logo

Mitä sisältyy "sosiaalisen roolin" käsitteeseen?

Henkilökohtaisen kasvun aihe on nyt erittäin suosittu. Paljon erilaisia ​​koulutuksia ja menetelmiä persoonallisuuden kehittämiseksi on luotu. Se on kallista, ja hyötysuhde on katastrofaalisen alhainen, pätevää asiantuntijaa on vaikea löytää.

Ymmärretään käsitteet, jotta vältetään vaeltaminen etsimällä tehokkainta tapaa menestyä paremmin. Persoonallisuuden kehitysprosessi sisältää sosiaalisten roolien ja viestintätaitojen kehittämisen (laatusuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen).

Eri sosiaalisten roolien kautta persoonallisuus ilmenee ja kehittyy. Uuden roolin hallinta voi olla elämää muuttavaa. Henkilölle välttämättömien sosiaalisten roolien onnistunut toteuttaminen luo tunteen onnesta ja hyvinvoinnista. Mitä enemmän sosiaalisia rooleja ihminen pystyy toistamaan, sitä paremmin hän sopeutuu elämään, sitä menestyvämpi hän on. Loppujen lopuksi onnellisilla ihmisillä on hyvä perhe, he menestyvät menestyksekkäästi ammatillisissa tehtävissään. He osallistuvat aktiivisesti ja tietoisesti yhteiskunnan elämään. Ystävälliset yritykset, harrastukset ja harrastukset rikastuttavat merkittävästi ihmisen elämää, mutta ne eivät voi korvata epäonnistumisia hänelle merkittävien sosiaalisten roolien toteuttamisessa.

Merkittävien sosiaalisten roolien toteuttamatta jättäminen, väärinkäsitys tai niiden puutteellinen tulkinta luo ihmisen elämässä syyllisyyden tunteen, matalan itsetuntoon, katoamisen tunteen, itsevarmuuden, merkityksettömän elämän. Sosiaalisten roolien tarkkailu ja hallitseminen oppii käyttäytymisstandardit, oppii arvioimaan itseään ulkopuolelta, käyttämään itsehillintää.

Sosiaalinen rooli

Onko malli ihmisen käyttäytymisestä, jonka objektiivisesti asettaa yksilön asema sosiaalisten ja henkilökohtaisten suhteiden järjestelmässä.

Sanotaan vain, että yhteiskunnassa asetetaan tietty persoonaton odotetun käyttäytymisen malli, jonka puitteissa jotakin pidetään hyväksyttävänä ja jotain on normin ulkopuolella. Tämän standardin ansiosta sosiaalisen roolin esiintyjän odotetaan käyttäytyvän melko ennustettavasti, mihin muut voivat orientoitua.

Tämä ennustettavuus mahdollistaa vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja kehittämisen. Henkilön sosiaalisten roolien johdonmukainen suorittaminen luo järjestystä jokapäiväisessä elämässä. Perhe mies on poika, aviomies, isä, veli. Työssä hän voi olla samanaikaisesti insinööri, tuotantolaitoksen esimies, ammattiliiton jäsen, pomo ja alainen. Yhteiskunnallisessa elämässä: matkustaja, henkilöauton kuljettaja, jalankulkija, ostaja, asiakas, potilas, naapuri, kansalainen, hyväntekijä, ystävä, metsästäjä, matkustaja jne..

Kaikki sosiaaliset roolit eivät tietenkään ole yhtäläisiä yhteiskunnalle ja yksilölle. Perhe- ja kotitalous-, ammatti- ja sosiaalipoliittiset roolit tulisi erottaa merkittävistä..

Mitkä sosiaaliset roolit ovat sinulle tärkeitä?

Perheessä: aviomies / vaimo; isä äiti; poika tytär?

Ammatilla ja uralla: tunnollinen työntekijä, alansa asiantuntija ja asiantuntija, johtaja tai yrittäjä, pomo tai yrityksen omistaja?

Sosio-poliittisella alalla: poliittisen puolueen / hyväntekeväisyysjärjestön / kirkon jäsen, puolueeton ateisti?

Mitä sosiaalista roolia elämäsi on epätäydellinen ilman??

Vaimo, äiti, liikenainen?

Sosiaalisten roolien ominaisuudet [| ]

Amerikkalainen sosiologi Talcott Parsons korostaa sosiaalisen roolin pääpiirteitä. Hän tarjosi seuraavat 5 ominaisuutta mille tahansa roolille:

 • Asteittain
  . Jotkut roolit voivat olla vakavasti rajoitettuja, kun taas toiset hämärtyvät.
 • Tunteellisuuden vakavuuden mukaan.
  Jotkut roolit eroavat toisistaan ​​emotionaalisessa mielessä (kirurgi ja lapsen äiti)
 • Vastaanottamalla
  . Roolit on jaettu määrättyihin ja valloitettuihin (kutsutaan myös saavutettavissa oleviksi).
 • Muodostamisasteen mukaan
  . Toiminta voi edetä sekä tiukasti vakiintuneissa puitteissa että mielivaltaisesti.
 • Motivaatiotyypeittäin
  . Motivaatio voi olla henkilökohtainen voitto, julkinen hyöty jne..

Roolin laajuus

riippuu ihmissuhteiden alueesta. Mitä suurempi alue, sitä suurempi asteikko. Joten esimerkiksi aviopuolisoiden sosiaaliset roolit ovat hyvin mittavia, koska aviomiehen ja vaimon välillä on monenlaisia ​​suhteita. Yhtäältä nämä ovat ihmissuhteita, jotka perustuvat erilaisiin tunteisiin ja tunteisiin; toisaalta suhteita säännellään normatiivisilla säädöksillä ja tietyssä mielessä ne ovat muodollisia. Tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen osallistujat ovat kiinnostuneita toistensa elämän erilaisimmista näkökohdista, heidän suhteensa on käytännössä rajaton. Muissa tapauksissa, kun sosiaaliset roolit (esimerkiksi myyjän ja ostajan välinen suhde) määrittävät suhteen tiukasti, vuorovaikutus voi tapahtua vain tietyssä tilanteessa (tässä tapauksessa osto). Tällöin roolin laajuus supistuu kapeaan erityiskysymysten piiriin ja on pieni.

Kuinka saada rooli

riippuu siitä, kuinka väistämätön tämä rooli on ihmiselle. Joten nuoren miehen, vanhan miehen, miehen, naisen roolit määräytyvät automaattisesti henkilön iän ja sukupuolen mukaan, eivätkä ne vaadi erityisiä ponnisteluja niiden hankkimiseksi. Roolisi sovittaminen voi olla vain ongelma, joka on jo olemassa annettuna. Muut roolit saavutetaan tai jopa saavutetaan ihmisen elämässä ja määrätietoisten erityisten ponnistelujen seurauksena. Esimerkiksi opiskelijan, tutkijan, professorin jne. Rooli. Nämä ovat melkein kaikki ammattiin ja henkilön mahdollisiin saavutuksiin liittyvät roolit.

Muodostus

sosiaalisen roolin kuvailevana ominaisuutena määräytyy tämän roolin kantajan ihmissuhteiden erityispiirteiden mukaan. Joihinkin rooleihin liittyy vain muodollisten suhteiden luominen ihmisten välille, joilla käytössääntöjä säännellään tiukasti; toiset päinvastoin ovat vain epävirallisia; toiset voivat yhdistää sekä muodolliset että epäviralliset suhteet. On ilmeistä, että liikennepoliisin edustajan suhde liikennerikkomiseen tulisi määrittää muodollisten sääntöjen ja rakkaansa suhde - tunteiden perusteella. Muodollisiin suhteisiin liittyy usein epävirallisia suhteita, joissa emotionaalisuus ilmenee, koska henkilö, joka havaitsee ja arvioi toisen, osoittaa sympatiaa tai antipatiaa häntä kohtaan. Tämä tapahtuu, kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa jonkin aikaa ja suhteesta tulee suhteellisen vakaa..

riippuu henkilön tarpeista ja motiiveista. Eri rooleilla on erilaiset motiivit. Vanhempia, jotka huolehtivat lapsensa hyvinvoinnista, ohjaa ensisijaisesti rakkauden ja huolen tunne; johtaja työskentelee syyn jne. nimissä.

Jokaisella sosiaalisella roolilla on merkitys ja merkitys.

Jotta yhteiskunta toimisi ja kehittyy normaalisti, on tärkeää, että kaikki sen jäsenet hallitsevat ja hoitavat sosiaalisia rooleja. Koska perheen käyttäytymismallit määritellään ja siirretään sukupolvelta toiselle, katsotaanpa perheen rooleja..

Tutkimuksen mukaan suurin osa miehistä menee naimisiin saadakseen pysyvän kumppanin seksiä ja viihdettä varten. Lisäksi vaimo miehelle on menestyksen ominaisuus, joka tukee hänen asemaansa. Siksi vaimon sosiaalisen roolin tarkoitus on jakaa miehensä harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, jotta he näyttävät kunnollisilta missä tahansa iässä ja milloin tahansa elämänjaksona. Jos mies ei saa seksuaalista tyydytystä avioliitossa, hänen on etsittävä avioliiton eri merkitystä..

Äidin sosiaalinen rooli huolehtii lapsesta: terveys, ravitsemus, vaatteet, kodin mukavuus ja täysivaltaisen yhteiskunnan jäsenen kasvattaminen. Usein avioliitossa olevat naiset korvaavat vaimon roolin äidin roolissa ja ihmettelevät sitten, miksi suhde tuhoutuu.

Isän sosiaalinen tehtävä on varmistaa lastensa suojelu ja turvallisuus, olla korkein auktoriteetti lasten toiminnan arvioinnissa, hierarkian noudattamisen taidoissa.

Vanhempien, sekä isän että äidin, tehtävänä on auttaa lasta muodostamaan persoonallisuus, joka kykenee elämään ja luomaan tuloksia omassa elämässään varttuessaan. Istuttaa moraalisia, eettisiä ja hengellisiä normeja, itsensä kehittämisen ja stressinkestävyyden perusta, luoda terveellisiä suhteiden malleja perheessä ja yhteiskunnassa.

Sosiologinen tutkimus väittää, että suurin osa naisista menee naimisiin saadakseen naimisissa olevan naisen aseman, luotettavan takanaan lasten kasvattamiseen täysimittaisessa perheessä. Hän odottaa aviomieheltään ihailua ja avoimuutta suhteissa. Tämän seurauksena aviomiehen sosiaalinen tehtävä on solmia laillinen avioliitto naisen kanssa, huolehtia hänen vaimostaan ​​ja osallistua lasten kasvatukseen koko heidän kasvamisensa ajan..

Aikuisten tyttärien tai poikien sosiaaliset roolit merkitsevät vanhempien itsenäistä (taloudellisesti itsenäistä) elämää. Yhteiskunnassamme uskotaan, että lasten tulisi huolehtia vanhemmistaan ​​hetkellä, jolloin heistä tulee avuttomia.

Sosiaalinen rooli ei ole jäykkä käyttäytymismalli.

Ihmiset ymmärtävät ja täyttävät roolinsa eri tavalla. Jos henkilö kokee sosiaalisen roolin jäykänä naamiona, jonka stereotypioita hänen on pakko noudattaa, hän rikkoo kirjaimellisesti persoonallisuutensa ja elämä muuttuu hänelle helvetiksi. Siksi, kuten teatterissa, on vain yksi rooli, ja jokainen esiintyjä antaa sille omat alkuperäiset piirteensä. Esimerkiksi tutkijan ja tutkijan on noudatettava tieteen vahvistamia kantoja ja menetelmiä ja samalla luotava ja perusteltava uusia ideoita; Hyvä kirurgi ei ole vain se, joka osaa tavanomaisia ​​leikkauksia, vaan myös se, joka voi löytää epätavanomaisen ratkaisun ja säästää potilaan elämää. Siten aloite ja kirjoittajan käsiala ovat olennainen osa sosiaalisen roolin täyttämistä..

Jokaisella sosiaalisella roolilla on määrätyt oikeudet ja vastuut..

Vastuullisuus on sitä, mitä henkilö tekee sosiaalisen roolin normien perusteella riippumatta siitä, pitäisikö hän siitä vai ei. Koska tehtäviin liittyy aina oikeuksia, jotka täyttävät velvollisuutensa sosiaalisen roolinsa mukaisesti, henkilöllä on oikeus esittää vaatimukset vuorovaikutuskumppanille. Jos suhteessa ei ole vastuuta, ei ole oikeuksia. Oikeudet ja velvollisuudet ovat kuin saman kolikon kaksi puolta - toinen on mahdotonta ilman toista. Oikeuksien ja velvollisuuksien harmonia edellyttää sosiaalisen roolin optimaalista täyttämistä. Tämän suhteen epätasapaino osoittaa sosiaalisen roolin huonolaatuista rinnastamista. Esimerkiksi usein avoliitossa (ns. Siviiliavioliitto) konflikti syntyy sillä hetkellä, kun kumppanille esitetään puolison sosiaalisen roolin vaatimukset.

Sosiaalisten roolien täyttäminen sisältää konflikteja ja sen seurauksena psykologisia ongelmia.

 1. Jokaisella persoonallisuudella on tekijän yleisesti hyväksytyt sosiaaliset roolit. On mahdotonta saavuttaa täydellinen sovitus tietyn standardin ja henkilökohtaisen tulkinnan välillä. Sosiaalisten seuraamusten järjestelmä varmistaa sosiaaliseen rooliin liittyvien vaatimusten asianmukaisen täyttämisen. Usein pelko odotusten täyttämättä jättämisestä johtaa itsetuomioon: "Olen huono äiti, arvoton vaimo, inhottava tytär"...
 1. Henkilökohtainen rooli-konflikti syntyy, jos sosiaalisen roolin vaatimukset ovat ristiriidassa yksilön elämänpyrkimysten kanssa. Esimerkiksi pomon rooli edellyttää, että henkilöllä on vahvaa tahtoa omistavat ominaisuudet, energia ja kyky kommunikoida ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, myös kriittisissä tilanteissa. Jos asiantuntijalta puuttuu nämä ominaisuudet, hän ei voi selviytyä roolistaan. Ihmiset sanovat tästä: "Ei Senkalle hattu".
 1. Kun henkilöllä on useita sosiaalisia rooleja, joilla on toisensa poissulkevat vaatimukset, tai hän ei pysty täyttämään rooliaan täysimääräisesti, syntyy roolien välinen konflikti. Tämä konflikti perustuu illuusioon, että mahdoton on mahdollista. Esimerkiksi nainen haluaa olla ihanteellinen kotiäiti ja äiti samalla, kun hän johtaa menestyksekkäästi suuryritystä.
 1. Jos sosiaalisen ryhmän eri edustajilla on erilaiset vaatimukset yhden roolin suorittamiselle, syntyy roolien sisäinen konflikti. Esimerkiksi aviomies uskoo, että vaimonsa pitäisi työskennellä, kun taas äitinsä mielestä vaimonsa tulisi jäädä kotiin, kasvattaa lapsia ja tehdä kotitöitä. Samalla nainen itse katsoo, että vaimon on tärkeää kehittyä luovasti ja hengellisesti. Rooliristiriidassa pysyminen johtaa persoonallisuuden tuhoutumiseen.
 1. Kypsyessään henkilö siirtyy aktiivisesti yhteiskunnan elämään pyrkien ottamaan paikkansa siinä, tyydyttämään henkilökohtaiset tarpeet ja edut. Yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde voidaan kuvata kaavalla: yhteiskunta tarjoaa, yksilö etsii, valitsee paikkansa yrittäen toteuttaa kiinnostuksensa. Samalla hän osoittaa, osoittaa yhteiskunnalle, että hän on paikkansa ja suorittaa hyvin määrätyn roolin. Kyvyttömyys valita itselleen sopiva sosiaalinen rooli johtaa kieltäytymiseen suorittamasta mitään sosiaalisia toimintoja - itsensä eliminoimiseen.
   Miehille tällainen psykologinen trauma on täynnä haluttomuutta saada vaimo ja lapset, kieltäytyminen puolustamasta heidän etujaan; itsevarmistus puolustuskyvyttömyyden nöyryytyksestä, taipumuksesta passiiviseen elämäntapaan, narsismiin ja vastuuttomuuteen.
 • Naisille joidenkin sosiaalisten roolien täyttämättömyys johtaa hallitsemattomaan aggressioon paitsi toisia kohtaan, myös itseään ja lapsiaan kohtaan, jopa äitiyden hylkäämiseen..

Esimerkkejä henkilön sosiaalisesta asemasta

Määritelmä 1
Nykyaikaisessa maailmassa sosiaalinen asema on henkilön asema, jonka hän miehittää tietyssä ryhmässä ja yleensä yhteiskunnan puitteissa. Tämä asema voi antaa hänelle tietyt oikeudet, velvollisuudet, joiden täyttämisestä tai laiminlyönnistä hän on joka tapauksessa vastuussa.

Yhdellä henkilöllä voi olla useita sosiaalisia tiloja. Samalla hän voi olla poika, koulupoika, pojanpoika, veli, urheilu- tai vapaa-ajan piirin jäsen sekä valtionsa kansalainen. Kaikki riippuu yksinomaan siitä, missä sosiaalisessa ryhmässä yksilö on ja mitä sosiaalisia odotuksia tämän ryhmän jäsenet esittävät hänelle..

On huomattava, että odotukset heijastavat yksilön sosiaalista roolia. Kun henkilö omistaa aseman, hänen ympärillään olevat henkilöt tunnistavat hänet vastaavasti: jos henkilön ehdotukset yhtyvät yhteiskunnan odotuksiin, tämä puhuu harmonisesta persoonallisuudesta. Jos odotukset ylittävät yksilön aseman kyvyt, tämä puhuu persoonallisuuden niin kutsutusta rooliristiriidasta. On melko vaikea selviytyä siitä yksin, joten henkilö tarvitsee apua asiantuntijoilta..

Valmiit teokset samankaltaisesta aiheesta

 • Kurssityöt Esimerkkejä sosiaalisesta asemasta ja rooleista 410 ruplaa.
 • Tiivistelmä Esimerkkejä sosiaalisesta asemasta ja rooleista 260 ruplaa.
 • Testityö Esimerkkejä sosiaalisesta asemasta ja rooleista 220 ruplaa.

Hanki valmis työ tai asiantuntija-apua opintoprojektiisi. Selvitä kustannukset

Samalla on korostettava, että sosiaalisten asemien kirjo on melko laaja. On tiloja, jotka ihminen saa syntymänsä yhteydessä, ja on sellaisia, jotka hän hankkii koko elämänsä ajan kokeillen itseään erilaisissa elämissä. Tiloja ovat myös ne, jotka yhteiskunta antaa henkilölle, ja ne, jotka hän saavuttaa vain omilla ponnisteluillaan ja omistautumisellaan.

Määritä henkilön tärkein sosiaalinen asema ja läpäisy. Esimerkiksi tärkein ja yleinen on henkilön asema ja toinen tila on sellaisen valtion kansalaisen tila, jossa henkilö asuu. Päätilojen luettelo voi sisältää myös esimerkiksi:

 1. Yksilön suvaitsevainen asema;
 2. Yksilön taloudellinen asema;
 3. Yksilön poliittinen asema;
 4. Yksilön uskonnollinen asema.

Tilat voivat olla myös jaksollisia, joita syntyy ihmisessä tietyssä elämäntilanteessa. Ne muuttuvat hyvin äkillisesti, eikä yksilö itse huomaa, että hänellä oli tämä asema tiettynä ajanjaksona. Tämä voi olla ohikulkijan tai potilaan, matkustajan tai asiakkaan, lakossa osallistujan tai tapahtuman vierailijan tila..

Esitä kysymys asiantuntijoille ja saat vastauksen 15 minuutissa!

Mitä tehdä ongelmien välttämiseksi?

 1. Määritä itsellesi MERKITTÄVÄT sosiaaliset roolit ja tapa niiden toteutumiseksi.
 1. Kuvaile käyttäytymismallia tässä sosiaalisessa roolissa tämän roolin merkityksen ja merkityksen perusteella.
 1. Esittele ajattelujärjestelmäsi siitä, miten käyttäytyä tietyssä sosiaalisessa roolissa.
 1. Kuvaile, kuinka sinulle tärkeät ihmiset edustavat tätä sosiaalista roolia.
 1. Arvioi todellinen käyttäytyminen, löydä ristiriita.
 1. Säädä käyttäytymistäsi niin, että rajojasi ei rikota ja tarpeesi täyttyvät.

Käsite psykologiassa

Yhteiskunta on mekanismi, jolla on monimutkaiset säännöt ja suhteet, jotka ovat kehittyneet sen kehityksen aikana ja edustavat tiettyjä arvoja ja asenteita. Tässä mekanismissa jokainen osallistuu sosiaalisen ryhmän olemassaoloon. Siksi hänelle asetetaan erityisiä odotuksia - kuinka hänen pitäisi käyttäytyä muiden käsityksen mukaan oikeasta käyttäytymisestä.
Mikä on sosiaalinen rooli? 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla tämä laatu esitettiin yhteiskunnan luomana normijärjestelmänä. Samalla se nimettiin myös peliksi, jossa yksilö oppii asiaankuuluvat lait ja tuli osaksi yhteiskuntaa. Tänään voimme sanoa, että tämä on yksilön yritys yhdistää yksilö yleisesti hyväksyttyyn..

Tämä on siis ympäröivän todellisuuden odotus siitä, että henkilö, jolla on tietty asema, mukauttaa käyttäytymistään sen mukaisesti..

Gdz Bogolyubov L.N. sosiaalitieteiden oppikirjan 8. luokan 14 kohtaan

Tekijät: Bogolyubov L.N., Ivanova L.F.
Vuosi: 2014
Kuvaus: Gdz oppikirjaan ⁠Bogolyubov L.N., Ivanova L.F. yhteiskuntatieteissä 8. luokalle. Reshebnikin sivuilta löydät kokeneiden asiantuntijoiden tekemät valmiit kotitehtävät, suuret ja lyhyet muistiinpanot, yksityiskohtaiset ja pätevät vastaukset kysymyksiin, oikeat ratkaisut testeihin, erinomaiset esseet ongelmiin ja työpajoihin.

Bogolyubov-luokka 8 / kohta 14

§neljätoista. Sosiaaliset tilat ja roolit.

1. Mikä määrää henkilön aseman?

Henkilön asema määrää: tulot, ammatin, iän, sukupuolen, siviilisäädyn.

2. Kuinka määrätty tila eroaa saavutetusta??

Määritetyn aseman saavuttaa henkilö ilman hänen konkreettisia ponnistelujaan (esimerkiksi hänen ikänsä kasvaa vuosittain). Ja saavutetun statuksen saavuttamiseksi yksilön on haluttava sitä ja toteutettava tietoisia toimia sen saamiseksi. (Esimerkiksi avioliitto. Saavutettu asema - aviomies / vaimo).

3. Mitkä ovat nuorten asema yhteiskunnassa??

Nuorten sosiaalisen aseman pääpiirteet ovat epävarmuus, suuntautuminen (kohteesta toiseen), dynaamisuus, eriarvoisuus.

4. Mitä "sosiaalisen roolin" käsite sisältää?

Sosiaalinen rooli on käyttäytyminen, jota odotetaan tietyltä sosiaaliselta asemalta. Sosiaaliset roolit ovat joukko vaatimuksia, jotka yhteiskunta asettaa yksilölle, samoin kuin toimet, jotka henkilön, jolla on tietty asema sosiaalisessa järjestelmässä, on suoritettava. Henkilöllä voi olla monia rooleja.

Lasten asema on yleensä aikuisten alainen, ja lasten odotetaan olevan kunnioittavia jälkimmäisten suhteen. Sotilaan asema eroaa siviiliasemasta; sotilaiden rooli liittyy riskinottoon ja valan vannomiseen, mikä ei päde muille väestöryhmille. Naisten asema eroaa miesten asemasta, ja siksi heidän odotetaan käyttäytyvän eri tavalla kuin miehet..

Jokaisella yksilöllä voi olla suuri määrä statuksia, ja hänen ympärillään olevilla on oikeus odottaa hänen suorittavan rooleja näiden tilojen mukaisesti. Tässä mielessä asema ja rooli ovat saman ilmiön kaksi puolta: jos asema on joukko oikeuksia, etuoikeuksia ja velvollisuuksia, rooli on toiminta tämän oikeuksien ja velvollisuuksien joukossa.

Mitä sisältyy sosiaalisen roolin käsitteeseen

Wikimedia Foundation. 2010.

 • Chachba, Alexander Konstantinovich
 • Fantozzi (elokuva)

Katso, mikä "sosiaalinen rooli" on muissa sanakirjoissa:

SOSIAALINEN ROOLI on normatiivisesti hyväksytty, suhteellisen vakaa käyttäytymismalli (mukaan lukien toimet, ajatukset ja tunteet), jonka yksilö toistaa riippuen sosiaalisesta asemasta tai asemasta yhteiskunnassa. "Roolin" käsite otettiin käyttöön toisistaan ​​riippumatta...... Uusin filosofinen sanakirja

Sosiaalinen rooli on stereotyyppinen ihmiskäyttäytymismalli, jonka objektiivisesti asettaa yksilön sosiaalinen asema sosiaalisten tai henkilökohtaisten suhteiden järjestelmässä. Roolin määräävät: nimi; yksilön asema; sosiaalisten suhteiden järjestelmässä suoritettu tehtävä; ja...... Liiketoiminnan sanasto

social role - socialinis vaidmuo statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus elgesio būdų visuma, būdinga kuriai nors veiklos sričiai. Visuomeninis individo statusas (užimama vieta, pareigos ir atsakomybė) visiems lūkestį, kad vaidmuo bus atliktas pagal …… Enciklopedinis edukologijos žodynas

social role - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas defintis Laikymasis normų, nustatančių, kaip turi elgtis tam tikros socialinės padėties žmogus. atitikmenys: angl. sosiaalinen roolitila vok. soziale Rolle, f rus. rooli; sosiaalinen rooli... Sporto terminų žodynas

social role - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultura and sportas defintis Socialinio elgesio model, tam tikras elgesio pavyzdys, kurio tikimasi iš atitinkamą socialinę vietą užimančio ihmisen. atitikmenys: angl. sosiaalinen roolitila vok. soziale...... Sporto terminų žodynas

Sosiaalinen rooli - (katso Sosiaalinen rooli)... Ihmisen ekologia

Sosiaalinen rooli - Normaalisti yhteiskunnan hyväksymä käyttäytymistapa, joka odotetaan kaikilta, joilla on tietty sosiaalinen asema. Henkilö omaksuu tietylle yhteiskunnalle tyypilliset sosiaaliset roolit sosiaalistumisprosessissaan. S.r. liittyy suoraan...... Sosiolingvististen termien sanakirja

SOSIAALINEN ROOLI - Katso rooli... Psykologian selittävä sanakirja

SOSIAALINEN ROOLI on normatiivisesti hyväksytty, suhteellisen vakaa käyttäytymismalli (mukaan lukien toimet, ajatukset ja tunteet), jonka yksilö toistaa riippuen sosiaalisesta asemasta tai asemasta yhteiskunnassa. R.-käsite otettiin käyttöön toisistaan ​​riippumatta...... Sosiologia: tietosanakirja

SOSIAALINEN ROOLI - on jokin tehtävä, normatiivisesti hyväksytty käytöstapa, jota odotetaan jokaiselta tiettyä tehtävää hoitavalta; rooli on ymmärrettävä kahdessa mielessä: henkilön asemana ryhmässä. ja tämän säännöksen konkreettisena suoritusmuotona. (ND...... Sanakirja uraneuvonnasta ja psykologisesta tuesta

Henkilön sosiaalinen rooli - mitä ovat

Idän viisaat sanovat, että kohtalo määrittelee ihmisen olemassaolon. Somerset Maugham vertaa elämää teatteriin, jossa kaikilla on ennalta määrätty sosiaalinen rooli, mutta kaikki eivät pelaa sitä haasteena.

Mikä on roolisi yhteiskunnassa

Syntymän ensimmäisistä minuuteista lähtien henkilö on jo valmistautunut paikkaan yhteiskunnassa. Ympäristö vaikuttaa siihen, kuinka vauva kasvaa. Jotkut ihmiset noudattavat täysin maailman normeja. Toiset - käyttäytymällä joutuvat antagonismiin hänen kanssaan. Yksikään henkilö ei jää järjestelmän ulkopuolelle.

Määritelmä psykologiassa

Sosiaalitiede tutkii kaikkia ihmiselämän aloja. Aihe siitä, mistä tämä on niin sosiaalinen rooli, ei myöskään jäänyt huomaamatta psykologien toimesta. Heitä kiinnostaa eniten ihmisten käyttäytymismotiivit ja arvioivat, miten toimet sopivat hyväksyttyihin normeihin.

Jokainen kehitysprosessissa oleva yhteiskunta kehittää omat tilansa ja käyttäytymismallinsa. Nämä kaksi käsitettä ovat yhteydessä toisiinsa - toinen määritetään ensimmäisen perusteella. Siksi ihmisen sosiaaliset roolit orjajärjestelmässä ovat pohjimmiltaan erilaisia ​​kuin kapitalistisessa maailmassa kehittyneet tai ilmenevät yhteiskunnassa, jolla on demokraattinen perusta..

Lisäinformaatio. Rooli yhteiskunnassa on eräänlainen käyttäytymismalli, jota ihmisen on noudatettava. Standardit määräävät ympäristö ja kasvatus, nämä tekijät voivat poiketa normeista maailmanlaajuisesti.

Sosiaalisten roolien ominaisuudet

Maailma on niin monipuolinen, että ei riitä pelaamaan vain yhtä roolia. Kussakin kuvassa henkilön alisteisuus yleisiin malleihin on erilainen. Käyttäytymismallien olemuksen ymmärtämiseksi ne tulisi hajottaa näkökohtiin.

Sosiaalisen roolin osat

AspektiTyypillinen
MittakaavaYhdellä henkilöllä on useita rooleja samanaikaisesti, ja ne määrittävät ihmissuhteet
Menetelmä hankkimiseksiNiitä on 2: rooli, jonka ennalta määrittelee sukupuoli, ikä jne. Ja joka on hankittu elämänprosessissa (ammatti, koulutus)
MuodostusYksilöiden väliset suhteet yhteiskunnassa voivat olla tiukasti muodollisia tai epävirallisia sekä yhdistää molemmat näkökohdat.
MotivaatioOn tavoitteita ja motiiveja, jotka saavat henkilön suorittamaan tiettyjä toimia

Erilaisia ​​sosiaalisia rooleja

Roolin on oltava sosiaalisten instituutioiden, henkilökohtaisten ja sosiaalisten suhteiden normien mukainen. Hän on kasvoton, ei sovitettu kuhunkin tiettyyn henkilöön. Yksilön elämän eri vaiheissa hänen roolinsa ovat erilaiset. Yhteiskunnan kehittyessä se tarkoittaa, että käyttäytymismallit korjataan.

Sosiaalisen roolin arvo ihmiselämässä

On epärealistista olla olemassa yhteiskunnan ulkopuolella. Liityksesi sinuun, sinun on noudatettava vakiintuneita standardeja. Ihmiset on koulutettu lapsuuden käyttäytymismalleihin. Iän myötä roolit muuttuvat (vauva muuttui koululaiseksi, sitten opiskelijaksi jne.). Jokaisessa vaiheessa sinun on sopeuduttava uuteen tilaan, annettava eri rooli.

Samanaikaisesti on tarpeen hallita muita kuvia. Alussa yksilö on yksinkertaisesti jonkun poika ja pojanpoika. Sitten häntä kutsutaan sulhaseksi, myöhemmin mieheksi ja isäksi..

Kussakin vaiheessa muita lisätään henkilökohtaisiin (epävirallisiin) suhteisiin. Lapsi käy päiväkodissa, koulussa, menee yliopistoon tai töihin. Jokaisella näistä ryhmistä on oma hierarkia ja tietyt käyttäytymisnormit, joiden noudattamista siitä odotetaan..

Mitä suurempi roolivalikoima on, sitä helpompaa ihmisellä on sopeutua elämään. Ensin sinun täytyy mukautua kuvien runsauteen, jota kaikki eivät onnistu. Dynaaminen siirtyminen ikäryhmästä toiseen on tärkeä. Muussa tapauksessa rooleja suoritettaessa syntyy konfliktitilanteita..

On myös opittava sopeutumaan nopeasti yhteiskunnan rinnakkaisissa soluissa. Loppujen lopuksi perheen kehittämä käyttäytymismalli ei aina vastaa kunnolla koulusääntöjen määrittelemiä normeja, työtilannetta.

Huomautus! Jos joku pyrkii saavuttamaan tietyt korkeudet elämässä, hänen on hallittava uusia vastuita. Tämä on hyvä - kuvien monimuotoisuus tekee yksilöstä erittäin kehittyneen ja lisää mahdollisuuksia toteuttaa motivaationsa..

Kuinka sosiaalinen asema ja sosiaalinen rooli liittyvät toisiinsa

Kaksi ihmistä riittää hierarkian luomiseen. Ryhmä ihmisiä on jo selli, jossa jokaisella on oma roolinsa. Ryhmittymien moninaisuus on sosiaalinen järjestelmä, jossa paitsi ihmissuhteet ovat tärkeitä myös joidenkin kyky johtaa, toiset totella.

Mikä tahansa yhteiskunta on pyramidi, jossa jokaiselle vaiheelle annetaan tietty aste (matala, keskitaso, korkea). Ne muodostavat hierarkian, johon ryhmät kuuluvat. Mutta jopa erillisessä kerroksessa on sijoitus, joka määrittää jokaisen yhteisön jäsenen paikan..

Status - toiminnan motivaatio

Sosiaaliset roolit ja tilat liittyvät toisiinsa. Henkilön asema yhteiskunnassa tulkitsee käyttäytymisnorminsa ja määrittelee ennalta suhteet muihin. Toisin sanoen "mitä Jupiterille sallitaan, sitä ei sallita Härälle".

Roolipeleissä kaikki ei ole niin yksinkertaista - henkilöllä on samanaikaisesti useita tiloja. Niiden kokonaisuus on jaettu seuraaviin osiin:

 • liittyvät;
 • sukupuoli;
 • poliittinen;
 • taloudellinen;
 • uskonnollinen;
 • ammattilainen.

Pysyvien ja perustilojen lisäksi on väliaikaisia ​​ja jaksollisia. Kussakin luokassa yksilöllä on vastaava rooli. Se ei aina ole hallitsevassa asemassa hierarkiassa. Seuraava esimerkki voidaan mainita vahvistuksena. Rakas perheenisä, jolla on auktoriteetti sukulaispiirissä, on huomaamaton "harmaa hammas" työpaikallaan..

Tärkeä! Ero yhden henkilön eri toiminta-alueilla olevien tilojen välillä johtaa ristiriitoihin kaikissa hierarkioissa, mikä estää yksilöä täyttämästä rooliaan hyvin.

Yleensä kaikki tilat määrittelevät sosiaalisten suhteiden ominaisuudet. Arvot antavat tiettyjä etuoikeuksia ja oikeuksia, määrittelevät joukon vastuita. He sanelevat käyttäytymismallin. Siksi sosiaalinen rooli voidaan edustaa statusfunktiona, joka toteutetaan tietyssä yhteiskunnassa.

Sosiaalisten roolien tyypit

Kaikki roolit yhteiskunnassa on määritelty ennalta statuksilla ja ovat persoonattomia. Jokainen voi “kokeilla” mitä tahansa kuvaa. Kannattaa tulla rooliin, hän alkaa noudattaa tiettyä käyttäytymissuunnitelmaa antamalla kuvalle henkilökohtaiset ominaisuudet.

Siksi ei ole sataprosenttisesti identtistä roolien esitystä sekä lavalla että elämässä. Niin erilaiset tyypit ja sosiaaliset kuvat.

Roolit yhteiskunnassa

ErilaisiaOminaisuudet:
YksilöHe ovat persoonattomia ja määrittävät statusaktiviteetit kaikilla elämän tasoilla. Jaettu luokkiin:
• ammatillinen toiminta;
• väestörakenne (hierarkia perheessä);
• sosio-seksuaalinen (jakautuminen miehiin ja naisiin).
Jokaisella roolilla on kulttuurin määrittelemät ja yhteiskunnan vahvistamat käyttäytymismallit
IhmissuhdeMääritetään ihmisten suhteessa. Ne ovat värillisiä tunnesävyillä ja kuuluvat tiettyihin henkilöihin. Yleensä ihmiset, joilla on kirkas luonne, ovat johtavassa asemassa, ja "harmaista hiiristä" tulee usein syrjäytyneitä

Ihmissuhde-roolit eivät ole niin pitkälti elämän määrittelemiä kuin ympäristöön kuuluvien ihmisten asettamat ja määrittelemät. Luottaen omiin tunteisiinsa ja tunteisiinsa suhteessa tiettyyn henkilöön, ihmiset antavat hänelle tiettyjä ominaisuuksia (ystävällinen tai itsekäs, kerskainen tai pelkurimainen, valehtelija tai totuuden rakastaja).

Nuorten uudet sosiaaliset roolit

Mitä kauemmin on joukko ihmisiä, jotka noudattavat tiettyjä standardeja, sitä vaikeampi on muuttaa käyttäytymisstereotypioita. Ei ole helppoa erota hallitsevista asemista. Mutta "kaikki maailmassa virtaa, kaikki muuttuu siinä". Tämä johtaa usein isien ja lasten ongelmaan..

Termi "nuoriso" muuttaa ikäryhmää aikakausittain. Useita vuosisatoja sitten lapsuuskausi oli lyhyt - he tulivat aikuisuuteen 16-vuotiaana, ja kaikki siihen liittyvät vastuut. Tämän ikäisiä nykyaikaisia ​​poikia ja tyttöjä pidetään edelleen teini-ikäisinä.

Sosiologia antaa nuorisoaseman yli 18-vuotiaille ja 25-vuotiaille (joskus 30). Psykologia vakuuttaa, että nuorisotajunnan määrittelemiselle ei ole ikärajaa. Voit tarkastella elämää kypsästi 16-vuotiaana ja olla 35-vuotias infantiili, joka on täysin riippuvainen vanhemmista.

Joka tapauksessa 18-vuotiaasta lähtien jokaisella maan kansalaisella on perustuslain mukaan oikeus muuttaa "lapsen" rooli "aikuiseksi". Tämä määrää hänen asemansa yhteiskunnassa, antaa uusia oikeuksia ja tarjoaa laajemmat mahdollisuudet.

Tuloksena - tunne heidän merkityksestään tässä maailmassa. 1800-luvun loppuun asti. nuorten osalta kaikki päätökset tekivät vanhemmat (huoltajat): kuka työskennellä, kuka mennä naimisiin. Koulutus ei ollut kaikkien saatavilla. Nykyään nuoret miehet ja naiset tekevät useimmissa tapauksissa oman käsityksensä, yrittäessään yhtä tai toista yhteiskunnan roolia.

Joillekin aikuisuus alkaa myöhään. Avioliittoa lykätään määräämättömäksi ajaksi: korkeakoulujen valmistuttua ja ammatin saatuaan. Joku ei yritä perustaa perhettä ollenkaan ja on tyytyväinen avoimeen suhteeseen. Tämä käyttäytyminen on hyvin modernin yhteiskunnan moraalin puitteissa..

Kansalaisen sosiaalinen rooli, esimerkkejä elämästä

Maailma luo käyttäytymismalleja, mutta ne eivät ole jäykkiä. Ihmisillä on oikeus valita tietoisesti roolinsa ja seurata niitä toistaiseksi. Halutessasi voit muuttaa perustilaa missä tahansa vaiheessa.

Kansalaisen sosiaalinen asema

Huomautus! Jos asut selkeästi ohjelmoidun algoritmin mukaisesti ja jopa sisäisen "minä" vastakohtana, olemassaolo muuttuu kärsimykseksi, jonka voittamisessa voit menettää itsesi ihmisenä.

Esimerkiksi yhteiskunta määrittelee Isänmaan puolustajan roolin nuorille miehille, jotka ovat saavuttaneet luonnosajan, määrittelemällä heille ennalta lyhytaikaisen palveluksen armeijassa. Eräs kaveri, joka on kasvanut perheessä, jossa on pasifistisia näkemyksiä elämästä, yrittää välttää tämän vastuun. Mutta tämä ei estä häntä suorittamasta muita rooleja: poika, aviomies, hyvä työntekijä jne..

Oletettuaan monien toimintojen suorittamisen eri ryhmissä, yksilö ei hallitse kaikkialla. Korkeasti koulutettu nainen on johtava tuottaja. Tehtaan johto kuuntelee hänen mielipiteitään. Saapuessaan kotiin hän on kasvoton osa perhettä, jossa anoppi hallitsee kaikkea..

Tilarooleja voidaan käsitellä eri tavoin. Jos henkilöllä on valta, hän nauttii siitä täysillä. Lisäksi hänen käyttäytymisensä yhdessä sosiaalisessa ryhmässä ei ole aina sopusoinnussa toisen käyttäytymisen kanssa. Yhden tutkimuslaitoksen osaston päällikkönä kansalainen K. nauttii kollegoidensa kunnioituksesta ja rakkaudesta. Ystäviensä joukossa häntä pidetään ”yrityksen sieluna”. Mutta kotona hän on todellinen tyranni, jota hänen vaimonsa ja lapset pelkäävät.

Jokaisella roolilla on oma naamio

Kerran "helman tuominen" oli häpeällistä tytölle ja hänen perheelleen. Moderni yhteiskunta on uskollisempi tällaisille henkilöille. Voimme sanoa, että "yksinhuoltajaäidin" asemasta on jo tullut tavallisesti jokapäiväistä. Nuori opiskelija tai vanhempi insinööri (kirjanpitäjä, opettaja jne.) Eivät nyt häpeä pelata tätä roolia..

Huolimatta siitä, että käyttäytymismallit luodaan sosiaalisen tilan avulla, ihmisillä on oikeus toimia roolinsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä on tae maailman harmoniasta ja olemassaolon merkityksestä.

Mikä on sosiaalinen rooli ja sen merkitys ihmiselle

Sosiaalinen rooli on erityinen toimintaryhmä tai malli ihmisen käyttäytymisestä sosiaalisessa ympäristössä, jonka määrää hänen asema tai asema. Ympäristön (perhe, työ, ystävät) muutoksesta riippuen myös sosiaalinen rooli muuttuu..

Tyypillinen

Sosiaalisella roolilla, kuten kaikilla psykologian käsitteillä, on oma luokittelunsa. Amerikkalainen sosiologi Talcott Parsons tunnisti useita ominaisuuksia, joita voitaisiin käyttää kuvaamaan henkilön sosiaalista roolia:

 • Mittakaava. Sosiaalisen roolin "laajuuteen" vaikuttaa ihmisten välisten ihmissuhteiden leveys. Mitä läheisemmin he kommunikoivat, sitä suurempi merkitys heidän toistensa elämässä on. Silmiinpistävä esimerkki tällaisesta suhteesta on puolisoiden välinen suhde;
 • Menetelmä tietyn roolin saamiseksi erotetaan määrätty ja saavutettu. Määritä käyttäytymismalli, jonka sanelee sukupuoli tai ikä. Näissä tapauksissa henkilön ei pitäisi tehdä paljon vaivaa perustellakseen yleistä mielipidettä. Saavutettavissa oleviin sosiaalisiin rooleihin kuuluvat uran virstanpylväät sekä käytännössä kaikki henkilökohtaiset saavutukset;
 • Muodollisuuden osalta sosiaalisen roolin valinta ja muodostaminen voi tapahtua tiettyjen sääntöjen ja lakien mukaisesti tai se voidaan asettaa mielivaltaisesti. Esimerkiksi työntekijöiden välistä asepalvelussuhdetta säätelevät tiukat säännöt, ja kahden ystävän suhde perustuu tunteisiin ja tunteisiin;
 • Jokainen henkilö valitsee myös käyttäytymismallin yhteiskunnassa tiettyjen motiivien mukaan: henkilökohtainen hyöty, urakehitys, läheisyyden tarve ja paljon muuta..

Muodostumisvaiheet

Sosiaalista roolia ei luoda minuutissa tai yhdessä yössä. Yksilön sosiaalistamisen täytyy käydä läpi useita vaiheita, joita ilman normaali sopeutuminen yhteiskunnassa ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Ensinnäkin henkilön on opittava tietyt perustaidot. Tämä sisältää käytännön taitoja, jotka opimme lapsuudesta, sekä ajattelutaitoja, jotka parantavat elämänkokemuksen hankkimista. Koulutuksen päävaiheet alkavat ja tapahtuvat perheessä.

Seuraava vaihe on koulutus. Tämä on pitkä prosessi, ja voimme sanoa, että se ei pääty koko elämän ajan. Koulutusta hoitavat oppilaitokset, vanhemmat, tiedotusvälineet ja paljon muuta. Tähän prosessiin liittyy valtava määrä tekijöitä..

Myöskään henkilön sosiaalistaminen ei ole mahdollista ilman koulutusta. Tässä prosessissa pääasia on henkilö itse. Yksilö valitsee tietoisesti haluamasi tiedot ja taidot.

Seuraavat tärkeät sosiaalistumisen vaiheet: suojelu ja sopeutuminen. Suojaus on joukko prosesseja, joiden ensisijainen tarkoitus on vähentää traumaattisten tekijöiden merkitystä potilaalle. Henkilö yrittää intuitiivisesti suojautua moraalisilta epämukavuuksilta turvautumalla erilaisiin sosiaalisen suojelun mekanismeihin (kieltäminen, aggressio, sorto ja muut). Sopeutuminen on eräänlainen jäljittelyprosessi, jonka ansiosta ihminen sopeutuu kommunikointiin muiden ihmisten kanssa ja ylläpitää normaalia yhteyttä.

Henkilön sosiaalistaminen on pitkäaikainen prosessi, jonka aikana henkilö hankkii paitsi henkilökohtaisen kokemuksensa myös tarkkailee ympärillään olevien ihmisten käyttäytymistä ja reaktioita. Luonnollisesti sosiaalistumisprosessi on aktiivisempi lapsuudessa ja murrosiässä, jolloin psyyke on alttiin ympäristövaikutuksille, kun henkilö etsii aktiivisesti paikkansa elämässä ja itsessään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muutoksia ei tapahdu vanhemmassa iässä. Uusia sosiaalisia rooleja ilmestyy, ympäristö muuttuu.

Kohdista ensisijainen ja toissijainen sosiaalistuminen. Ensisijainen on itse persoonallisuuden ja sen ominaisuuksien muodostumisprosessi, ja toissijainen viittaa jo ammatilliseen toimintaan.

Sosialisointiagentit ovat ihmisryhmiä, yksilöitä, joilla on suora vaikutus sosiaalisten roolien etsintään ja muodostumiseen. Niitä kutsutaan myös sosiaalistamislaitoksiksi..

Vastaavasti sosiaalistumisen tekijät ovat ensisijaisia ​​ja toissijaisia. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat perheenjäsenet, ystävät, tiimi (päiväkoti ja koulu) sekä monet muut ihmiset, jotka vaikuttavat persoonallisuuden muodostumiseen koko tietoisen elämän ajan. Heillä on tärkein rooli jokaisen ihmisen elämässä. Tämä voidaan selittää paitsi informatiivisella ja henkisellä vaikutuksella myös läheisen suhteen emotionaalisella taustalla. Tänä aikana nämä ominaisuudet asetetaan, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat toissijaisen sosiaalistumisen tietoiseen valintaan..

Vanhempia pidetään oikeutetusti sosiaalistamisen tärkeimpinä tekijöinä. Jopa vastuuttomassa iässä lapsi alkaa kopioida vanhempiensa käyttäytymistä ja tapoja tullakseen hänen kaltaisikseen. Sitten isästä ja äidistä ei tule vain esimerkki, vaan he itse vaikuttavat aktiivisesti persoonallisuuden muodostumiseen.

Sosialisoitumisen toissijaiset tekijät ovat yhteiskunnan jäseniä, jotka osallistuvat henkilön kasvuun ja muodostumiseen ammattilaisena. Näihin kuuluvat työntekijät, johtajat, asiakkaat ja ihmiset, jotka ovat yhteydessä yksilöön hänen tehtävänsä vuoksi..

Prosessit

Yksilön sosiaalistaminen on melko monimutkainen prosessi. Sosiologien on tapana erottaa kaksi vaihetta, jotka ovat yhtä tärkeitä kunkin sosiaalisen roolin etsimiselle ja kehittämiselle..

 1. Sosiaalinen sopeutuminen on ajanjakso, jonka aikana henkilö tutustuu yhteiskunnan käyttäytymissääntöihin. Henkilö sopeutuu, oppii elämään hänelle uusien lakien mukaisesti;
 2. Sisäistymisvaihe ei ole yhtä tärkeä, koska tämä aika on tarpeen uusien ehtojen täydelliseksi hyväksymiseksi ja niiden sisällyttämiseksi jokaisen ihmisen arvojärjestelmään. On muistettava, että tässä vaiheessa tiettyjä vanhoja sääntöjä ja perusteita kiistetään tai tasoitetaan. Tämä on väistämätön prosessi, koska jotkut normit ja roolit ovat usein ristiriidassa olemassa olevien kanssa..

Jos jossakin vaiheessa tapahtui "epäonnistuminen", niin tulevaisuudessa rooliristiriitoja saattaa ilmetä. Tämä johtuu yksilön kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta täyttää valitsema rooli..

Sosiaaliset roolit - mitä se on psykologiassa. Rakenne ja tyypit

Hei, rakkaat blogin KtoNaNovenkogo.ru lukijat. Henkilön, jolla on tietty asema yhteiskunnassa, on vastattava häntä: käyttäydy niin kuin hänen asemansa määrää.

Hän suorittaa useita toimintoja, noudattaa asemaansa vastaavaa käyttäytymisviivaa eli "pelaa" sosiaalista roolia. Mitä ovat sosiaaliset roolit, mitä ne ovat ja mihin ne on keksitty - tämän päivän artikkelin aihe.

Määritelmä ja ominaisuudet

Sosiaalisen roolin olemassaolo on elintärkeää funktionaaliselle ja vuorovaikutteiselle yhteiskunnan ymmärtämiselle. Tämä käsite edellyttää seuraavaa:

 1. Työnjako yhteiskunnassa muuttuu erilaisten erikoistuneiden tehtävien, joita kutsutaan rooleiksi, yhdistämismuodoksi. Ne sisältävät sopivat sallitut käyttäytymismuodot ja toimet tunnettujen sosiaalisten normien ohjaamana..
 2. Roolit ovat yksilöillä, joita kutsutaan toimijoiksi (yhtenäisen mallikielen luokituksen mukaan).
 3. Kun ihmiset hyväksyvät sosiaalisen aseman (ts. Pitävät sitä laillisena ja rakentavana), heille aiheutuu kustannuksia tiettyjen normien noudattamisesta sekä heidän on vastattava sille annettujen käytännesääntöjen rikkojista..
 4. Tilojen muuttuminen voi tehdä sosiaalisesta toiminnasta vanhentuneen tai laittoman, jolloin julkinen paine voi johtaa sen muutokseen.
 5. Odotukset palkinnoista ja rangaistuksista sekä tyytyväisyys prososiaaliseen käyttäytymiseen selittävät, miksi ihmiset täyttävät roolivaatimukset..

Tätä käsitettä tarkastellaan yhteiskuntatieteessä, sosiologiassa ja organisaatioteoriassa. Sosiaalisten roolien luokittelu sisältää seuraavat luokat:

 • kulttuurinen;
 • sosiaalinen erilaistuminen;
 • erityistilanne;
 • biososiologinen;
 • sukupuoli.

Elämässään ihmiset kohtaavat erilaisia ​​sosiaalisia toimintoja. Joskus heidän on täytettävä useita rooleja samanaikaisesti eri tilanteissa. Sosiaaliset roolit kehittyvät: jotkut katoavat ja toiset muuttuvat.

Ne voidaan saavuttaa, liittää tai satunnaisesti osoittaa eri tilanteissa. Saavutettu asema otetaan vapaaehtoisesti, se heijastaa henkilökohtaisia ​​taitoja, kykyjä ja ponnisteluja, kun taas annettu asema on yleensä henkilölle määrätty asema. Se osoitetaan yksilöille tai ryhmille ottamatta huomioon heidän ansioitaan tiettyjen heidän valvonnan ulkopuolella olevien piirteiden vuoksi..

Yksilön tyypilliset sosiaaliset roolit voivat olla puolipysyviä tai väliaikaisia. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat opiskelijat, nuoret, äidit, kuluttajat. Tolcott Parsonsin esimerkki sairaan ihmisen sosiaalisesta roolista 1940-luvun lopulla on hyvä esimerkki. Tässä siirtymävaiheessa henkilö vapautuu tavallisista toiminnoistaan, mutta hänen odotetaan täyttävän väliaikaiset käyttäytymisstandardit - noudattavan lääkäreiden ohjeita ja yrittävän toipua..

Monissa tehtävissä ihmisten on täytettävä tietyt biologiset tai sosiologiset ehdot. Esimerkiksi pieni lapsi tai nuori ei yleensä voi ottaa äidin biologista roolia..

Toiset vaativat koulutusta tai kokemusta. Useimmissa kulttuureissa lääkäreiden on oltava koulutettuja ja sertifioituja ennen lääketieteen harjoittamista.

Sosiaalinen rooli - mikä se on?

Määritelmän mukaan sosiaalinen rooli on käyttäytymistä, jonka yhteiskunta on pitänyt hyväksyttävänä tietyssä asemassa oleville ihmisille. Henkilön sosiaaliset roolit muuttuvat sen mukaan, kuka hän on tällä hetkellä. Yhteiskunta määrää pojan tai tyttären käyttäytyvän samalla tavalla kuin esimerkiksi työntekijä, äiti tai nainen.

Mitä sosiaalisen roolin käsite sisältää:

 1. Henkilön käyttäytymisreaktiot, hänen puheensa, teot, teot.
 2. Yksilön ulkonäkö. Hänenkin on noudatettava yhteiskunnan normeja. Mies, jolla on mekko tai hame useissa maissa, nähdään negatiivisesti, aivan kuten toimiston päällikkö, joka tulee töihin likaisessa kaapussa.
 3. Yksilön motivaatio. Ympäristö hyväksyy ja reagoi negatiivisesti paitsi ihmisten käyttäytymiseen myös hänen sisäisiin pyrkimyksiinsä. Motiiveja arvioidaan muiden ihmisten odotusten perusteella, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn käsitykseen. Morsian, joka menee naimisiin aineellisten hyötyjen takia, koetaan tietyissä yhteiskunnissa negatiivisesti, häneltä odotetaan rakkautta ja vilpittömiä tunteita eikä kaupallisuutta.

Kehitystekijät

Roolin kehittymiseen voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien kulttuurinen tai tilanne sekä sosiaalinen ja geneettinen taipumus. Sosiaalinen järjestelmä asettaa ihmiset usein tiettyihin tehtäviin kokenut sosiaalisten tilanteiden perusteella..

Ihmiset ottavat heille luonnollisia kantoja. Ne, joilla on urheilullinen kyky, toimivat usein urheilijoina. Henkiseen työhön alttiilla henkilöillä on yleensä koulutukseen ja tietoon omistetut roolit. Tämä ei tarkoita sitä, että heidän on valittava vain yksi polku, koska kuka tahansa voi pelata useita rooleja. Eri kulttuurit arvostavat tiettyä käyttäytymistä eri tavalla. Rooleja voidaan luoda tai muuttaa tilanteen perusteella, jossa henkilö on oman vaikutusvaltansa ulkopuolella.

Sosiaaliset toiminnot muodostuvat usein murrosiässä, kun vanhemmat ottavat lapsensa mukaan tiettyihin ohjelmiin (piireihin, osastoihin, oppilaitoksiin), mikä lisää todennäköisyyttä, että lapsi suorittaa täsmälleen roolin, jossa hän vietti jonkin aikaa.

Merkkejä sosiaalisesta roolista

Tämä käsite liittyy myös ammattiin ja ihmisen toiminnan tyyppiin. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten sosiaalinen rooli ilmenee. Odotamme erilaista ulkonäköä, puhetta ja tekoja yliopiston opiskelijalta ja opiskelijalta. Naisen ei ymmärryksemme mukaan pitäisi tehdä sitä, mikä sisältyy miehen normaalin käyttäytymisen käsitteeseen. Ja lääkärillä ei ole oikeutta toimia työympäristössä samalla tavalla kuin myyjä tai insinööri. Sosiaalinen rooli ammatissa ilmenee ulkonäöstä, termien käytöstä. Näiden sääntöjen rikkomista voidaan pitää huonona asiantuntijana.

Rooliteoria

Rooliteoria on tapaustutkimus roolinmuodostuksesta, joka selittää voimat, jotka saavat ihmiset kehittämään odotuksia omasta ja muiden käyttäytymisestä. Sosiologi Bruce Biddlen mukaan teoriaa on viisi päämallia:

 1. Toiminnallinen, joka pitää roolien kehittämistä tietyn sosiaalisen aseman perusnormeina.
 2. Symbolinen vuorovaikutteinen teoria, joka pitää tuloa käyttäytymisvasteiden yksilöllisen tulkinnan tuloksena.
 3. Rakenteellinen, joka käyttää matemaattisia ideoita ja korostaa yhteiskunnan, ei ihmisen vaikutusta.
 4. Organisaatiomainen, tutkitaan roolien kehitystä ryhmissä.
 5. Kognitiivinen teoria, jonka sosiologit tiivistävät "odotusten ja käyttäytymisen väliseksi suhteeksi".

Funktionaalisuus ja yksimielisyys

Funktionaalinen lähestymistapa teoriaan, joka on pääosin lainattu antropologiasta, käsittelee roolia joukkoa odotuksia, joita yhteiskunta asettaa yksilölle. Sanattomalla yksimielisyydellä jotkut käyttäytymismallit katsotaan sopiviksi ja toiset sopimattomiksi.

Status on toimijan asema, ja rooli on siihen liittyvä odotettu käyttäytyminen. Tietenkään ne eivät rajoitu ammatilliseen asemaan. Se, että lääkärin tehtävä työpäivän aikana on osoitettu yhdelle henkilölle, ei estä häntä ottamasta muita tehtäviä eri aikoina - aviomies, vaimo, ystävä, isä, äiti jne..

Vuorovaikutus tai sosiaalinen toiminta

Interaktiivisessa sosiaaliteoriassa roolikäsite on kriittinen. Interakcionistinen määritelmä edeltää funktionalistista määritelmää. Roolia tässä käsitteessä ei ole kiinteä tai määrätty, vaan jotain, josta ihmisten välillä keskustellaan jatkuvasti epävarmalla, luovalla tavalla. Filosofi George Herbert Mead tutki tätä järjestelmää vuonna 1934 tehdyssä teoksessa Mind, Me and Society..

Meadin tärkein kiinnostus oli tapa, jolla lapset oppivat tulemaan osaksi yhteiskuntaa ottamalla luovasti kantoja, tarkkailemalla ja jäljittelemällä muita. Tämä tehdään aina vuorovaikutteisesti, ei ole järkevää ajatella toimintoa vain yhdelle henkilölle, joka tekee yhteistyötä ja kilpailee muiden kanssa. Aikuiset käyttäytyvät samalla tavalla: he ottavat roolit niiltä, ​​jotka näkevät ympärillään, mukauttavat niitä luovasti ja testaavat sitten sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana ja joko hyväksyvät tai muuttavat niitä..

Sosiaaliset normit

Tämän teorian mukaan ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa suuresti heidän käsityksensä siitä, miten muut sosiaalisen ryhmän jäsenet käyttäytyvät. Kun yksilöt ovat deindikoituneessa tilassa, he näkevät itsensä vain ryhmäidentiteettinä. Heidän käyttäytymistään todennäköisesti ohjaavat yksinomaan ryhmänormit. Jälkimmäisillä on voimakas vaikutus käyttäytymiseen ja ne voivat ohjata sitä vain, kun ne aktivoidaan ilmeisillä muistutuksilla tai hienovaraisilla vihjeillä..

Ihmiset noudattavat sosiaalisia periaatteita pakottamisen, sisäistämisen, jakamisen muiden ryhmän jäsenten kanssa ja usein aktivoimisen kautta. Normeja voidaan soveltaa rangaistuksen tai palkkion avulla. Yksilöitä palkitaan velvollisuuksiensa täyttämisestä tai rangaistuksesta luottamuksen täyttämättä jättämisestä.

Sosiaalisten normien teoriaa käytetään ekologisena lähestymistapana, jonka tarkoituksena on vaikuttaa ihmisiin manipuloimalla heidän sosiaalista ja kulttuurista ympäristöään. Sitä käytetään laajalti markkinointitekniikoilla. Sääntelyviestejä käytetään monenlaisten tiedotusvälineiden ja mainostaktiikoiden avulla, jotta tavoiteyleisö saavutetaan tehokkaasti. Teoriaa on käytetty menestyksekkäästi myös opetussuunnitelman ja politiikan suunnittelussa, lehdistössä ja muissa strategioissa..

Suunniteltu käyttäytyminen

Henkilö taistelee aktiivisesti vapauteen kohdistuvia uhkia vastaan, kun hän pitää normeja sopimattomina. He ja suhde vaikuttavat yleensä yhdessä käyttäytymiseen (suoraan tai epäsuorasti). Suunniteltujen käyttäytymistarkoitusten teoria on kolmen tekijän funktio:

 • asenne toimintaan;
 • sosiaaliset normit;
 • käsitys hallinnasta.

Kun asenteet ja normit eroavat toisistaan, vaikutus käyttäytymiseen määräytyy niiden suhteellisen saatavuuden perusteella..

Tiimityö

Kuten Englebergin ja Wynnin ryhmätyössä lyhyesti kuvataan, joukkueen rooliteoria on, kun "jäsenet ottavat toimintoja, jotka ovat yhdenmukaisia ​​persoonallisuutensa ja taitojensa kanssa". Psykologi Meredith Belbin tutki konseptia ensimmäisen kerran 1970-luvulla, kun hän ja hänen tutkimusryhmänsä tarkkailivat ihmisryhmiä ja halusivat selvittää, mikä tekee ryhmätyöstä todennäköisemmän onnistuneen ja tehokkaamman..

Belbinin mukaan analyysi osoitti, että menestyksen ja epäonnistumisen ero joukkueessa riippuu enemmän käyttäytymisestä kuin älyllisestä kyvystä. Tutkijat alkoivat tunnistaa tiettyjä ryhmiä ja havaitsivat, että käyttäytyminen oli ryhmässä vaikutusvaltaisempi kuin mikään muu. Nämä ryhmät tunnetaan ryhmäroolina. Ne sisältävät:

 • koordinaattori;
 • muotoilija;
 • uudistaja;
 • resurssien tutkija;
 • arvioija;
 • innoittaja;
 • toteuttaja;
 • asiantuntija;
 • ohjain.

Belbin tunnisti myös tyypillisiä puutteita, jotka ovat yleensä mukana jokaisessa komentoroolissa. Hän kutsui heitä "hyväksyttäviksi", ja käyttäytymisen heikkouksien osalta nämä ovat tutkimuksen ja parantamisen alueita. Tämän tutkimuksen perusteella luotiin testi, joka antaa kyselylomakkeen ja tuloskortin avulla henkilölle mahdollisuuden määrittää luonnolliset toimintansa tiimityössä..

Nuorten uudet sosiaaliset roolit

Ne ilmestyivät yhteiskunnallisen järjestyksen muutoksen yhteydessä. Internet-viestinnän kehitys on johtanut siihen, että nuorten sosiaaliset roolit ovat muuttuneet, muuttuneet monipuolisemmiksi. Tähän vaikutti myös alakulttuurien kehitys. Nykyaikaiset teini-ikäiset eivät aina ohjaa virallisia asemia, vaan ne, jotka hyväksytään heidän yhteiskunnassaan - punk, vaper. Tällaisen havainnon omistaminen voi olla ryhmäkohtainen ja yksilöllinen..

Nykyaikaiset psykologit väittävät, että käyttäytyminen, jota pidetään ympäristön kannalta normaalina, ei ole luontaista terveelle ihmiselle, vaan neurootille. Tähän liittyen he yhdistävät yhä useamman ihmisen, joka ei selviydy stressistä ja joutuu kääntymään asiantuntijoiden puoleen..

Konfliktit ja ongelmat

Rooliristiriita syntyy, kun henkilölle asetetaan yhteensopimattomia vaatimuksia, joiden noudattaminen on vaikeaa. Ihmiset kokevat usein konflikteja yrittäessään reagoida moniin olemassa oleviin tiloihin samanaikaisesti. Se tapahtuu lyhyellä tai pitkällä jaksolla, ja se voidaan liittää tilannekokemuksiin. Sisäisesti konflikti syntyy, kun asetetut vaatimukset ovat yhdellä elämänalueella, esimerkiksi työssä tai perheessä.

Yhteentörmäys alkaa yksilön halusta saavuttaa menestystä ja kahden kilpailevan vaatimuksen painostuksesta. Tapaustutkimuksissa ja valtakunnallisissa tutkimuksissa tunnistetut konfliktivaikutukset liittyvät yksilöllisiin persoonallisuuteen ja ihmissuhteisiin.

Psykologian ryhmädynamiikan kurinalaisuus tunnistaa rooliristiriidat ryhmäympäristössä. Ryhmän jäsenet kokevat usein olevansa vastuussa useammasta kuin yhdestä roolista tässä ulottuvuudessa, mutta heidän asemansa eivät ole keskenään johdonmukaisia. Kun odotukset ovat epäjohdonmukaisia, syntyy konflikteja. Esimerkiksi tehtaan johtaja voi stressaantua asemastaan ​​alaistensa ystävänä ja mentorina, kun taas hänen on valvottava työntekijöitä tiukasti ja ammattimaisesti..

Sosiaalisen roolin arvo ihmiselämässä

Käyttäytymisen muuttaminen voi olla yksilölle kallista. Sosiaaliset roolimme määräytyvät muiden ihmisten odotusten perusteella, ilman että niitä voidaan perustella. Henkilö, joka päättää rikkoa näitä erikoisia sääntöjä, ei todennäköisesti rakenna suhteita muuhun yhteiskuntaan. He tuomitsevat hänet, yrittävät muuttaa häntä. Joissakin tapauksissa tällaisen henkilön katsotaan olevan henkisesti epänormaali, vaikka lääkäri ei tehnytkaan tällaista diagnoosia..

Syyt sukupolvien väliseen kuiluun

Nuoret ja nuoret loukkaavat usein vanhempaa sukupolvea heille asetettujen monien kieltojen ja rajoitusten vuoksi. Psykologit kutsuvat tätä sukupolvien välisten sidosten rikkomiseksi. Mutta kun vanhemmat kieltävät nuoria katsomasta televisiota, pelaamaan tietokonepelejä, juomaan alkoholijuomia, pysymään ystävien seurassa - he yksinkertaisesti täyttävät sosiaalisen roolinsa. Vanhemmat ovat tiukkoja ei kovan luonteen tai rakkauden puutteen vuoksi lastaan ​​kohtaan, vaan velvollisuuden vuoksi heitä kohtaan.

Teini-ikäiset unelmoivat kasvaa nopeammin, antavat itselleen lupauksen olla tekemättä samaa tulevaisuuden lastensa suhteen, unelmoivat, että kun heistä tulee aikuisia, he antavat lapsilleen kaiken mitä haluavat. Mutta kasvaessaan nuoret muuttavat näkemystään maailmasta, ja vanhemmiksi tullessaan he osoittavat myös jonkin verran vakavuutta lapsiaan kohtaan. Sukupolvien välisen yhteyden katkaisuongelma johtaa vanhempien ja nuorempien väliseen ymmärtämättömyyteen. Tämän korjaamiseksi on välttämätöntä, että jokainen yrittää asettaa itsensä toisen sijalle.