerinen lääke nimeltä Arizola. Samanlainen koostumukseltaan ja terapeuttiselta vaikutukseltaan.
 5. Respiridoni on psykotrooppinen lääke, jolla on hypoterminen, antiemeettinen, sedatiivinen vaikutus. Hyvin voittaa mielenterveyshäiriöt, joihin liittyy harhaluuloja, aistiharhoja, neurologisia ongelmia, stressin vaikutuksia, masennusta. Sitä määrätään Alzheimerin taudin siniseen dementiaan, seniiliin dementiaan, murrosikäisten hallitsemattomaan aggressioon.
 6. "Klotsapiini" on psykoosilääke, joka poistaa ahdistuksen, tuhoavan käyttäytymisen. Toimii negativismin, skitsofrenian, maanisen-masennuksen psykoosin, emotionaalisen käyttäytymisen tyyppisen psykomotorisen agitaation, kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireissa.

Lääkkeiden hinta apteekeissa Moskovassa, Pietarissa, alueilla

Uuden sukupolven psykoosilääkkeitä, joilla ei ole sivuvaikutuksia ihmisen myöhemmälle aivotoiminnalle, myydään Venäjän federaation apteekkiketjuissa. Lääkkeen hinta riippuu alueesta, kuljetuskustannuksista, toimittajista.

Ratkaisun nimi "Abilify" "Ketiapiini" "Flunssa-anksioli" "Triftazin" "Olan-zapin" "Risperidon"
Moskova738221338677160129
Pietari42002943573422670
Amurskajan alue1200065041598158136
Arhangelskin alue530099438476218167
Belgorodin alue1180065737933422120
Bryanskin alue630021843235338117
Lipetskin alue1180021237029422130
Voronežin alue629718841126160106
Ivanovon alue1290021639735335113
Rostovin alue540021738124204165
Kaliningradin alue629821899029216136
Vologodskajan alue629821938432218126
Irkutskin alue629821659024190140

Uuden sukupolven psykoosilääkkeet auttavat selviytymään henkisistä ja neurologisista häiriöistä. Nykyaikaisilla psykoosilääkkeillä ei ole sivuvaikutuksia henkilön henkiseen ja fysiologiseen aktiivisuuteen. Valitsemalla yksilöllisesti kussakin erityistapauksessa, he lopettavat psykiatriset viat nopeasti estämättä yksilön sosiaalista sopeutumista.

Artikkelin suunnittelu: Vladimir Suuri

Video psykoosilääkkeistä

Tietoja epätyypillisistä psykoosilääkkeistä psykoosin hoidossa:

Lääkkeet puheen kehityksen parantamiseksi

Nootropiinihoidolla lapsille, joilla on heikentynyt kognitiivinen, emotionaalinen tai sosiaalinen toiminta, ei ole yksiselitteistä positiivista tai negatiivista arviota. Autismihoito nootrooppisilla aineilla aiheuttaa eniten kiistoja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa ja kiistanalaisen arvioinnin niiden tehokkuudesta vanhempien keskuudessa. Mitä ovat nootropit ja mikä vaikutus niillä on?

Tietoja taudista

Lapsen puhekehitys käy läpi useita peräkkäisiä vaiheita, joita pediatria ja vanhemmat seuraavat tarkasti. Kun he kasvavat, sanasto rikastuu asteittain, muodostuu oikea ääntäminen ja ymmärrys siitä, mitä muut ovat sanoneet. Uskotaan, että vauvan puheen kehitys jatkuu aktiivisesti jopa 3 vuoteen. Tänä aikana lapsi tulee päiväkodiin, jossa hän alkaa aktiivisesti kommunikoida ikäisensä ja kouluttajiensa kanssa..

Yli 3-vuotiaana voidaan diagnosoida viivästynyt puheen kehitys. Lääkärit uskovat, että tämä patologia ilmenee kaikkien puheosien samanaikaisena rikkomisena: kielioppi, fonetiikka ja sanasto. Epäilyt häiriön esiintymisestä ilmenevät yleensä aikaisemmin, mutta RRP esiintyy vasta kolmen vuoden iän saavuttamisen jälkeen. Tähän asti puheterapeutti työskentelee aktiivisesti lapsen kanssa, mikä useimmissa lapsissa johtaa normaalin puheen muodostumiseen.

Korjauksen puuttuessa RRD voi aiheuttaa dysgraphian ja lukihäiriön, jolle on ominaista vastaavasti heikentynyt kirjoitus ja lukeminen. Tämä puolestaan ​​vaikuttaa kielteisesti lapsen muistiin, huomioon sekä lastentarhan ja koulun oppimisprosessiin..

Viivästynyt puheen kehitys on seurausta aivojen aivokuoren alueiden ja nivellaitteen kypsymisen toiminnallisesta häiriöstä. Tässä suhteessa tämän tilan hoito suoritetaan aina yhdessä lastenlääkärin ja logoterapeutin kanssa käyttämällä lääkkeitä, puheenhoitoharjoituksia ja muita menetelmiä..

Merkkejä viivästyneestä puhekehityksestä

Huolimatta siitä, että kaikki lapset ovat erilaisia ​​ja kasvamis- ja oppimisprosessi kaikille tapahtuu omana aikanaan, on useita merkkejä toimintahäiriöisestä puhekehityksestä.

RRP-diagnoosi tehdään, jos lapsi 3-vuotiaana:

 • jäljessä ikäisensä fyysisessä ja puheen kehityksessä;
 • älä yritä toistaa sanoja aikuisten jälkeen ja jätä huomiotta heidän pyyntönsä toistaa jotain;
 • ei voi säveltää lauseita ja lauseita;
 • ei kommentoi tekojaan;
 • lapsi ei ole aktiivinen;
 • korvaa kaikki pyynnöt eleillä eikä järkytty, kun häntä ei ymmärretä.

Huomautus! Asiantuntijat myöntävät poikkeaman yleisesti hyväksytyistä puhekehityksen normeista 3 kuukaudella tytöillä ja 5 kuukaudella pojilla.

Tarvittava hoito

Tehokas lähestymistapa puhehäiriöiden poistamiseen on monimutkainen, joka sisältää puheenhoitotunteja, lääkkeitä ja perheen sosiaalisen tilanteen parantamisen. Psykologi ja psykoterapeutti työskentelevät lapsen vanhempien ja itsensä kanssa. Tämän avulla voit parantaa viestinnän laatua perheessä ja ohjata vanhemmat säännölliseen viestintään..

RRD: n yleinen syy on kielen, hampaiden, huulten tai leukojen patologiaan liittyvien nivelten rikkominen. Niiden poistamiseksi suoritetaan erityinen voimistelu, jonka tarkoituksena on parantaa nivellaitteen työtä. Lisäksi käytetään puheterapiahierontaa, joka lievittää kasvojen ja purulihasten jännitteitä. Fysioterapialla on ylimääräinen merkitys terapiassa: sähköstimulaatio, LOGO + ja muut tekniikat. Ne voivat auttaa parantamaan aivojen aivokuoren ja aivokuoren alueiden toimintaa, poistamalla puhevika.

Aineenvaihduntaprosessien parantaminen ja hermosolujen suojaaminen vahingollisilta tekijöiltä on mahdollista käyttämällä eri farmakologisten ryhmien lääkkeitä. Vain asiantuntijan tulisi valita lääkkeet, koska heillä kaikilla on tiettyjä käyttöaiheita ja vasta-aiheita..

Vasta-aiheet

"Kogitumilla" on seuraavat vasta-aiheet:

 • negatiiviset reaktiot yhteen komponentista;
 • raskaus ja imetys;
 • ikä alle 7-vuotias.

Jälkimmäinen hämmentää usein äitejä, koska Venäjällä lääkettä määrätään jatkuvasti alle 3-vuotiaille lapsille. Tämä johtuu siitä, että vaikuttavan aineen vaikutus tällaisen nuoren iän lapsiin on edelleen huonosti ymmärretty. Tässä tapauksessa lääkettä määrättäessä lääkäri ottaa vastuun vain itsestään punnittuaan kaikki riskit.

Lääkehoidon tavoitteet

Huumeiden käytön päätarkoitus viivästyneen puhekehityksen hoidossa on parantaa hermokudoksen ravintoa. Tiedetään, että neuronit metabolisoivat aktiivisesti glukoosia saaden siitä energiaa ja tarvittavia ravintoaineita. Aineenvaihduntaprosessien stimulointi antaa sinun lisätä solujen aktiivisuutta ja niiden toiminnallista kypsyyttä. Tärkein tähän käytettävien lääkkeiden ryhmä on nootropics.

Lapsilla, joilla on aivokuoren alueiden toiminnallisia häiriöitä, voi olla merkkejä huomion alijäämän hyperaktiivisuuden häiriöstä. Oireiden korjaamiseksi tässä tapauksessa on suositeltavaa ottaa Picamilon ja sen analogit. Kun lapsia estetään enemmän, sinun tulee valita Ceraxon ja vastaavat lääkkeet.

Vanhempien on tärkeää ymmärtää, että lääkkeiden määrääminen RRD: n hoitoon on ylimääräistä. Jopa hyvät lääkkeet eivät sulje pois säännöllisiä ja pitkiä puheterapiatunteja, mutta vain kiihdyttävät oikean puheen muodostumista.

Nootropien käyttöohjeet

Nootropic-lääkkeitä lapsille määrää vain lääkäri, ja hoidon aikana on noudatettava kaikkia asiantuntijan ohjeita ja määräyksiä. Lääkkeitä ei tarvitse määrätä itsenäisesti eikä perua, tehdä muutoksia hoitoon.

Annoksen ja hoitojakson keston määrittäminen riippuu aina lapsen iästä, hänen kehitysasteestaan, taudin vakavuudesta. siksi tärkeintä on löytää hyvä asiantuntija arvioimaan kunnolla riittävästi. Aluksi unettomuus voi ilmetä, joten kaikki lääkärit suosittelevat lääkityksen ottamista aamulla..

Pienille ja kapriisille lapsille on nootropics-annosmuotoja makeiden siirappien muodossa, mikä helpottaa käyttöä. Useammalle aikuiselle määrätään tablettimuotoja..

Tärkeimmät huumeiden ryhmät

Kaikki tabletit, joilla kehitetään puhetta lapsilla, jaetaan yleensä niiden kemiallisen rakenteen ja aivoihin kohdistuvan vaikutuksen mukaan. Lääkärit tunnistavat seuraavat lääkeryhmät RRD: n hoitoon:

 • Gamma-aminovoihapon (GABA) analogit - Picamilon, Pantogam jne. GABA on estävä hermovälittäjäaine, joka normalisoi hermoimpulssien johtamisen aivoihin. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset osoittavat, että GABA-pohjaiset lääkkeet parantavat neuronien hapen ja glukoosinottoa, mikä vaikuttaa positiivisesti niiden toimintaan. Pantogamia ja sen analogeja suositellaan lapsille, joilla on hyperaktiivisuusoireyhtymän ja muiden sairauksien ilmenemismuotoja, joihin liittyy lisääntynyt keskushermostoon kohdistuva herkkyys. Monet näistä tuotteista ovat saatavana pisaroina, mikä helpottaa niiden käyttöä lapsuudessa..
 • Pyritinolia sisältävät aineet (Encephabol, Cerebol) ovat aktiivisia neuroprotektiivisia aineita. Niillä on kalvoa stabiloiva vaikutus ja estävät sellaisten vapaiden radikaalien muodostumisen, jotka voivat tuhota hermosolut ja niiden sisäiset rakenteet. Lisäksi tämän toiminnan vuoksi lääkkeet lisäävät hermosolujen elinkelpoisuutta hypoksian aikana, toisin sanoen hapen puutetta. Saatavana tablettien ja suspensioiden muodossa.
 • Ceraxon kuuluu nootrooppisiin lääkkeisiin, joilla on stimuloiva vaikutus keskushermostoon. Valmiste sisältää aktiivisena komponenttina sitikoliinia, joka lisää hermokudoksen energiahuoltoa ja stimuloi hermosolujen solukalvon palautumista. Lisäksi sillä on dekongestanttivaikutus, joka vähentää solujen välistä nestettä aivoissa. Ceraxonia voivat käyttää RRD: stä kärsivät lapset, joilla on merkkejä keskushermoston estämisestä, mukaan lukien autismin sairaudet.

1-2 vuoden iässä lääkkeitä ei käytetä puheen kehittymisen viivästymiseen, koska tila voidaan helposti pysäyttää puheterapiaistuntojen avulla.

Nämä lääkkeet ovat erittäin tehokkaita ja sisältyvät yleisimmin määrättyjen lääkkeiden luokitteluun puhevikojen poistamiseksi lapsuudessa.

Milloin ongelmia voi syntyä

Lapsen keho on edelleen melko heikko, joten nootrooppisten lääkkeiden käyttö ja antaminen tulisi suorittaa huolellisesti. Vasta-aiheet ovat seuraavat:

 • allerginen reaktio;
 • suvaitsemattomuus lääkkeen komponentteihin;
 • munuaisten vajaatoiminta;
 • vakava keskushermoston vaurio.

Nootropiikoilla on useita sivuvaikutuksia. Nämä sisältävät:

 • ärtyneisyyden ulkonäkö;
 • ahdistuneisuus;
 • paine-aallot;
 • unettomuus yöllä ja halu nukkua päivällä;
 • dyspeptiset häiriöt;
 • erityyppiset allergiat.

Tärkeä! Jos haittavaikutuksia ilmenee, on suositeltavaa ottaa yhteys lääkäriin. Lääke peruutetaan, minkä jälkeen tulee uusi tapaaminen.

Vitamiinikompleksit

Neurotransmitterien muodostuminen hermokudoksessa riippuu vitamiinien pitoisuudesta kehossa. Tältä osin multivitamiinikompleksien käytöllä on ylimääräinen terapeuttinen vaikutus ZRR: ssä. Yksi suosituimmista korjaustoimenpiteistä on Elkar. Sen tabletit sisältävät levokarnitiinia, jota tarvitaan aineenvaihdunnan säätelyyn kehon soluissa. Lisäksi hoidossa käytetään Gliatilinia, joka sisältää B4-vitamiinia, mikä parantaa neuronien välistä kontaktivaikutusta..

Normotimics

Normotimics kontrolloi affektiivisia ilmenemismuotoja ja tarjoaa ennaltaehkäisevän vaikutuksen kaksisuuntaisten mielialahäiriöiden yhteydessä. Lääkkeet vakauttavat mielialaa autistisilla nuorilla, vähentävät käyttäytymishäiriöitä.

Hoidon aikana on välttämätöntä valvoa litium-suolojen pitoisuutta veressä. Litiumin normotimien käytön haittavaikutuksista asiantuntijat huomauttavat lievän vapinan ja erittyvän virtsan määrän lisääntymisen, kilpirauhasen vajaatoiminnan..

Myös lasten autismin hoidossa voidaan käyttää karbatsepiiniä ja lääkkeen johdannaisia, lamotrigiinia ja valproaattia. Normotimiä käytettäessä jatkuva lääkärin valvonta on välttämätöntä. Itse asiassa lääkkeet stabiloivat psykoemotionaalista tilaa, mikä auttaa normalisoimaan mielialaa mielenterveyspotilailla.

Luonnolliset valmisteet

Cortexin ja Cerebrolysin ovat kaksi nootrooppista ainetta, jotka perustuvat lyofilisoituun eläimen aivokudokseen. Koostumukseen sisältyvillä polypeptideillä on säätelyvaikutus hermostoon. Peptidimolekyylit itse toimivat aminohappojen lähteenä, jotka ovat välttämättömiä hermosolujen elintärkeälle toiminnalle ja uudistumiselle.

Homeopaattisia lääkkeitä ei saa missään tapauksessa käyttää RRD: n hoitoon. Niillä ei ole todistettua tehokkuutta, koska ne eivät sisällä vaikuttavan aineen molekyylejä. Niitä käytettäessä vanhemmat voivat kieltäytyä aktiivisista lääkkeistä pitkään, mikä vaikeuttaa patologian kulkua.

Nootropien vaikutusmekanismi

Kaikki nootrooppiset aineet vaikuttavat aineenvaihdunta- ja bioenergeettisiin vasteisiin hermosoluissa sekä aivojen välittäjäainejärjestelmiin (GM). Nämä lääkkeet tunkeutuvat helposti veri-aivoesteeseen, joten niiden toiminta kehittyy riittävän nopeasti.

Ne aktivoivat adenylaattisyklaasin, joka nostaa sen pitoisuutta hermosoluissa. Tämä johtaa serotoniinin lisääntyneeseen vapautumiseen aistien hermosoluista. Lisäksi nootropit helpottavat adenosiinitrifosfaatin (ATP) synteesiä hapen puutteella. Myös glukoosin käsittelynopeus kasvaa.

Hoito-ominaisuudet

Useimmiten lapsilla Picamilonia, Ceraxonia ja Encephabolia käytetään RRR: n hoitoon. Näillä lääkkeillä on tiettyjä hoito-ohjelmia, joita on noudatettava tarkasti. Picamilonia voidaan käyttää yli 3-vuotiaille lapsille. Se on määrätty tablettien muodossa, jotka sisältävät 20 mg vaikuttavaa ainetta. Jos lapsi on 3-10-vuotias, lääke otetaan kahdesti päivässä, 1 tabletti. Yli 10-vuotiaat - kolme kertaa päivässä. Hoitojakson keskimääräinen kesto on 3 kuukautta. Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa neurologin kuulemisen jälkeen.

Jos lapsella on diagnosoitu autismi tai muu monimutkainen psykiatrinen sairaus, psykiatrin tulisi aina olla mukana puheen viivästymisen hoidossa. Tämä johtuu siitä, että aivoihin vaikuttavat neuroprotektorit ja nootropit voivat aiheuttaa patologioiden pahenemista.

Ceraxon on yksi mukavimmista lääkkeistä RRD: n hoidossa. Sitä on saatavana paitsi tabletin muodossa myös siirappina. Voidaan käyttää vain yli kolmen vuoden ikäisillä lapsilla. Sinun on käytettävä 1 tabletti, 1 pussi tai 1 tl. siirappia päivässä, jakamalla päivittäinen annos kahteen erilliseen annokseen. Hoito kestää yhden kuukauden, minkä jälkeen lastenlääkäri tai neurologi tutkii lapsen uudelleen. On huomattava, että nykyaikaisissa ZRR: n hoidon kliinisissä ohjeissa Ceraxonia määrätään vain mahdollisuudella jatkuvasti seurata vauvan tilaa..

Lääke Encephabol viittaa pyritinolia sisältäviin lääkkeisiin. Se valmistetaan suspensiona oraalista antoa varten. Yli vuoden ikäisille lapsille määrätään Encephabolia 1 tl. kolme kertaa päivässä. Hoitoa jatketaan 1-2 kuukautta, minkä jälkeen on tarpeen ottaa yhteyttä neurologiin.

Jos yksittäinen lääke on tehoton, lääkäri voi korvata sen tai määrätä lääkkeiden yhdistelmän. On syytä muistaa, että lääkityksen lisäksi lapsen on käytävä logopedin luona ja tehtävä puheenhoitoharjoituksia artikulaatiolaitteen kehittämiseksi.

Psykoosilääkkeet

Autismin kanssa psykoosilääkkeitä pidetään olennaisena osana monimutkaista terapiaa. Näitä lääkkeitä ovat lääkkeet psykoosin ja vakavien mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Psykoosilääkkeillä lasten autismin hoidossa on rauhoittava vaikutus, ne vähentävät reaktioita ulkoisiin ärsykkeisiin, vähentävät jännitteitä ja psykomotorista levottomuutta, tukahduttavat aggressiivisuuden ja pelon.

Tyypillisesti psykoosilääkkeitä autismille käytetään aggressiivisuuden ja motorisen disinhibition, autoaggression ja ahdistuksen, pelkojen ja stereotyyppisen motorisen kiihottumisen korjaamiseen..

Jotkut psykoosilääkkeet, kuten Rispolept, Triftazin, lisäävät puheen aktiivisuutta ja parantavat lapsen kontaktia ja avoimuutta sekä lisäävät älyllistä tuottavuutta. Yleensä lasten hoidossa käytetään lääkkeitä, kuten Haloperidolia tai Rispoleptaa, Sonapaxia tai Stratteraa jne..

 • Rispolept. Lääkkeen merkinnät osoittavat, että ei ole tietoa sen käytöstä alle 15-vuotiailla potilailla. Itse asiassa on todellinen kokemus Rispoleptin käytöstä lasten autismissa ja erittäin onnistunut. Nämä tiedot osoittavat lääkkeen suhteellisen turvallisuuden pediatriassa. Jo ensimmäisen lääkkeen ottamisviikon lopussa havaitaan henkisen toiminnan parantuminen - lapset keskittyvät paremmin, heitä on helpompi oppia.
 • Strattera on yleinen ja varsin tehokas lääke ADHD: n hoitoon yli 6-vuotiailla lapsilla. Lääke kuuluu uuden sukupolven lääkkeisiin. Se on sympatomimeetti, jolla on keskeinen vaikutus, jolla on estävä vaikutus noradrenaliinin takaisinoton prosesseihin. Lääke ei ole amfetamiinijohdannainen eikä kuulu psykostimulantteihin.

Tämän ryhmän lääkkeet voivat aiheuttaa uneliaisuutta, lisätä unilääkkeiden vaikutusta, mutta niillä itsellään ei ole voimakasta hypnoottista vaikutusta..

Mahdolliset haittavaikutukset

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa ei-toivottuja lääkereaktioita. Niiden esiintymisriski on minimaalinen, mutta vanhempien tulisi olla tietoisia niistä ja jos oireita havaitaan, ota välittömästi yhteys lääkäriinsä hoidon korjaamiseksi..

Nootrooppisia aineita ja neuroprotektoreita käytettäessä seuraavat haittavaikutukset ovat mahdollisia:

 • Allergiset reaktiot urtikarian ja kutinan muodossa, jos lapsella on yksilöllinen suvaitsemattomuus tai allergia lääkkeelle.
 • Kun käytetään nootrooppisia aineita, joilla on psykostimuloiva vaikutus, vanhemmat voivat huomata lapsen lisääntyneen ärtyneisyyden, unettomuuden kehittymisen, lisääntyneen ruokahalun tai syömisen kieltäytymisen. Viivästyneen puheen kehittymisen oireita voivat pahentaa aivokuoren toimintahäiriöt..
 • GABA: han perustuvien estävien neuroprotektiivisten aineiden epäasianmukainen käyttö johtaa päinvastaisiin vaikutuksiin: letargia, uneliaisuus, viivästynyt reaktio, huomiotta jättäminen ympäröiviin tapahtumiin ja ihmisiin jne..

Huumeiden haittavaikutusten välttämiseksi sinun on aina neuvoteltava lääkärin kanssa ennen kuin määrät niitä. Asiantuntija arvioi lapsen vasta-aiheet ja valitsee optimaalisen lääkehoidon.

Lääkitys on tärkeä osa puheen hidastumisen hoitoa. Niillä on positiivinen vaikutus aivoihin ja edistävät sen puheesta vastaavien keskusten kypsymistä. Kun valitset lääkkeitä RAD: n hoitoon, sinun tulee noudattaa lääkärisi ohjeita. Lääkäri määrittelee yhdessä logopedin kanssa monimutkaisen hoidon, jossa lääkkeille annetaan tukirooli. Valittaessa tiettyjä lääkkeitä otetaan huomioon lapsen tila sekä näiden varojen hinta.

Masennuslääkkeet

Jotkut arvostetut psykiatrit suosittelevat masennuslääkkeiden määräämistä autismille, joilla on rauhoittava vaikutus. Yleensä tymoanaleptikoita määrätään:

 • Pyratsidoli,
 • Zoloft,
 • Ludiomil,
 • Amitriptyliini jne..

Tämän ryhmän yleisin lääke on amitriptyliini. Ota se kursseilla, jotka kestävät 4-5 kuukautta, ja pidä sitten 4-12 viikon tauko.

Lääke auttaa parantamaan yhteyttä potilaaseen. Positiiviset tulokset ilmestyvät jo ensimmäisen hoitokuukauden lopussa tai toisen kuukauden alussa, ne ilmenevät lisääntyneenä kiinnostuksena ympäröivään elämään, parempana kontaktina läheisiin.

Lääke Amitriptyliini ei paranna autismia sinänsä, sen toiminta tähtää kontaktin lisäämiseen, mikä luo edellytykset erikoislääkärin työskentelylle pienen potilaan kanssa. Tämän lääkkeen haittavaikutuksia ovat usein esiintyvät haittavaikutukset, kuten uneliaisuus ja matala verenpaine, pahoinvointi ja ummetus, jatkuva jano jne..

Kuinka korvata "Kogitum"?

Lääkkeen hinta on yksi haittapuolista. Kaikilla potilailla ei ole varaa ostaa niin kalliita lääkkeitä hoitoon. Siksi monet etsivät "Kogitumin" analogeja, joilla on samanlainen terapeuttinen vaikutus ja joka on turvallista lapsille..

Ei ole analogeja, jotka koostumukseltaan olisivat täysin samanlaisia ​​lääkkeen "Kogitum" kanssa. Asiantuntijan on myös valittava tabletit, suspensiot, ratkaisut, joilla on samanlainen vaikutusmekanismi ja käyttöaiheet. Seuraavia lääkkeitä pidetään yhtenä tehokkaimmista tästä farmakologisesta ryhmästä:

 1. "Mexidol";
 2. Ribovital;
 3. Pantogam Active;
 4. Yantavit;
 5. Noocetam.

Merkinnät nimityksestä

Ohjeiden mukaan lääke on määrätty, jos seuraavat merkinnät ovat olemassa:

 1. Asteniset (toiminnalliset) häiriöt. Voimattomuus voi kehittyä tiettyjen tautien taustalla, joissa "Kogitumin" käyttö on kielletty. Siksi, jos sairauden oireita havaitaan, sinun on ensin kysyttävä asiantuntijan neuvoja;
 2. Lievä masennus. Lääke on yleensä määrätty yhdistelmähoidossa;
 3. Neuroottinen häiriö. Neuroosia voidaan havaita sekä lapsilla että aikuisilla. "Kogitumia" voidaan määrätä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa.